Homeschooling: onderwijs aan huis

Er is een gemeenschappelijke premisse als het over onderwijs gaat. Dat is het feit dat het een gebied is dat voortdurend in ontwikkeling is. In dit artikel hebben we het over thuisonderwijs.
Homeschooling: onderwijs aan huis

Laatste update: 30 september, 2022

Homeschooling is een onderwijsoptie die tegenwoordig wereldwijd door steeds meer gezinnen gekozen wordt. Ouders die voor homeschooling kiezen voeden hun kinderen op buiten allerlei onderwijsinstellingen, zowel openbare als particuliere.

Er zijn veel redenen waarom ouders kunnen besluiten hun kinderen thuis op te voeden (Spaanse link), of in academies met externe ondersteuning. Ze kunnen het bijvoorbeeld niet eens zijn met de traditionele onderwijsmethoden en de voorkeur geven aan een vernieuwende manier van leren.

Een vraag die men zich over thuisonderwijs pleegt te stellen is: bereiken de kinderen wel een adequaat onderwijsniveau? Bovendien, moeten ze niet bij andere kinderen van hun eigen leeftijd zijn om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen?

In feite hangt dat heel erg af van de ouders en de manier waarop ze zich op de onderwijsinhoud richten. Sommige ouders volgen bijvoorbeeld een kalender die lijkt op die van scholen. Op die manier is het ritme dat hun kinderen volgen hetzelfde als dat van degenen die formeel onderwijs volgen.

Kind krijgt thuis les

Homeschooling

Homeschooling wordt al jaren toegepast (Spaanse link) in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, waar het niet alleen een aanzienlijk percentage volgelingen heeft, maar ook adequaat bij wet geregeld is.

“Kinderen moeten niet, al op zeer jonge leeftijd, in scholen geplaatst worden waar ze in het groot onderwezen worden.”

Alexis Carrel, Nobelprijswinnaar in de Geneeskunde-

Voorstanders van thuisonderwijs beweren dat het met individueel onderwijs gemakkelijker is om bepaalde onderwijsmethoden toe te passen die aangepast zijn aan de beste manier van leren voor de leerlingen.

De verwachtingen en het oordeel van de maatschappij

Misschien is het grootste risico voor thuisgebleven kinderen niet dat hun ouders hen misschien een jaar later leren optellen en aftrekken dan de rest van de kinderen van hun leeftijd, maar wel het misverstand dat in de maatschappij voor deze vorm van onderwijs bestaat.

Onze gebruikelijke reactie als we over thuisonderwijs horen is inderdaad om er kritiek op te hebben. Laten we er echter eens over nadenken. Zijn alle leerlingen die in een formeel onderwijssysteem studeren succesvol?

De tegenstanders van homeschooling bekritiseren dat het systeem op ideologische grondslagen berust, die samen met het bevorderen van een levensstijl, individuen kunnen vormen die niet aan het systeem aangepast zijn.

Integendeel, gezinnen die ervoor gekozen hebben hun kinderen thuis op te voeden zijn van mening dat dit onderwijsmodel kinderen helpt zelfstandiger of onafhankelijker te zijn ten opzichte van het algemene denkmodel.

Houd rekening met de belangen van kinderen

Of het nu thuis of op school is, het gaat er in de eerste plaats om rekening te houden met de behoeften en wensen van kinderen. Zij zijn het immers die aan hun toekomst bouwen en beslissingen moeten nemen die hun verdere leven beïnvloeden.

Wil onderwijs voor iedereen gelijk en van goede kwaliteit zijn, of het nu in een klaslokaal of thuis is, dan moeten kinderen hun weg van onderwijs en leren kunnen kiezen. Bovendien moeten ze kunnen kiezen of ze een academisch diploma willen halen, wat hun mogelijkheden om toe te treden tot het formele onderwijssysteem en vervolgens tot het arbeidssysteem bevordert.

Leraar ouders

De psycholoog, Peter Szil beweert dat elke ouder, zolang hij de grondbeginselen van wiskunde begrijpt en weet hoe hij moet lezen, nu voor thuisonderwijs kan kiezen. “Een vader hoeft geen dokter te zijn om een zoon te begeleiden. We moeten in gedachten houden dat wat essentieel is, leren is, meer dan onderwijzen,” bevestigt de vakman. Toch is niet iedereen het met hem eens.

Integendeel, Javier Carrascal van ANPE stelt: “Homeschooling heeft ook meerdere nadelen. Door georganiseerd, systematisch en zinvol leren wordt de informatie die de leerling ontvangt omgezet in kennis, en dat kan alleen in het klaslokaal. Daarom was, is en zal de figuur van de leraar altijd onvervangbaar blijven.”

De meest aanvaarde methoden

Niet alle homeschooling systemen zijn hetzelfde. In feite kiest elk gezin het systeem dat voor de eigen kinderen en voor de eigen gezinsdynamiek het beste is.

De meer geaccepteerde methoden van thuisonderwijs zijn homeschooling en unschooling.

  • Homeschooling. Kinderen krijgen thuis onderwijs, maar volgen wel het traditionele lesrooster en leerplan.
  • Unschooling. Totale ontkenning van het traditionele onderwijs. Het ontstaat als gevolg van het falen van het onderwijs in de jaren zeventig in de VS. Het bestaat uit onderwijs zonder inhoud of leerplan. In feite leert de leerling geleid door zijn natuurlijke nieuwsgierigheid.
Moeder geeft les aan haar dochter
Homeschooling volgt het traditionele leerplan.

Wat zijn je doelen en welke doelen heb je onlangs bereikt?

Homeschooling is een alternatief voor het traditionele onderwijs. De laatste tijd is er onder moeders en vaders veel belangstelling voor het ontdekken van alternatieve onderwijssystemen die tegemoet komen aan de leerbehoeften van hun kinderen.

In deze zoektocht naar de diversificatie van het onderwijs zijn vernieuwende pedagogieën ontstaan die breken met het traditionele onderwijsparadigma. Het idee is nieuwe scholen te creëren die nieuwe en betere alternatieven bieden aan leerlingen.

De brede waaier van mogelijkheden waartoe men tegenwoordig toegang heeft omvat onder andere zelfsturende onderwijsruimten, Waldorf-pedagogiek, de Montessori-methode, Reggio Emilia-pedagogiek, 3000 pedagogiek, scholen in de natuur, en populaire middelbare scholen.

Deze niet-conventionele onderwijsalternatieven, hetzij door hun pedagogische praktijken, hetzij door hun managementmodellen, winnen de laatste decennia aan kracht. Het lijkt er zelfs op dat ze hier zullen blijven.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Avalos-Obregón, M. L., Avalos-Obregón, M. D., & del Pozo, F. C. (2018). Homeschooling una alternativa en educación. Polo del conocimiento3(10), 205-222.
  • Carrasco, A. (2006). El progresivo avance del homeschooling. MAGISnet. El Magisterio Español. Extraído el7.
  • Laborda, Y. (2019). Dar voz al niño: ser los padres que nuestros hijos necesitan. Penguin Random House Grupo Editorial.
  • Rivera-Hurtado, M. G. (2009). Homeschooling: la responsabilidad de educar en la familia. Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas, (20), 273-284.
  • Urpí, C., & Elizalde, M. Á. S. (2012). Homeschooling y escuela flexible: nuevos enfoques. Estudios sobre Educación, 7-10.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.