Jarenlange scholing en nog steeds zijn we niet in staat van onszelf te houden

Jarenlange scholing en nog steeds zijn we niet in staat van onszelf te houden

Laatste update: 12 mei, 2017

Mislukkeling, ongeschikt, slecht gemotiveerd, uitdagend. Kinderen worden gedurende hun schooljaren op allerlei verschillende manieren bestempeld. We nemen maar zelden de tijd om te kijken en begrijpen welke emoties er achter elk kind schuilgaan.

Het is interessant om te bedenken dat er binnen de zakelijke en politieke wereld erg veel waarde wordt gehecht aan emotionele intelligentie, terwijl de meeste scholen hier helemaal geen aandacht aan besteden.

Onze educatie zou ons in staat moeten maken om voor onszelf te zorgen, en het heeft totaal geen zin om een kind van alles te leren over scheikunde of literatuur als we hem niet eerst leren wat zelfvertrouwen, respect en empathie inhouden.

Cognitieve vaardigheden blijven van essentieel belang voor het academische systeem. Terwijl emoties nog altijd een ‘taboe’ blijven die slechts tot de privésfeer zouden moeten behoren.

Van Onszelf Houden Scholing

Een scholing die geesten vormt, maar niet mensen

De jeugd van tegenwoordig bestaat uit jongeren die stuk voor stuk erg bekwaam zijn op het gebied van technologie. De emoticons die ze gebruiken in hun berichtjes zijn vaak de enige opening tot de wereld van hun emoties. Los van hun mobiele telefoons, zijn deze jongeren echter niet in staat om problemen als treiterij, op een gepaste manier te handhaven of voorkomen.

Begonia Ibarrola, psycholoog en onderzoeker, geeft aan dat op scholen waar meer belang wordt gehecht aan de emotionele intelligentie van kinderen, treiterend gedrag vrijwel helemaal verdwenen is en er bovendien ook een aanzienlijke verbetering gezien kan worden in de academische prestaties. Dit is hoe dan ook erg bemoedigend.

Educatie heeft als doel mensen op te leiden die de wereld van morgen zullen veranderen; daarom instrueren we gelukkige mensen, bekwaam in vreugde, vaardig in respect en pienter in hoop.

Van Onszelf Houden Scholing

Waarom werken scholen niet wat meer aan de emotionele educatie van kinderen?

Aan het belang van cognitieve kennis wordt in ons huidige schoolsysteem nog altijd erg zwaar getild, terwijl er genoeg theorieën bestaan, zoals de theorie van Gardner, ‘multiple intelligences’, die aangeven hoe belangrijk het is om daarnaast ook al op vroege leeftijd te werken aan de emotionele intelligentie van kinderen.

Natuurlijk vereisen veranderingen op institutioneel niveau tijd. Dit soort veranderingen hebben maatschappelijk bewustzijn nodig, aangezien investeren in emoties inhoudt dat je investeert in de samenleving. Het houdt in dat we leren om competenter te zijn in onze menselijke relaties, in respect en in de manier waarop we de wereld bekijken, zodat we minder belang hechten aan het opvoeden van perfecte kinderen en meer aan het creëren van gelukkige mensen.

Van Onszelf Houden Scholing

Perfecte kinderen zijn verdrietige kinderen

Perfecte kinderen weten niet altijd hoe ze moeten lachen, noch kennen ze het geluid van geluk. Ze zijn bang om fouten te maken en zullen nooit voldoen aan de extreem hoge verwachtingen van hun ouders… Lees meer.

We voeden unieke kinderen op, niet identieke studenten

In een maatschappij die voortdurend in verandering is en waarin er sprake is van een hoop concurrentiestrijd op professioneel vlak, heeft het niet echt veel zin om studenten op te leiden die allemaal hetzelfde zijn en allemaal gespecialiseerd zijn in dezelfde onderwerpen. We moeten de menselijke waarde prioriteit geven door het natuurlijke vermogen van kinderen te versterken, zodat ze erachter kunnen komen wat hen het beste ligt en wat zij de wereld kunnen bieden dat hen uniek maakt.

Eén aspect waar we in dit geval rekening mee kunnen houden is onze neiging om de educatie van onze kinderen volledig in de handen van academische instellingen te plaatsen. Dit is echter helemaal niet de juiste benadering. We zijn allemaal onderwijzers, en het thuisfront is de eerste en meest belangrijke plek om te leren.

Het gezin: de eerste fase in emotionele intelligentie

De neurowetenschap maakt dit erg duidelijk: de emotionele context waarin een kind opgroeit, zal voor een groot deel bepalend zijn voor zijn verdere ontwikkeling en zelfs zijn persoonlijkheid.

Erkenning, wederkerigheid, veilige hechting en emotionele communicatie zijn de aspecten die een kind de kans zullen geven om vrijer en volwassener te worden. Als je de wereld een kind wilt schenken dat in staat is respect op te brengen voor anderen, dat kan luisteren en gebruik maakt van genegenheid in plaats van agressie, dan moet je hier zelf een rolmodel voor zijn. Let op je woordkeuze, oordelen en handelingen. Wees zelf het beste voorbeeld.

Van Onszelf Houden Scholing

De school: een microkosmos van het sociale stadium

De school zal voor een kind een duidelijk voorbeeld zijn van de wereld waar hij op een dag aan blootgesteld zal worden. Zijn relaties met leeftijdsgenoten en autoriteitsfiguren (de leraren) zullen hem helpen om nieuwe en belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.

Door te kijken naar instellingen waar emotioneel gezonde gewoontes en hulpmiddelen worden toegepast, kunnen we zien dat kinderen erg ontvankelijk zijn voor dit soort kennis. Door kinderen dagelijks aan dit soort gewoontes en hulpmiddelen bloot te stellen, zullen ze misschien in staat zijn om hun persoonlijke relaties te verbeteren en assertief te handelen om ruzies en aanvallen te voorkomen en blijvende vriendschappen op te bouwen.

Op die manier wordt emotionele intelligentie een gewoonte die kinderen helpt beter te leren en stress en angst te sturen. Hier zullen misschien ook hun academische prestaties door verbeteren. Een gegeven dat erg bemoedigend is.

Educatie is leren hoe je een stempel achter kunt laten op de harten van kinderen.

Van Onszelf Houden Scholing

Acht tips om mentaal sterke kinderen op te voeden

De wereld zit vol uitdagingen. Mentaal sterk zijn is dan ook van fundamenteel belang om deze uitdagingen allemaal aan te kunnen gaan. Lees meer.