Intuïtieve theorieën versus wat scholen ons leren

Sommigen noemen het intuïtie, anderen noemen het het zesde zintuig. Laten we eens kijken hoe onze intuïtie werkt en hoe deze is getheoretiseerd.
Intuïtieve theorieën versus wat scholen ons leren

Laatste update: 08 januari, 2024

Laten we eerst uitleggen wat intuïtieve theorieën zijn. Voordat een kind naar school gaat, is zijn geest natuurlijk niet helemaal blanco. Zelfs voordat hij begint te studeren, heeft een kind al een serie theorieën bedacht die zijn realiteit verklaren. Dit worden ‘intuïtieve theorieën’ genoemd.

Wat zijn de intuïtieve theorieën die kinderen hebben? Deze theorieën zijn niet gebaseerd op een volledige analyse van de werkelijkheid; eerder het tegenovergestelde zelfs. Intuïtieve theorieën zijn gebaseerd op het snel redeneren van wat kinderen in de werkelijkheid zien. Dit kan het gezond verstand van het kind worden genoemd. Een voorbeeld is wanneer een kind denkt dat de aarde plat is.

Omdat ze als gezond verstand worden beschouwd, kunnen deze theorieën onjuist of zeer onnauwkeurig zijn. Als we willen dat kinderen echt leren hoe de werkelijkheid in elkaar zit, moeten we hen losmaken van deze intuïtieve theorieën en ze vervangen door de theorieën die de feiten correct uitleggen. Wij denken dat onze scholen dit doen, maar is dit wel zo?

Hoewel we zojuist hebben gesproken over intuïtieve theorieën in de kindertijd, vormen en houden we deze theorieën gedurende ons hele leven.

Wanneer zich een gebeurtenis voordoet, fysiek, sociaal of politiek, die aan onze kennis ontsnapt, bedenken onze hersenen hiervoor een theorie op basis van ons gezond verstand. Maar ons gezond verstand zit er vaak naast of is onnauwkeurig als het gaat om grote verschijnselen. Hoewel het ons vaak wel helpt in ons dagelijks leven.

De kleine prins is een goed voorbeeld van de intuïtieve theorieën van een kind

Intuïtieve theorieën en school

Hier hebben we een probleem – ons onderwijssysteem behandelt studenten alsof ze passief zijn. Voor scholen zijn de studenten lege glazen die ze moeten vullen met kennis. Dit is echter niet waar – een student is als een plant die moet worden bewaterd zodat hij vrij kan groeien.

Laten we eerst bespreken waarom scholen leerlingen zien als lege glazen. Als we een typische les bijwonen, zullen we ongeveer 20 tot 30 studenten tegenkomen die voor een leraar zitten die lesgeeft met behulp van een schoolbord.

Hij zal het hebben over allerlei dingen die de studenten moeten onthouden en vervolgens moeten kunnen herhalen op een tentamen. In dit leermodel is het duidelijk dat studenten alleen passieve leerlingen zijn. Hun enige taak is om naar de leraar te luisteren en te doen wat hij zegt.

Wanneer studenten passief zijn, bereiken ze geen diep begrip van onderwerpen. Ze onthouden eenvoudig de letterlijke betekenis die de leraar hen geeft.

Dus wat gebeurt er als een student een onjuiste intuïtieve theorie heeft en hij alleen passief informatie ontvangt die deze theorie weerlegt? Het antwoord is dat de student blijft geloven in zijn intuïtieve theorie terwijl hij de juiste theorie onthoudt, zelfs als ze tegenstrijdig zijn.

Twee tegenstrijdige theorieën op dezelfde plaats

Hoe is het mogelijk om tegelijkertijd twee tegenstrijdige theorieën in je hoofd te hebben? Dit kan omdat als hij geen goed begrip heeft van de juiste theorie, hij negeert de bestaande tegenstellingen door middel van zijn intuïtieve theorie.

Wanneer de student op school is en een leraar hem een vraag stelt, zal hij in zijn geheugen kijken en antwoorden op basis van de juiste theorie. In echte situaties zal hij echter zijn intuïtieve theorie gebruiken, de theorie waar hij echt in gelooft.

Laten we, om dit te begrijpen, een korte oefening doen. Neem even de tijd om na te denken over de volgende vraag. Als we heel ver omhoog springen terwijl we op een roltrap staan, op welke trede zullen we dan terechtkomen? dezelfde trede als waar we al op stonden, een trede hoger of een trede lager?

Onze intuïtie vertelt ons dat we tijdens het springen in de lucht blijven terwijl de ladder blijft stijgen, waardoor we dus op een trede lager terechtkomen.

Maar dit klopt niet, de traagheidswet van Newton vertelt ons dat elk bewegend object in beweging blijft als er geen andere krachten zijn die het tegenwerken. Dit zorgt ervoor dat we op dezelfde trede landen. We zouden de beweging van de roltrap namelijk handhaven tijdens de sprong.

Als je de vraag goed hebt beantwoord, gefeliciteerd! Als je het fout had, maak je geen zorgen, recentelijk werd aan een aantal natuurkundestudenten door de psycholoog J. Clement gevraagd om dit soort vragen te beantwoorden, en 88% van hen gaf het verkeerde antwoord.

Op deze manier kunnen we laten zien dat studenten, hoewel ze ingewikkelde natuurkunde-oefeningen perfect kunnen uitvoeren met behulp van de theorieën die ze hebben geleerd tijdens hun studie, eerder geneigd zijn te luisteren naar hun intuïtieve theorieën als ze buiten de academische wereld een vraag krijgen. 

Bestaat er een oplossing voor dit probleem?

De oplossing om ervoor te zorgen dat theorieën die de werkelijkheid juist verklaren triomferen, is om ervoor te zorgen dat studenten een diep begrip hebben van de juiste theorieën.

Net als van de tegenstrijdigheden met intuïtieve theorieën. Helaas is het huidige onderwijssysteem niet in staat om dit te doen. Dit komt omdat het de student niet als een actief onderdeel van zijn eigen leerproces behandelt.

Allerlei gesprekken op basis van onze intuïtieve theorieën

Om diepgaand begrip te verkrijgen en onjuiste theorieën te verwerpen, zou het klaslokaal een plaats voor debat moeten zijn waar studenten hun theorieën kunnen blootleggen. Zodat ze deze, met de hulp van de leraar, kunnen aanpassen, om dichter bij de juiste theorie te komen.

De vraag die we moeten beantwoorden is: hoe kunnen we het klaslokaal veranderen in een ruimte voor debat? 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.