Pesten in het gezin: wanneer je vijanden in je eigen huis wonen

Soms kan familie onze grootste vijand zijn. Inderdaad, er zijn vaders, moeders, broers of zelfs schoonvaders en -broers die ons bekritiseren, vernederen en ongeldig verklaren. Herken jij jezelf als een van deze slachtoffers?
Pesten in het gezin: wanneer je vijanden in je eigen huis wonen
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 december, 2022

Pesten binnen het gezin is een vorm van relationele agressie. Het is gebaseerd op constante kritiek, vernedering, minachting en manipulatie door ouders, broers en zussen of andere figuren ten opzichte van een specifiek familielid. Dit soort gebundelde dynamiek wordt bijna altijd geleid door één dader aan wie minder machtige familieleden zich hechten.

Bij pesten denken we bijna onmiddellijk aan een schoolplein of een werkomgeving. Er is echter een ander scenario dat vaak over het hoofd wordt gezien. Dat is het gezin. Inderdaad, ook zij pesten en treiteren. Bovendien kan dit soort psycho-emotionele mishandeling vaak even schadelijk of zelfs schadelijker zijn dan pestervaringen op school.

Een vijand in huis hebben betekent dat je geen beschutting of bron van steun hebt. Opgroeien als het zwarte schaap of het lelijke eendje is in feite traumatisch. Bovendien zijn deze situaties meestal niet opgelost als je volwassen bent.

Als je een of meer pestkoppen hebt die je genetische code delen, betekent dit dat je met ongemakkelijke situaties te maken krijgt, zelfs als je niet meer in het ouderlijk huis woont. Laten we dit eens nader bekijken.

De emotionele gevolgen van pesten in het gezin kunnen leiden tot gezondheidsproblemen en psychische stoornissen.

Een gezin
Wanneer een of meer familieleden je pesten, voeden ze je onzekerheden zodat je geestelijk verzwakt.

Pesterijen binnen het gezin

Er wordt vaak beweerd dat de meest gebruikelijke manier om een pester te vermijden is om bij hem of haar weg te gaan, maar zoals je goed weet, is dit niet altijd mogelijk.

Het gepeste kind moet immers elke dag terug naar school, net zoals de werknemer die het slachtoffer is van pesterijen (Spaanse link), naar zijn werk moet blijven gaan. Op een vergelijkbare manier moet iemand die het slachtoffer is van pesterijen in het gezin jarenlang in een omgeving doorbrengen waaruit hij onmogelijk kan ontsnappen.

Bovendien blijft deze agressieve dynamiek vaak voortduren, zelfs als het slachtoffer volwassen is geworden. Dat komt omdat als de pester of pesters eenmaal een slachtoffer hebben uitgekozen, ze zelden hun beledigende en vernederende gedrag opgeven. Nog zorgwekkender is dat de andere gezinsleden meestal een bondgenootschap sluiten of zwijgen.

Deze vorm van huiselijk geweld is niet nieuw. Het is een realiteit met een lange traditie die in onze samenleving meestal wordt doodgezwegen.

Pesters in het gezin: wie en hoe ze zijn

Familiale pesters kunnen de ouders zelf zijn of broers en zussen van het slachtoffer. Er is ook een andere veelvoorkomende situatie. Dat is wanneer iemand een relatie begint en in een situatie terechtkomt waarin de familie van zijn partner hem voortdurend bekritiseert en vernedert.

In het algemeen kan de familiepester worden gekenmerkt door een of meer tamelijk specifieke trekken. Deze zijn als volgt:

 • Ze vertonen verbaal agressief gedrag.
 • Ze vertonen emotioneel onvolwassen gedrag.
 • Ook zijn ze bedrieglijk. Ze liegen ook om anderen zover te krijgen dat ze het slachtoffer pesten.
 • Deze mensen zijn controlerend.
 • Ze zijn wraakzuchtig.
 • Ze kunnen manipulatief zijn.
 • Daarnaast kunnen ze handelen uit jaloezie en afgunst.
 • Ze zijn arrogant en narcistisch.
 • Ze kunnen merkbare stemmingswisselingen hebben.
 • Bovendien zijn ze zo slim om alles verkeerd te begrijpen, een verkeerde voorstelling te geven van wat het slachtoffer zegt of doet, en hem te vernederen in het bijzijn van de rest van de familie.

Het feit dat deze pestkoppen familieleden zijn, rechtvaardigt hun pestgedrag niet. In feite is het in deze situaties volkomen aanvaardbaar voor het slachtoffer om afstand te houden, alle contact te verbreken of zelfs een officiële klacht tegen hen in te dienen.

Hoe manifesteert pesten in het gezin zich?

Pesten in het gezin kan in het begin verwarrend zijn. Als je klein bent, normaliseer je bepaalde dynamieken. Maar als je opgroeit, word je je ervan bewust dat het gedrag van je vader, moeder of broers en zussen niet acceptabel is. Je realiseert je dat ze je pijn doen, je intimideren, en stelen waar je recht op hebt. Respect en welzijn.

De signalen van pesten zijn zeer gevarieerd. Toch is het essentieel dat ze zo vroeg mogelijk worden herkend:

 • Ze vernederen het slachtoffer om wie ze zijn, wat ze doen en wat ze zeggen. In feite maken ze van hem het lelijke eendje.
 • Ze onderwaarderen hen.
 • Ze leggen hen het zwijgen op en geven hen het gevoel waardeloos te zijn. Sterker nog, ze geven hen geen enkele waarde binnen het gezin.
 • Ze bekritiseren hen en tonen een voortdurende minachting voor hen. In feite maken ze van het slachtoffer het zwarte schaap van de familie.
 • Ze creëren chaos. Ze maken bijvoorbeeld van elk gesprek een ruzie, geven de schuld aan en doen valse beweringen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van emotionele chantage en manipulatie.
 • Ze maken gebruik van vernederende vergelijkingen. Bijvoorbeeld door te zeggen datje broer beter is dan jij.
 • Ze gebruiken gedrag van superioriteit, maken schadelijke grappen, en vernederende opmerkingen.
 • Ze beschuldigen het slachtoffer vaak van egoïsme en beweren dat ze alleen hun eigen belangen voor ogen hebben.
Verdrietig kind
De verwaarlozing, de constante kritiek en het psycho-emotionele isolement ten opzichte van het slachtoffer hebben een verwoestende impact.

Geassocieerde psychologische effecten

De pester in het gezin gedraagt zich als een territoriaal dier. Ze worden vaak gemotiveerd door jaloezie of afgunst en proberen hun slachtoffer uit het gezin te verdrijven. Zelfs als het om een echt naast familielid gaat. Het is begrijpelijk dat de psychische en sociale impact immens is.

Momenteel verschijnen er meer studies over het effect van pesten binnen het gezin. De Central South University (China) heeft bijvoorbeeld een onderzoek uitgevoerd (Engelse link) waaruit blijkt dat pesten tussen broers en zussen extreme angst veroorzaakt en kan leiden tot stemmingsstoornissen.

We weten ook dat hoe langer deze situatie duurt, hoe meer impact het heeft op het slachtoffer. Het is zelfs zo dat veel mensen die zijn opgegroeid in een disfunctionele en misbruikende omgeving, zich schuldig maken aan zelfdestructief gedrag.

Hoe te reageren op pesten binnen het gezin

Niemand heeft het recht om je op welke manier dan ook pijn te doen. Daarom heb je het volste recht om jezelf te verdedigen, zo snel mogelijk te reageren en zelfs aangifte te doen van dergelijke situaties, ongeacht of de pester een familielid is. Geen enkele persoon zou je ooit mogen bekritiseren, negeren, je bang en onzeker maken en je het gevoel geven dat je waardeloos bent.

Grenzen stellen, je emoties beschermen, aan zelfzorg doen, waardevolle steunfiguren zoeken en afstand houden van agressieve familieleden zijn de sleutel tot je welzijn. Tenslotte moet je familie altijd een koesterende omgeving zijn, geen slagveld. Wellicht ook interessant voor jou

Hoe spreek je je uit tegen pesten?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Hoe spreek je je uit tegen pesten?

Weten hoe je je moet uitspreken tegen pesten of hoe je een officiële klacht in moet dienen is cruciaal om er een einde aan te maken. • Liu X, Wolloh Ii MG, Lin X, Qiu X, Qing Z, Wang W, Liu F, Wu W, Yang X, Otake Y, Luo X, Wang Z, Lu D. The association between sibling bullying and psychotic-like experiences among children age 11-16 years in China. J Affect Disord. 2021 Apr 1;284:31-37. doi: 10.1016/j.jad.2021.01.073. Epub 2021 Feb 4. PMID: 33582430.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.