Sociale interventie in het onderwijs

Sociale interventie op het gebied van onderwijs kan de hele schoolperiode van de studenten veranderen. Wil je weten waarom? Lees verder!
Sociale interventie in het onderwijs

Laatste update: 24 februari, 2022

Naar school gaan kan zeer uitdagend zijn voor studenten, maar ook voor hun ouders of hun voogden. Ze kunnen te maken krijgen met pesterijen, slechte cijfers, moeilijke situaties thuis, leermoeilijkheden, en nog veel meer. Soms hebben leerlingen een derde partij nodig om problemen op te lossen. Daarom kan sociale interventie in het onderwijs belangrijk zijn.

De jaren die je op school doorbrengt hebben een impact op de rest van je leven. Dit deel van je leven vormt vaak een groot deel van je persoonlijkheid. Je zou zelfs kunnen zeggen dat je daar je plaats in de maatschappij leert te vinden. In die jaren breng je ook veel tijd door met je leeftijdsgenoten.

Ook al is de context van elke student anders, de onderwijsinstelling moet haar steentje bijdragen zodat de studenten, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, een positief zelfbeeld kunnen opbouwen.

Scholen moeten hen ook helpen om mee te doen in het dagelijkse sociale leven van de school. Het is ook belangrijk dat ze gebruik kunnen maken van alle onderwijskansen die hen ter beschikking staan (Fernández en Fernández, 2011).

Het is belangrijk om te herhalen dat het onderwijsproces inhoudt dat de leerling in een situatie terechtkomt waarin hij zich vrij en harmonieus kan ontwikkelen.

Rosell (1998) stelt dat dit proces als een geheel moet worden beschouwd. Dit betekent dat het zowel docenten als andere deskundigen moet omvatten die de “gaten” in het onderwijssysteem kunnen opvullen. Psychologen, maatschappelijk werkers en onderwijspsychologen zijn slechts enkele voorbeelden van zulke deskundigen, maar bijvoorbeeld ook logopedisten.

Een groep mensen in een bespreking

Sociale interventie in het onderwijs

In sommige autonome gemeenschappen heeft de regering de positie van technisch hoogleraar gemeenschapsdiensten in het leven geroepen. Volgens de autoriteiten die we eerder hebben aangehaald, hebben ze deze posities gecreëerd om efficiënt in te grijpen in risicovolle situaties.

Ze hebben ze ook gecreëerd om de mogelijke sociale en educatieve uitsluiting van studenten in deze situaties te voorkomen. Hiermee hoopten ze dat deze studenten een betere kans zouden hebben om betrokken te raken bij en gebruik te maken van het verplicht secundair onderwijs.

Naast deze functie zijn er ook bepaalde onderwijsoriëntatieteams en onderwijspsychologen beschikbaar. Hun taak is het beoordelen, ondersteunen en samenwerken met de faculteit om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De International Federation of Social Workers is van mening dat de school de eerste plaats is waar je gezinsproblemen en sociale problemen kunt opsporen (F.I.T.S. geciteerd in Roselló, 1998). Laten we niet vergeten dat elk probleem dat vroegtijdig wordt ontdekt je kan helpen om de gevolgen ervan te voorkomen of te verminderen.

Het doel van sociale interventie in het onderwijs is om samen te werken, zodat elke student dezelfde kansen krijgt als de anderen. Dit moet zeker ook gebeuren ongeacht de afkomst, gezinssituatie of sociale omgeving.

Je kunt dit bereiken door samen te werken met de student en met zijn of haar familie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de student erbij betrokken worden. Zo kan de student volledige aanpassing en succes bereiken.

Je kunt ook zeggen dat ingrijpen meestal begint met het identificeren van problemen. Deze interventies zijn vaak gekoppeld aan de privésituatie van de student. Dit betekent dat externe verenigingen of bedrijven educatieve en informatieve gesprekken voeren.

Onderwijs de kinderen en het zal niet nodig zijn om de mannen te straffen.

Pythagoras

Wat kunnen we doen vanuit de onderwijsinstelling zelf?

Omdat er deskundigen beschikbaar zijn, moeten we benadrukken dat het belangrijk is om de studenten een gezonde levensstijl aan te leren. Als we het over “gezond” hebben, denken mensen vaak dat het hier gaat over alleen de lichamelijke gezondheid.

Je moet het belang van geestelijke gezondheid echter niet vergeten. Het is essentieel om gezonde tieners en volwassenen te ontwikkelen, die sociale vaardigheden en gezonde recreatieve alternatieven hebben in termen van levensontwikkeling.

Een vrouw in gesprek met een maatschappelijk werkster

De taak van de maatschappelijk werker in het onderwijs

Maatschappelijk werkers kunnen hun vaardigheden in verschillende contexten toepassen. Een daarvan is de educatieve context. We moeten er echter wel bij stilstaan dat er op dit gebied nog veel te ontdekken valt. Toch zijn er ook nu nog veel mogelijkheden voor mensen in dit vak.

Binnen de sociale interventie in het onderwijs willen we wijzen op een aantal verschillende functies (Iglesias en Ortuño, 2017):

 • Samenwerken bij het opzetten van projecten waarbij onderwijscentra betrokken zijn. Dit is vooral belangrijk als het gaat om de omstandigheden van het sociaal-culturele milieu en het sociale leven en gezinsleven van kinderen.
 • Het informeren en sturen van ouders over de reikwijdte van hun taken en hoe ze hun ouderschap het beste kunnen toepassen.
 • Het bijwonen en oplossen van individuele situaties bij de studenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn frequente afwezigheid en slechte prestaties. Sociaal gezien kunnen er de volgende mogelijke problemen zijn:
  • problemen met betrekking tot anderen of de communicatie met hen
  • een onvermogen om zich aan te passen aan veranderingen
  • problemen met omgaan met anderen of agressie
 • Meewerken aan de ontwikkeling van trainingsprogramma’s voor gezinnen.
 • Het creëren en daarnaast verspreiden van materiaal dat nuttig kan zijn voor de leerkrachten. Dit omvat ook middelen die van nut kunnen zijn.
 • Het onderwijscentrum voorzien van de nodige informatie over de beschikbare middelen in de gemeenschap.
 • Anderen informeren over sociale en educatieve behoeften waarmee rekening moet worden gehouden om een passende onderwijsplanning uit te voeren.

De positie van de maatschappelijke werkers

Ook de positie van de maatschappelijk werker binnen het onderwijs zou belangrijker moeten zijn dan het nu is. Als deskundigen van verandering zouden zij ook een fundamentele rol moeten spelen in de onderwijsgemeenschap.

Ze zijn ook essentieel voor het verbeteren van het welzijn van mensen in hun gemeenschap en de manier waarop ze met elkaar omgaan. Vergeet niet dat de zaden voor een betere toekomst liggen in een goede basis voor de minderjarigen die je vandaag opvoedt.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Fernández, I., & Fernández, C. (2011). La intervención social en el contexto educativo: funciones y expectativas de los PTSC en la Comunidad de Madrid. Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação.
 • Ortuño, E. I., & Muñoz, E. O. (2018). Trabajo Social y mediación para la convivencia y el bienestar escolar. Cuadernos de Trabajo Social31(2), 375-387.
 • Roselló Nadal, E. (1998). Reflexiones sobre la intervención del trabajador social en el contexto educativo. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, N. 6 (octubre 1998); pp. 233-258.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.