De intelligente vrouw weet dat niets of niemand haar kan beperken

De intelligente vrouw weet dat niets of niemand haar kan beperken

Laatste update: 12 oktober, 2017

De sociale overtuigingen over de rol die een vrouw moest spelen zijn een lange tijd hetzelfde gebleven. De vrouw moest voor de kinderen en de echtgenoot zorgen. De huishoudelijke taken waren haar verantwoordelijkheid en zij kreeg ook de zorg voor de oudere familieleden op haar schouders. Maar die tijd is voorbij. Te genwoordig valt de onafhankelijke, intelligente vrouw steeds meer op. Ze weet dat ze geen beperkingen heeft.

De intelligente vrouw leidt haar eigen leven. Ze neemt professionele verantwoordelijkheden op zich en is onafhankelijk. Haar geluk is niet gebaseerd op trouwen of kinderen krijgen. Want ze weet dat haar geluk van haarzelf afhangt en niet van derde partijen. Ze heeft geleerd zichzelf op waarde te schatten en te groeien als persoon.

De intelligente vrouw en haar partner

Verschillende Britse universiteiten hebben een onderzoek uitgevoerd dat gepubliceerd werd in de krant Sunday Times. In de studie kwamen ze tot de conclusie dat intelligente vrouwen meestal niet trouwen. Briljante mannen hadden echter 40%  meer kans om te trouwen dan andere mannen.

Intelligente Vrouw Die Op Een Bankje Aan Een Meer Zit

De studie werd uitgevoerd bij een groep van 900 mannen en vrouwen. Deze vrijwillige deelnemers ondergingen op elfjarige leeftijd een IQ-test. 40 jaar later werden ze geïnterviewd. De studie bekeek wie getrouwd was en wie niet.

Men kwam tot de ontdekking dat de vrouwen die beslisten om verder te studeren 40% minder kans hadden om te trouwen. Bij de mannen stelde men een ander fenomeen vast. Bij een stijging van het intelligentiequotiënt met zestien punten bleek bij mannen de kans om te trouwen 25% groter.

Wat doet een intelligente vrouw?

Een intelligente vrouw bezit een aantal typische kenmerken. Deze kenmerken maken haar anders dan andere vrouwen. Het zorgt er ook voor dat ze aantrekkelijker zijn voor mannen. Maar uit verschillende studies aan de Universiteit van Buffalo, de Lutheran University van Californië, de Universiteit van Texas (allemaal in de Verenigde Staten) bleek dat mannen zich geïntimideerd voelen door intelligente vrouwen.

“Om grote dingen te bereiken moeten we niet alleen handelen, maar ook dromen; niet alleen plannen, maar ook geloven.”

-Virginia Woolf –

Volgens de studie zouden mannen vanuit een biologisch standpunt een relatie moeten zoeken met een intelligente vrouw. Want dit verzekert hen van een aantal genetische voordelen. Maar in de praktijk geven mannen er de voorkeur aan om niet op stap te gaan met een vrouw die slimmer is dan zij.

Op dit punt moeten we ons de vraag stellen: Wat maakt een intelligente vrouw zo uitzonderlijk in vergelijking met anderen? Laten we dat eens bekijken.

Ze leeft in het heden

Deze vrouw weet hoe ze van het verleden kan leren en hoe ze geduldig en kalm op de toekomst moet wachten. Ze leeft in het heden, in het hier en nu. Intussen geniet ze van elk woord, elke aanraking, blik, geur en smaak. Een intelligente vrouw kijkt je in de ogen en luistert naar je. Ze voelt dat ze kan profiteren van dit moment met jou.

Intelligente Vrouw Die Haar Man Kust

Zoals iedereen heeft ze in haar leven moeilijke momenten meegemaakt. Maar ze wist die te overwinnen en er kracht uit te halen. Ze heeft geleerd om geen tweemaal dezelfde fout te maken en ze weet precies wat ze in het leven wil bereiken.

Ze waardeert afzondering

De intelligente vrouw voelt zich niet eenzaam alleen maar omwille van het feit dat ze geen partner heeft. Integendeel eigenlijk, ze waardeert de afzondering en haar onafhankelijkheid. Ze verbindt haar geluk niet aan andere mensen. Maar haar rijke innerlijke leven staat haar toe om te genieten van deze momenten van afzondering.     

               Eenzaamheid leert jou meer dan gezelschap.

Elke intelligente vrouw heeft die momenten van afzondering nodig. Want ze geven haar de kans om zichzelf te leren kennen. Op die momenten kan ze zichzelf evalueren. Ze denkt na over het leven en beseft wat ze verbeterd heeft. Dankzij die bespiegelingen slaagt ze erin om uitdagingen te overwinnen en meer motivatie te krijgen.

Ze is niet bang voor verandering

Intelligente vrouwen zijn niet bang om uit hun comfortzone te stappen en geconfronteerd te worden met veranderingen. Ze beseffen dat veranderingen mogelijkheden inhouden. Want op die manier kunnen ze  nieuwe lessen leren en authentieke ervaringen meemaken.

“Een wijs meisje kent haar beperkingen, een slim meisje weet dat ze er geen heeft.”

-Marilyn Monroe-

Ze houden niet van een baan die hen niet boeit. Een partner met wie ze geen levensideaal delen, is niet voor hen. Ze willen geen vrienden die hun niet steunen in hun beslissingen. Intelligente vrouwen reageren op wat hen overkomt en zoeken naar manieren om te verbeteren. Ze zijn van nature actief.

Ze luistert naar haar hart en weet hoe ze nee moet zeggen

De intelligente vrouw weet dat de stem van haar hart en van haar intuïtie erg belangrijk is. Bovendien beseft ze dat ze moeilijke beslissingen zal moeten nemen. H aar lichaam spreekt en geeft uiting aan de emoties die elke keuze bij haar teweegbrengt. Dit is belangrijke informatie waarmee ze rekening houdt om de juiste beslissing te nemen.

Intelligente Vrouw Met Een Roos Als Kraag En Een Hart In Haar Hand

Bovendien is ze niet bang om nee te zeggen. Ze weet dat er momenten zijn waarop we nee moeten zeggen en grenzen moeten stellen voor andere mensen. Deze vrouwen willen dat anderen hun persoonlijke ruimte en manier van leven respecteren. Deze vrouw is niet bezitterig. En ze staat ook niet toe dat anderen haar zo behandelen.

Samengevat, ze is een zeer intelligente vrouw!


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.