43 tekenen om een relatie te beëindigen

Fysiek, seksueel of emotioneel geweld behoort tot de belangrijkste indicatoren voor het beëindigen van een liefdesrelatie. Als je meer redenen wilt weten, lees dan verder!
43 tekenen om een relatie te beëindigen
José Padilla

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog José Padilla.

Laatste update: 12 februari, 2024

Bepalen wanneer je het uit moet maken met je partner is heel moeilijk. Mensen worden vaak verscheurd tussen hun welzijn en de verbintenis die ze met elkaar zijn aangegaan. Op dit kruispunt weten ze niet hoe ze verder moeten of waar ze rekening mee moeten houden. Maar er zijn tekenen die erop wijzen dat het tijd is om een relatie te beëindigen.

Deze indicatoren zijn nodig om een weloverwogen beslissing te nemen; ze komen niet altijd ineens, maar manifesteren zich in de dagelijkse dynamiek. Dergelijke tekenen, die we in dit artikel in detail zullen bespreken, variëren altijd in ernst en aard. Hieronder delen we een duidelijke gids, zodat je weet of het tijd is om een stap opzij te zetten.

Wanneer moet je je relatie beëindigen?

Elke relatie is uniek en sommige van de break-up signalen die we hier zullen geven, moeten worden gelezen in de specifieke context van het stel. Er zijn er echter ook die, ongeacht die context, een onbetwistbare reden zijn om uit elkaar te gaan, bijvoorbeeld agressie, of dat nu fysiek, emotioneel of seksueel is.

Voordat we in detail treden, zullen we kort antwoord geven op de vraag “Wanneer moet ik mijn relatie beëindigen?” Wanneer het je geestelijke en lichamelijke gezondheid aanzienlijk aantast en je welzijn en levenskwaliteit verslechtert. Van daaruit presenteren we je de volgende signalen.

Tekenen om een relatie te beëindigen op emotioneel of psychologisch niveau

In veel gevallen ontstaan er twijfels en weet je niet of je de relatie moet beëindigen of voortzetten. In het algemeen is het belangrijk om te evalueren of de relatie vrede en rust in je leven vertegenwoordigt; als dat niet zo is, kunnen de volgende psychologische waarschuwingen gebruikt worden om afstand te nemen.

1. Je krijgt geen steun

Als je problemen hebt en je vindt geen steun, empathie, aanmoediging of hulp van je partner in je relatie, dan moet je erover nadenken om afstand te nemen.

2. Gebrek aan interesse in je emoties

De ander geeft niet om je welzijn, negeert je emotionele behoeften en is onverschillig voor je gevoelens.

3. Ongezonde jaloezie

We voegen aan de psychologische waarschuwingen toe dat je partner onterecht jaloers is en je beperkt in je vrijheid, sociale relaties en activiteiten. Bovendien voel je je als hun bezit en niet als een mens.

4. Negatieve opmerkingen

Je ontvangt vaak denigrerende berichten van je partner over wat je doet, bent, denkt, voelt of bezit. Je eigenwaarde, zelfconcept en zelfbeeld worden ondermijnd.

5. Devaluatie van prestaties

Je successen worden geminimaliseerd of genegeerd. Als dit gebeurt, heb je het gevoel dat wat je hebt bereikt niet belangrijk is en devalueer je je inspanningen.

6. Verwijten maken

Je partner geeft je het gevoel dat je verantwoordelijk bent voor zijn/haar problemen, fouten, slechte beslissingen en onaangename stemmingen. Kortom, hij/zij schuift alle emotionele last op jou af.

7. Voortdurende vernedering

In je relatie, zowel in het openbaar als privé, voel je je voortdurend vernederd, belachelijk gemaakt of in verlegenheid gebracht. Als gevolg daarvan zie je jezelf als een onwaardig en gedevalueerd persoon.

8. Emotionele manipulatie

Een van de belangrijkste signalen voor het beëindigen van een relatie is dat de ander je emoties (angst, schuld, schaamte) gebruikt om je aan zijn/haar wensen te laten voldoen of om je acties en beslissingen te controleren. Hij/zij manipuleert je emotioneel.

9. Je twijfelt aan je realiteit

Slachtoffer zijn van gaslighting is meer dan een waarschuwing om de band te verbreken. Dit begrip, vertaald als ‘gaslighting’, wordt gebruikt om die vorm van psychologisch misbruik aan te duiden waarbij je aan je herinneringen, waarnemingen, geestelijke gezondheid en werkelijkheid gaat twijfelen.

10. Psychologisch misbruik

Andere signalen om de relatie te beëindigen zijn beledigingen, vernedering, schreeuwen, manipulatie . Ook buitensporige controle, destructieve kritiek, kleineren, intimidatie, bedreigingen, dwang, enz. Al dit psychologische misbruik heeft een aanzienlijk negatief effect op je welzijn en geestelijke gezondheid.

Tekenen om een relatie te beëindigen op fysiek niveau

Het is belangrijk om na te gaan of de relatie je lichamelijke gezondheid ondermijnt of in gevaar brengt. Het beschermen van dit deel van jou is niet-onderhandelbaar, want er zijn gevolgen, waaronder psychologische gevolgen. Hier zijn deze alarmsignalen.

1. Illegale handelingen

In je relatie ben je, zelfs als je dat niet wilt, betrokken bij illegale handelingen die je leven, veiligheid en vrijheid in gevaar brengen.

2. Dwang om gevaarlijke activiteiten te doen.

Je ontvangt bedreigingen en wordt gedwongen om praktijken of activiteiten uit te voeren die, net als in de vorige waarschuwing, een risico vormen voor je gezondheid of leven.

3. Verwaarlozing

In situaties waarin je medische zorg nodig hebt, voorkomt je partner dat je professionele hulp krijgt. Hij/zij let niet op je gezondheid en zorgt niet voor je als je ziek bent.

4. Fysieke intimidatie

Of je nu wel of niet slachtoffer bent geweest van fysiek geweld in je relatie, je wordt bedreigd met wapens en gedwongen om dingen te doen die je niet wilt doen.

5. Seksueel geweld

Je partner benadert je seksueel zonder toestemming en dwingt je dingen te doen die je niet wilt: anale, vaginale of orale seks, ongewenst seksueel contact (lichaamsdelen aanraken, zoenen), sekstapes maken zonder jouw toestemming, enz. Dit is allemaal seksueel geweld.

6. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Opzettelijke blootstelling aan schadelijke stoffen die je gezondheid kunnen schaden, zoals tabaksrook, giftige chemicaliën, illegale drugs, etc.

7. Fysiek geweld

Je bent slachtoffer van slaan, duwen, schoppen, breken, verminken, martelen of een andere vorm van fysieke agressie. In deze gevallen moet je niet alleen de relatie beëindigen, maar ook de misbruiker aangeven.

Tekenen om een relatie te beëindigen op sociaal of relationeel vlak

De relatie beëindigen

Om een relatie te beëindigen moet je ook bedenken hoe het je interpersoonlijke relaties beïnvloedt. Sociale banden zijn niet alleen cruciaal voor het leven in de maatschappij, maar ook voor je welzijn en geestelijke gezondheid. Ga na hoe je leven er in dit opzicht uitziet sinds je bij je partner bent. Hier zijn enkele waarschuwingssignalen dat het niet goed gaat.

1. Emotionele afhankelijkheid

Je partner verhindert je om je eigen relaties en je eigen ruimte alleen te hebben. Hij/zij verwacht je enige bron van steun en sociale interactie te zijn. Als dat zo is, ben je emotioneel afhankelijk.

2. Beperkt sociaal leven

De ander beperkt en controleert je deelname aan sociale bijeenkomsten, vergaderingen of activiteiten met je vrienden, collega’s, familie, buren.

3. Buitensporige controle

Dwingt je om hem je berichten of oproepen te laten zien. Hij probeert te bepalen met wie je communiceert en controleert je sociale netwerken, mail en instant messaging applicaties zonder toestemming.

4. Isolement

Sinds je met je partner bent, heeft hij je ontmoedigd en verhinderd om met vrienden of familie om te gaan. Je hebt geen sociaal leven omdat je jezelf hebt geïsoleerd van je omgeving. Je voelt je eenzaam en geïsoleerd.

5. Interpersoonlijke conflicten

Een teken dat je je relatie moet beëindigen is als die persoon ervoor zorgt dat je ruzie maakt of ruziet met je dierbaren. Ongegronde conflicten veroorzaken om je band te verbreken.

6. Afkeuring van vrienden

Hoewel je vrienden uitstekende mensen zijn, krijg je in je relatie negatieve kritiek over hen en merk je dat je partner hen op een onterechte manier afkeurt. Bovendien verbiedt, ontmoedigt of scheidt hij of zij je van je vriendschappen.

Tekenen om een relatie te beëindigen op financieel gebied

Hoewel het misschien een beetje vreemd lijkt om dit aspect te evalueren, is het cruciaal dat je dit doet. In sommige relaties is de financiële factor een bron van enorme conflicten en ongemak, vooral als een van de partners slachtoffer is van financieel misbruik. Hier zijn enkele waarschuwingen.

1. Je spaargeld beperken

Als de andere persoon je ontmoedigt om te sparen voor je toekomst en je ook niet aanmoedigt om te investeren voor jezelf, voor je opleiding of om te bereiken wat je op de lange termijn wilt, is het de moeite waard om na te denken of het de moeite waard is om samen verder te gaan.

2. Gebrek aan inbreng

Het is acceptabel dat een slechte economische periode de bijdragen van een partner een tijdje kan behandelen; maar als hij/zij, met de mogelijkheden, nooit iets bijdraagt om gedeelde uitgaven te dekken of om te voorzien in de behoeften van het huishouden en alle verantwoordelijkheid bij jou legt, heroverweeg dan de band.

3. Onverantwoorde uitgaven

Geassocieerd met het bovenstaande, zorgt hij/zij ervoor dat je grote aankopen doet die je financiële stabiliteit aantasten. Hij/zij zorgt ervoor dat je geld uitgeeft en schulden maakt voor dingen die je niet nodig hebt.

4. Financiële controle

Je partner is degene die je financiën en bankrekeningen controleert. Bovendien verhindert hij/zij je om bij je geld te komen en zorgt hij/zij ervoor dat je je schuldig voelt als je erover klaagt .

5. Onder druk zetten om leningen af te sluiten

Een ander teken dat je je relatie moet beëindigen is als je gemanipuleerd wordt om leningen op jouw naam af te sluiten zodat de ander in zijn behoeften kan voorzien, schulden kan afbetalen of zijn grillen kan vervullen.

6. Financiële uitbuiting

Let op als je partner voortdurend schulden maakt en jou het geld laat betalen dat hij/zij aan anderen verschuldigd is. Let ook op als hij/zij jou zijn/haar uitgaven laat doen zonder rekening te houden met jouw behoeften, inspanningen en middelen, en geen interesse toont in het nemen van zijn/haar financiële verantwoordelijkheden. Als dit het geval is, is de relatie niet gezond.

Tekenen om een relatie te beëindigen op professioneel gebied

Een belangrijk element in elk koppel is de persoonlijke ontwikkeling of zelfrealisatie van de leden. Als de andere persoon je verhindert om te groeien, vooruitgang te boeken, je professionele verlangens te vervullen of je kansen op een baan te benutten, is dat geen goed teken om bij elkaar te blijven. Laten we eens kijken naar andere signalen.

1. Inmenging op het werk

Overweeg om de relatie te verlaten als je partner zich bemoeit met je relaties met je bazen en collega’s, wat leidt tot een verslechtering in de interacties die je met hen hebt.

2. Benijdt je successen.

Als je succesvol bent, merk je dat je partner boos wordt, je prestaties kleineert en benijdt. In een gezonde relatie zou de ander je moeten steunen en je successen met je moeten vieren.

3. Manipuleren van je carrièrebeslissingen

Voeg aan de tekenen van het beëindigen van een relatie toe dat je partner je werkbeslissingen probeert te controleren en te beïnvloeden, zo erg zelfs dat het je vooruitgang en carrièregroei kan schaden.

4. Saboteren van kansen.

Een ander waarschuwingssignaal om uit elkaar te gaan is als je partner je kansen op werk belemmert of boycot, en zo je kansen op promotie en vooruitgang vernietigt.

5. Beperkt je contacten

Als hij of zij je kansen beperkt om nieuwe contacten op te doen in je carrière, bedenk dan hoezeer hij of zij er voorstander van is om bij elkaar te blijven. En als hij of zij kritiek heeft op je pogingen om contacten te leggen met belangrijke mensen in je werkomgeving.

6. Beperking en minimalisering van je prestaties

Het is een netwerkvlag als je relatie je professionele ambities beperkt en belemmert en je ontmoedigt om je dromen na te jagen. Je prestaties zijn irrelevant en je grote successen doen er niet toe en worden door deze persoon gebagatelliseerd.

7. Druk om je carrière geen prioriteit te geven

Overweeg om de relatie te beëindigen als je partner zijn of haar carrière en professionele behoeften boven die van jou stelt, je vraagt om banen af te wijzen, te verhuizen of schema’s te veranderen voor zijn of haar eigen gemak.

Andere tekenen

Naast de bovenstaande tekenen zijn er nog veel meer die als basis zullen dienen voor je besluit om je liefdesrelatie met een persoon te verbreken. Let op het volgende.

1. Jullie willen niet hetzelfde

Jullie delen niets samen, jullie verlangen niet naar hetzelfde, jullie hebben niet dezelfde waarden, jullie maken geen plannen als een groeiend stel, jullie hebben geen gemeenschappelijk levensproject, enz.

2. Herhaalde ontrouw

Man pakt hand andere vrouw

De ontrouwe partner breekt het vertrouwen en toont een opmerkelijk gebrek aan respect en betrokkenheid. Denk je dat het onder deze omstandigheden de moeite waard is om door te gaan?

3. Meer negatieve dingen dan positieve

Als je de balans opmaakt van je relatie en je ziet alleen maar negatieve aspecten, dan is dat een teken dat het niet goed voor je is en dat je moet nadenken over uit elkaar gaan.

4. Gebrek aan respect

Respect is een pijler in koppels. Als er niet naar je mening, gevoelens, behoeften en gedachten wordt geluisterd en je beledigingen, minachting en minachting ontvangt, overweeg dan om het uit te maken.

5. Geen intimiteit, geen passie, geen verbintenis

Deze drie elementen van de driehoekstheorie van de liefde (Engelse link) zijn essentieel in elke relatie. Als ze er niet zijn, dan is er geen echte liefde. En als er geen liefde is, waarom zou je dan doorgaan?

6. Wantrouwen

Om emotionele veiligheid en stabiliteit te hebben, is het essentieel om je partner te vertrouwen. Als er wantrouwen heerst en je niet zeker bent van de echtheid van wat de ander zegt, doet of voelt, dan is dat een indicator dat samen verder gaan niet de beste beslissing is.

7. Jezelf niet kunnen zijn

Een van de belangrijkste tekenen dat je je relatie moet beëindigen is dat je jezelf er niet in kunt zijn, dat je je essentie moet onderdrukken om je aan te passen aan wat de ander wil. We zeggen niet dat je niet mag veranderen of onderhandelen over dingen die je partner ongemakkelijk maken, maar als je niet kunt zijn wie je bent, is dat een rode vlag.

Jij komt op de eerste plaats

In een relatie zitten betekent niet dat je je mentale en fysieke gezondheid moet opofferen. Daarom benadrukken we in dit artikel dat als een romantische relatie je gezondheid op alle vlakken verslechtert en je welzijn en levenskwaliteit negatief beïnvloedt, het tijd is om ermee te stoppen.

Onthoud dat het onderhouden van een gezonde relatie wederzijdse zorg, steun, acceptatie, respect, betrokkenheid, intimiteit, passie en vertrouwen vereist. Als al deze dingen ontbreken, is het tijd om je blijvende relatie in twijfel te trekken. Jij moet je prioriteit zijn.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.