Acht tips om mentaal sterke kinderen op te voeden

Acht tips om mentaal sterke kinderen op te voeden

Laatste update: 15 april, 2017

De wereld zit vol uitdagingen. Mentaal sterk zijn is dan ook van fundamenteel belang om deze uitdagingen allemaal aan te kunnen gaan. Het is belangrijk om onze kinderen mentaal zo sterk mogelijk op te voeden, zodat ze het gevoel hebben alsof ze in staat zijn om deze uitdagingen werkelijk te overwinnen.

Mentaal sterke kinderen zijn in staat om problemen op een productieve wijze te benaderen, efficiënt met mislukking om te gaan en moeilijkheden op een competente manier onder ogen te komen. Als je wilt dat je kind in staat is om uitdagingen op een goede manier te confronteren, dan zou je hem zelf moeten helpen om deze mentale kracht te ontwikkelen.

Wat is mentale kracht?

Mentale Kracht

Mentale kracht hangt af van veerkracht, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid en zelfbekwaamheid. Kinderen helpen om hun mentale kracht te ontwikkelen, vereist een benadering die de volgende aspecten omvat:

  • Het vervangen van negatieve gedachten door meer realistische gedachten.
  • Emotionele controle
  • Productief gedrag, zelfs in minder gunstige omstandigheden.

Strategieën om de mentale kracht van kinderen te ontwikkelen

Er bestaan verschillende strategieën en hulpmiddelen die kinderen kunnen helpen hun mentale kracht te ontwikkelen.

Leer ze speciale vaardigheden aan om slecht gedrag te corrigeren

Wanneer een kind zich misdraagt, geeft hij ons de uitstekende kans om hem een paar speciale vaardigheden aan te leren, zoals het vermogen om problemen op te lossen, zijn impulsen onder controle te houden en om zelfdiscipline te beoefenen. Deze vaardigheden zullen kinderen helpen om zich op een productieve manier te gedragen, om lastige omstandigheden en tegenslagen onder ogen te komen en om hun eigen problemen op te lossen.

Laat kinderen hun eigen fouten maken

Je kind zal zeer waardevolle levenslessen kunnen leren als je hem de kans geeft om zijn eigen fouten te maken. Het is de taak van een ouder niet om zijn kinderen overal voor te beschermen, maar juist om hen te leren dat fouten nu eenmaal bij het leerproces horen en je je er dus helemaal niet voor hoeft te schamen of je er ongemakkelijk over hoeft te voelen.

Ideeën

Ouders en leraren zouden kinderen moeten leren om van hun fouten te leren en bij hen erop moeten aandringen het nog een keer te proberen, nu ze weten waar ze vorige keer de fout in zijn gegaan. Bovendien is het belangrijk om sommige dingen gewoon op hun natuurlijke beloop te laten, zo lang het niet gevaarlijk is, en om met je kinderen te praten over hoe ze in het vervolg kunnen voorkomen om dezelfde fout te maken.

Houd kinderen uit de buurt van negativiteit

Het is lastig voor kinderen om zich mentaal sterk te voelen als ze voortdurend vernederd worden of wanneer ze zichzelf aanleren om altijd het slechtste te verwachten. Moedig je kind aan om een realistische en positieve kijk te behouden. Realistische gedachten kunnen helpen om optimisme op te bouwen, aangezien het een kind leert om mogelijkheden te ontdekken en te vertrouwen op zijn eigen vaardigheden.

Help kinderen hun angst onder ogen te komen

Als een kind de dingen waar hij bang voor is voortdurend uit de weg gaat, dan zal hij nooit de kans krijgen om meer vertrouwen te krijgen in zijn eigen vermogen om met de stress die dit soort situaties veroorzaken om te gaan. Bovendien heeft elk kind zijn eigen angsten. De oplossing is om je kinderen te begeleiden en ze te helpen zelfverzekerd genoeg te worden om hun eigen angsten onder ogen te komen.

Wanneer kinderen hun angsten succesvol onder ogen komen, ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen, leren ze buiten hun comfortzone te treden en ontdekken ze hoe bevredigend het kan zijn om iets op eigen houtje te hebben bereikt.

Angst

Geef ze de kans zich ongemakkelijk te voelen

Hoewel het heel verleidelijk kan zijn om een kind gelijk te hulp te schieten wanneer je merkt dat hij kampt met ongemakkelijke gevoelens, zal hij alleen maar afhankelijk van je worden als je hem redt van elk probleem. Als een kind zich gefrustreerd, verveeld of boos voelt, dan moet je hem de kans geven om het probleem onafhankelijk op te lossen.

Kinderen kunnen mentale kracht ontwikkelen wanneer ze op succesvolle wijze leren dat ze met hun eigen emoties om kunnen gaan.

Bevestig hun verantwoordelijkheid

Mentale kracht ontwikkelen houdt in dat je je eigen persoonlijke verantwoordelijkheid accepteert. Om dit te kunnen doen, moet je kinderen de kans geven om hun eigen handelingen te verantwoorden, zonder excuusjes te verzinnen of anderen de schuld te geven van de keuzes die ze zelf gemaakt hebben.

Leer kinderen hun emoties onder controle te houden

Om ervoor te zorgen dat je kinderen mentaal sterker worden, moeten ze zich bewust zijn van hun emoties. Het is niet de bedoeling dat ze hun emoties onderdrukken, maar dat je ze leert om op een gezonde manier met deze emoties om te gaan.

Wanneer kinderen hun gevoelens begrijpen en weten hoe ze er mee om moeten gaan, zullen ze beter voorbereid zijn om moeilijkheden onder ogen te komen.

Wees een rolmodel van mentale kracht

Er bestaat geen betere manier om iets op iemand anders over te brengen dan door zelf het juiste voorbeeld te geven. Het is niet genoeg om je kind gewoon te vertellen wat hij moet doen, je moet het hem zelf ook laten zien. In dit geval kan het behulpzaam zijn om het te hebben over je eigen persoonlijke doelen en om uit te leggen wat je zelf doet om een beter mens te worden.

Zelf mentale kracht tonen in je eigen leven is de beste manier om je kinderen te leren om zelf ook sterk te zijn.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.