Vrijheid zit in je geest en je emoties

Vrijheid zit in je geest en je emoties

Laatste update: 22 december, 2016

Wat is vrijheid? Moeten we echt binnen de grenzen van de fysieke wereld waarin we leven zoeken? Is er meer vrijheid op het ene deel van de aarde dan op het andere? Heeft het echt iets te maken met geografie of is het eigenlijk een manier van denken?

Dit artikel zal proberen om wat licht te werpen op de term “vrijheid”. Zonder enige twijfel is het iets wat we makkelijk noemen in gesprekken over verschillende onderwerpen. Het is echter een veel ingewikkelder begrip dan het lijkt.

Waar woont vrijheid?

Eén perspectief is dat vrijheid in onze gedachten, onze emoties, onze harten en in het diepst van onze ziel en wezen woont. Ons bewustzijn kan volledig vrij zijn van touwen en ketenen en we kunnen ongeremd zijn in onze gedachten en hoe we de wereld zien en begrijpen.

Het is waar dat voor veel mensen vrijheid in andere concepten huist, die misschien meer alledaags en minder luchtig zijn, net als met gevoelens van verbondenheid, fysieke grenzen of wonen in de een of andere plaats.

“De ketenen van de slavernij binden alleen de handen vast: het is de geest die de man vrij of een slaaf maakt.”
-Franz Grillparzer-

Er bestaat geen twijfel over dat mensen een hogere levenskwaliteit hebben in democratische landen, in tegenstelling tot plaatsen waar een dictator de acties van het individu met een ijzeren vuist beheerst. Alleen, maakt simpelweg leven in een democratische plaats je echt vrij? Laten we het zo zeggen: is een persoon die het slachtoffer is van een bepaald sociaal en politiek systeem minder vrij dan iemand die, ongeacht de omstandigheden, voelt dat hij in staat is om buiten de maatschappelijke conventies of druk te leven?

In deze moderne tijden zijn we allemaal in staat om onze eigen persoonlijke gevangenissen te creëren en wanneer dit gebeurt maakt het niet uit waar je woont. Met andere woorden: zelfs als je in het meest liberale land ter wereld bent geboren, ben je in staat om je eigen hekken rond jezelf op te trekken, gewoon met je geest en je hart. Hekken en barrières die zo sterk zijn dat je ze zelf niet neer kan halen.

Cel

Echter, voor de persoon die droomt, veronderstelt, in zichzelf gelooft, zijn eigen ideeën heeft, leest, experimenteert, bekritiseert, probeert te begrijpen, liefheeft, hoopt en in staat is om te creëren, maakt het niet uit waar hij woont. Hij zal zich vrij voelen.

Innerlijke vrijheid

In werkelijkheid verblijft de ware vrijheid in het hart, in gedachten, emoties en dromen. Alleen jij, ongeacht wat je paspoort zegt, kan jezelf echt vrij laten voelen.

Voelt iemand die door een giftige relatie is gevangen zich vrij? Vindt een persoon vrijheid als hij snakt naar een krachtige liefde die hij niet uit kan drukken? Ben je vrij als je een vreselijke baan hebt die je haat? Is de gek vrijer dan de wijze man?

“Als je geen innerlijke vrijheid hebt, welke andere soort vrijheid kan je dan ooit hopen te hebben?”
-Arturo Graf-

Eigenlijk begint vrijheid in jezelf. Als je in staat bent om te voelen, om gepassioneerd te zijn, om verliefd te worden, om te dromen, om te zoeken naar alternatieve perspectieven in het leven, om positieve en opbouwende kritiek te rationaliseren, om alle zijden van dezelfde medaille te vinden of om je diepste gevoelens uit te schreeuwen, ben je je vrijheid aan het uitoefenen.

Wees er bovendien zeker van dat je in de eenzaamheid van je geest echt vrij bent. Het maakt niet uit wat je externe omgeving je vertelt of wat een bepaalde regeringspartij je probeert te laten geloven of hoeveel anderen je willen beheersen. In jouw hart en ziel bezit je alle vrijheid in de wereld om jezelf te zijn, intiem, hartstochtelijk, uniek…

Vrijheid

Ons vermogen om te dromen, te denken, te geloven, te zien, te interpreteren en om in alle opzichten onszelf te zijn, is iets dat niemand ooit van ons weg kan nemen als we het echt geloven.

Daarom is het aan te raden om niet naar vrijheid te zoeken op fysieke plaatsen, nationaliteiten of binnen de grenzen van een stad of land. Zoek ernaar in jezelf, in je emoties, je gevoelens, je liefde en genegenheden. Alleen daar kun je het in een echt zuivere vorm vinden, onbezoedeld, en al het belang ervan vasthouden.

Acties en uitdrukkingen zoals het huilen bij het lezen van een gedicht, blij zijn met een film, lachen om een boek, dromen over wat je wilt bereiken, het bereiken van die doelen, jezelf zijn… Alleen op deze manier ben je in staat om ware vrijheid te vinden. Dit alles bevindt zich op maar één plaats: binnenin je.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.