Verlos jezelf van deze zeven dingen

Verlos jezelf van deze zeven dingen

Laatste update: 05 mei, 2017

Soms is het – voor je eigen bestwil – beter om tegen bepaalde mensen voorgoed vaarwel te zeggen. Iemand kan zich echter zo diep in je leven geworteld, en als het ware ingegraven hebben, dat het haast onmogelijk lijkt om enige afstand te nemen. Juist daarom is het vreselijk lastig om bijvoorbeeld je partner – met wie je wellicht al talloze jaren samen bent, en in één huis woont, te verlaten, of je überhaupt fysiek en emotioneel van hem of haar te verwijderen. Hetzelfde geldt voor oude vrienden, kennissen of collega’s die in principe, in de praktijk, niets meer aan je dagelijkse bestaan en functioneren bijdragen.

De moed verzamelen om zulke Gordiaanse knopen door te hakken, dat wil zeggen: durven vertrekken, metterdaad uiteengaan, helpt je te groeien als persoon en bevrijdt je van alle excuses die je zo lang aan de grond genageld hielden, terwijl de situatie eigenlijk onhoudbaar was. Dit is hét moment om los te breken. De tijd voor vernieuwing, en vooruitgang, is nú.

Loslaten is altijd beter dan je ergens aan vastklampen, want jezelf vrijgeven vergroot je potentie, terwijl fixatie – op wat dan ook – je bewustzijn beknot.

In dit artikel zetten we de belangrijkste psychologische ballast op een rijtje. Menigmaal is onze handicap namelijk niet zozeer dat we niet weten hoe iets of iemand los te laten, maar vooral dat we onzeker zijn over wie en wat dan precies. Gelukkig gaat dat allemaal veranderen. Zet je schrap – de trein der transformatie is in aantocht!

Het is tijd om gedag te zeggen

Slechts weinigen zijn sowieso bereidt om op te stappen, weg te lopen – en nog minder mensen doen dat vervolgens ook daadwerkelijk. De sleutel is om het momentum van je eigen verleden – en jouw eigen gewenning daaraan – tot een halt te brengen. Allereerst dien je de kracht der gewoonte – die je in de verkeerde richting duwt – te trotseren, en te laten desintegreren. Pas dan ontstaan er – spontaan – nieuwe mogelijkheden, onbegane paden, en kun je een kakelverse geestelijke en gedragsmatige dynamiek ontwikkelen.

Natuurlijk houden we dat dode gewicht dikwijls onbewust beet, omdat we niet in staat zijn helder te her- en erkennen wat ons terneerdrukt. Daarom presenteren we hier zeven overbodige zandzakken die jouw existentiële luchtballon het vrij onverveerd vliegen beletten. Zoek geen beschutting in zaken die je beschadigen, maar breek de ban – zoals een slang die uit haar oude, te klein geworden vel knapt.

1. Weerstand

Van tijd tot tijd ervaar je – in je doen en laten – een pijnlijk gebrek aan harmonie, en lijkt enig gevoel van geluk ver buiten bereik. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat iets je tegenhoudt, of blokkeert. Misschien is het een irrationele angst die je belemmert je leven de juiste wending te geven.

Keten jezelf niet langer vast aan loden ballen, of aan de tralies die je gevangen houden. Niemand verplicht je daartoe, of verwacht dat zelfs maar. Jij alleen bent het die je dwangmatig verankerd aan zulke zelfopgelegde beperkingen. Staak het verzet, en trap de deur van je eigen angst (of cel) in. Want dat waar je je zo krampachtig aan knevelt biedt in realiteit niet de veiligheid, noch het vertrouwen, dat je er zo paniekerig op projecteert.

Identificeer waar je zo heftig tegen in het harnas komt, en laat het los! Weerstand werkt altijd averechts: het bevriest en verergert juist de ongewenste situatie die je toch al van je gemoedsrust beroofde. Alleen jij zelf bent bij machte om je aan dit mechanisme te onttrekken. Wees verstandig, en verander (je aanpak).

2. Beperkingen

Onze overtuigingen dammen ons veel ernstiger in dan we denken. Als je bijvoorbeeld ergens een hekel aan hebt, of iets niet leuk vindt, dan komt dat waarschijnlijk omdat je nooit het risico of de moeite hebt genomen om het zelf te proberen, zodat het tegendeel bewezen kon worden. En zelfs als je er toch toe waagt, laat je je door de geringste tegenslag of door een pietepeuterig ongemakje uit het veld slaan. Onthoud dan ook dat je ego-geest er standaard op uit is om je vooroordelen te bewijzen, in plaats van die te overwinnen. Dat is namelijk zijn (of haar) specialiteit.

Besef dat alle barrières die zich schijnbaar buiten jou bevinden, in feite door jou zelf opgeworpen zijn. Uiteindelijk is daar niemand verantwoordelijk voor behalve jij zelf – die zogenaamde grenzen zijn jouw eigen creatie. Daarom ben jij ook de enige die ze überhaupt weer kan wegnemen. Het lot van alles wat jou in psychologische en emotionele zin dwarszit, ligt in jouw handen.

Laat je dromen niet bevangen, en je idealen niet in de dop smoren. Schud je eigen keurslijf af. Voel je vrij en onverslaanbaar –  klaar om je meest hartstochtelijke verlangens te vervullen. Leer je grootste blokkades kennen, en vernietig ze van binnenuit. Niets staat dan nog jouw best mogelijke toekomst in de weg.

3. Onrealistische verwachtingen

Het gros van onze persoonlijke prognoses is doorgaans nogal naïef, en simplistisch. Daar is op zich weinig mis mee, ware het niet dat zij – helaas – de bron vormen van ongefundeerde hoop die – in de woestijn die onze wereld soms kan zijn – vervaarlijk vlug verdampt. Met als onvermijdelijk gevolg: frustratie, wantrouwen en teleurstelling.

Verwachtingen vaarwel zeggen blijft een bijzonder grote uitdaging, omdat we onze (nabije) toekomst voortdurend afmeten aan, en oriënteren op, het door hen uitgestippelde pad. Het meest betreurenswaardige is nog wel dat zij bovendien in veel gevallen afkomstig zijn van andere mensen, die – vaak vanuit eigenbelang – hun wil aan ons pogen op te dringen.

Denk eens terug aan de keren dat jij met grote gespannenheid iets van iemand verwachtte. Wat was het resultaat? Tegenvallend, ontluisterend – of niet dan? Voor je eigen welzijn, en dat van anderen: zwicht niet voor de list der verwachtingen en leer te accepteren. Alleen door deze verwachtingsvolle neurose los te laten, zul je het genot van geluk her-ontdekken.

4. Angsten

Angsten zijn als gigantische obstakels die ons de vrije doorloop richting het bevredigen van onze behoeften versperren, of als huizenhoge muren die ons in onze comfortzone opsluiten. De enige remedie is om dat waar je zo bang voor bent, recht in het gezicht te kijken, zonder te knipperen, en je schrik zo – als sneeuw voor de zon – te laten wegsmelten. Want daarin ligt de werkelijke waarde, en functie, van angst: het helpt je te groeien, voorbij je eigen, voormalige plafond en cocon.

Als je, met geduld en onverschrokkenheid, je angsten ontleedt, en analyseert, dan zul je geheid ontdekken dat hun oorsprong bij jou zelf ligt, en dat ze bijna allemaal ongegrond zijn. Dat jij ze ooit in het leven hebt geroepen, en gehouden, zonder eigenlijk echt te weten waarom. Neem nou de angst voor eenzaamheid, of om in het openbaar te spreken – zijn die onoverkomelijk?

Kom je angst onder ogen. Ren niet weg als hij in de verte opdoemt, maar confronteer hem. Dan zul je ervaren dat angst niet een boeman of belemmering is, maar  – bij correcte benadering – juist een positieve duw-in-de-rug, een stimulans. Draai het perspectief 180 graden om en gebruik angst als motivator, als raadgever die je precies en onberispelijk toont waar en wanneer je jezelf gijzelt, en verlamt.

5. Gehechtheid

Veel mensen houden zich bijna wanhopig aan een ander – of anderen –  vast, omdat ze zichzelf hebben wijsgemaakt dat hun heil helemaal van deze of gene afhankelijk is. Dat is geen onschuldige, en zelfs hachelijke vergissing. Als dat namelijk waar was, zou je geluk altijd aan een flinterdun, zijden draadje hangen.

Leer jezelf te zien, en ervaren, als een in zichzelf compleet wezen die niet per se anderen nodig heeft om gelukkig te kunnen zijn. Het is geen kleine opgave om gedag te zeggen tegen jarenlang ingesleten aanhankelijkheid, emotionele afhankelijkheid, en de gewoonte om anderen verantwoordelijk te maken – en houden – voor je eigen geluk. Maar toch is dat – absoluut – wat je moet doen.

Wen jezelf eraan dit vrij- en alleen-zijn te (ver)dragen, en verbind je vooral niet met een ander vanuit de vrees dat je op eigen houtje geen beslissingen kunt nemen. Wie zich goed wil voelen bij en over zichzelf, verkiest vrijheid.

6. Het verleden

Waarom graaf je je kop zo graag in het zand van het verleden? Is het niet immer het heden wat er werkelijk toe doet, en waarop je je aandacht zou moeten richten, zodat innerlijk geluk en uiterlijke voorspoed jouw ten deel vallen? Natuurlijk, leer van je verleden, maar blijf er niet in hangen. Gebruik het als brandstof voor je leven in het hier en nu – want dat is het enige wat telt.

Een boel mensen raken verstrikt in het doolhof van hun eigen verleden, en verliezen daardoor het contact met, en de concentratie op, het heden. Daarom is het zo belangrijk je nauwgezet te bezinnen op de dingen die nog steeds zeer doen, die je nog niet hebt kunnen loslaten, of overwinnen. Zodra je eenmaal weet wat dat is, heb je namelijk de kans daar actief aan te werken.

Wie zichzelf mentaal van zijn eigen verleden heeft bevrijd, beseft dat het – in de praktijk – veel minder moeilijk was dan hij altijd had gedacht. Opeens vind je jezelf weer fris als een hoentje terug in het huidige moment, en kun je zowel bewust als actueel, je toekomst vormgeven. Af en toe terugkijken op het verleden is geen slecht idee, maar erin trachten te leven wel.

7. Schuld

Veel mensen geven anderen de schuld van hun eigen handelen. Toch hoor je uiteindelijk niemand aansprakelijk te stellen voor je eigen beslissingen, net zoals jij nimmer rekenschap verplicht bent met betrekking tot andermans acties.

Leer de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen daden, zonder je daar nodeloos schuldig over te voelen. Iedere beslissing – hoe goed de intenties ook waren – kan negatieve gevolgen hebben. Als jou optreden onbedoeld slecht uitpakt kun je er op zijn minst – en dat is het positieve – nog iets van leren, om het volgende keer beter te doen.

Dat is dan ook de reden waarom – wanneer je tot iets besloten hebt – je de uitkomst koste wat het kost moet accepteren. Iedere keuze heeft namelijk consequenties, links- dan wel rechtsom. En je laten verteren door spijt schiet nooit op. Je kunt allicht proberen je fout goed te maken, en er iets van op te steken, maar de tijd stilzetten, of je beslissing terugdraaien, is onmogelijk.

“Leer los te laten. Dat is het grote geheim van geluk.”

-Boeddha-

Verlies je meer dan je wint, als je gedag zegt tegen bovengenoemde zeven dingen? We klampen ons aan zo veel zaken vast – loslaten blijft een lastige levenskunst. Toch loont het om je uiterste best te doen. Vaarwel kunnen zeggen is het meest kostbare vermogen dat je ooit- gratis en voor niets – ter beschikking zal staan.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.