Wat is posttraumatische groei door pijnlijke ervaringen?

Sommige mensen zijn gekwetst en kapot als ze met tegenslag te maken krijgen. Voor anderen is het een ongeëvenaard proces van persoonlijke transformatie. Maar wat betekent het een of het ander? Lees verder om meer te weten te komen over posttraumatische groei!
Wat is posttraumatische groei door pijnlijke ervaringen?

Laatste update: 23 september, 2021

Niemand wil in zijn leven te maken krijgen met ongunstige situaties. Toch krijg je vroeg of laat te maken met je eigen pijnlijke ervaringen. Voor sommige mensen is de ervaring verwoestend en het kan zelfs leiden tot gezondheidsproblemen. Maar voor anderen brengt deze gebeurtenis een posttraumatische groei met zich mee. Een die de loop van hun leven positief verandert.

Het is moeilijk voor te stellen hoe een emotioneel trauma iets positiefs kan brengen. Toch slagen veel mensen erin om de tegenslag te overstijgen en zo een echte persoonlijke transformatie door te maken. Maar wat is posttraumatische groei nu precies en welke factoren zijn er verantwoordelijk voor?

Wat is posttraumatische groei

Posttraumatische groei

Je kunt posttraumatische groei definiëren als de positieve veranderingen die iemand doormaakt als gevolg van een proces van worsteling na een traumatische gebeurtenis.

Het verwijst niet alleen naar het feit dat een individu de negatieve ervaring te boven kan komen zonder aandoeningen te ontwikkelen en zijn oorspronkelijke toestand kan herstellen. Posttraumatische groei impliceert namelijk een werkelijke transformatie van de manier waarop een persoon zichzelf ziet.

Dus, na een negatieve ervaring is er een waarneming van duidelijke veranderingen in het perspectief van de persoon:

  • Op de een of andere manier herwaarderen ze hun leven (Engelse link) en het brengt ook een verandering in hun prioriteiten teweeg.
  • Hun sociale relaties worden intiemer en warmer. Interpersoonlijke banden worden sterker bij tegenspoed en lijden helpt empathie en compassie te ontwikkelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het geval van ouders wiens kind medische problemen heeft. Velen van hen melden dat zij zich hechter en meer verenigd voelen nadat zij deze ervaring hebben gedeeld.
  • Zij ervaren een groter gevoel van persoonlijke kracht. De traumatische gebeurtenis vergroot dus aanzienlijk iemands zelfvertrouwen en zijn vermogen om toekomstige tegenslagen het hoofd te bieden.
  • Daarnaast ontdekken en herkennen zij nieuwe mogelijkheden en wegen in het leven. Dit gebeurt vaak bij personen die ooit zeer strenge en onderdrukkende rollen hebben ervaren. Ook vinden zij mogelijkheden om hun leven een nieuwe wending te geven na de negatieve ervaring.
  • Tot slot vindt spirituele ontwikkeling plaats. Moraliteit en spiritualiteit transformeren. Er vindt een heroverweging plaats van iemands waardenschaal en er ontwikkelt zich een meer transcendent levensperspectief.

Een transformatieproces

Merk op dat dit niet van het ene moment op het andere gebeurt en dat het niet toevallig of door het geluk van een individu gebeurt. Posttraumatische groei is het resultaat van diepgaande individuele herstructurering.

In het licht van de traumatische ervaring (Engelse link) destabiliseren de meest ingewortelde paradigma’s en cognitieve schema’s. Hun begrip van de wereld wordt door elkaar geschud en hun reeks betekenissen op de proef gesteld.

Wanneer de nieuwe en pijnlijke realiteit onder ogen moet worden gezien, komt er dus een proces van deconstructie en reconstructie van de perspectieven en veronderstellingen van de persoon in kwestie op gang. Dit leidt tot meer positieve en functionele perspectieven. Dit komt omdat niemand posttraumatische groei op dezelfde manier ervaart. Het is een reis van diepgaande transformatie.

Het is echter geen pijnloos pad. Stress en negatieve emoties manifesteren zich en blijven aanwezig tijdens het proces. Bovendien is het een onmisbaar element om groei te bewerkstelligen. Dus, wat maakt dat sommige mensen sterker en getransformeerd uit een tegenslag komen, terwijl anderen in een donkere put vallen met alle gevolgen van dien?

Groei na trauma is een lange weg

Een correcte copingstijl

Een groot deel van het verschil wordt bepaald door iemands persoonlijkheid en temperament. Niet iedereen heeft dezelfde mate van optimisme, positiviteit en veerkracht. De genetica en de omgeving hebben waarschijnlijk hun eigenschappen en capaciteiten gevormd.

Sommige mensen hebben dus meer kans dan anderen om nuttigere en functionelere copingstijlen te gebruiken. Studies tonen aan dat degenen die hun toevlucht nemen tot reflectieve stijlen en emotionele expressie in grotere mate posttraumatische groei doormaken.

Daarom, als jouw huidige copingstrategieën ertoe leiden dat je eindeloze pijn ervaart bij tegenslag en je je hulpeloos voelt, overweeg dan je copingstijl aan te passen. Iedereen kan copingvaardigheden ontwikkelen die leiden tot meer vertrouwen en optimisme.

Dus, hoewel je niet kunt voorkomen dat negatieve of pijnlijke gebeurtenissen je overkomen, kun je wel profiteren van posttraumatische groei en leren van elk van je slechte ervaringen.  Wellicht ook interessant voor jou

Kunnen de hersenen trauma overwinnen?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Kunnen de hersenen trauma overwinnen?

Vandaag zullen we het hebben over het verband tussen neuroplasticiteit en posttraumatische stress. Kunnen de hersenen trauma overwinnen?  • Bustos Caro, A. C. (2011). Cuando se acaba el amor: Estrategias de afrontamiento, duelo por pérdidas amorosas y crecimiento postraumático en estudiantes universitarios (Bachelor’s thesis, Quito: USFQ, 2011).
  • Acero, P. (2012). Crecimiento postraumático y construcción de sentido en la adversidad. Cuadernos de crisis y emergencias2(11), 7-12.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.