We kunnen het onderwijs transformeren

Een kind is veel meer dan een passieve ontvanger van kennis. Hierin ligt een van de grootste uitdagingen voor de huidige onderwijssystemen. Het is namelijk niet gemakkelijk om studenten te verjagen uit de passieve posities die ze uit gewoonte innemen.
We kunnen het onderwijs transformeren

Laatste update: 10 juni, 2021

Veel leercentra hebben het college-model achter zich gelaten. In plaats daarvan willen ze dat studenten het klaslokaal verlaten met meer dan alleen theoretische kennis. We hebben het over plekken waar we kinderen kritische denkvaardigheden bijbrengen en het onderwijs transformeren.

Hier vinden ze het belangrijk dat studenten alleen ideeën accepteren die gebaseerd zijn op solide argumenten en geverifieerde empirische gegevens. Deze leerinstellingen stellen dat onderwijs dat is geïntegreerd met nieuwe methoden en leren dat zowel coöperatief als collaboratief is, superieur is aan oudere modellen.

Onder een dergelijk systeem stoppen leraren met het proberen van overdragen van kennis. In plaats daarvan proberen ze meer participatie naar voren te brengen in plaats van de hoofden van de studenten te vullen met informatie.

Met andere woorden, onderwijzers begeleiden hun leerlingen en bepalen het onderwerp dat ze gaan bespreken. De leerlingen laten de docent vervolgens weten waar ze echt in geïnteresseerd zijn. In de meeste gevallen gaat dit verder dan alleen leerboekmateriaal.

We kunnen het onderwijs transformeren

Onderwijs dat verder gaat dan boeken

Dit is een methodologische gok die leerboeken opzij zet en prioriteit geeft aan menselijke ontwikkeling. Het stelt studenten in staat om onder andere mobiele telefoons en tablets in de klas te gebruiken.

Het breekt met tijdsperioden en ruimtes die normale schoolorganisaties traditioneel vaststellen. Bovendien is het heel anders dan veel beproefde systemen. Zoals je je misschien kunt voorstellen, wekt dit alles bepaalde angsten en twijfels op bij traditionalisten.

Deze methodologie vereist meer inspanning dan traditionele lessen op basis van hoorcolleges. Afgezien daarvan beschouwt het schoolboeken als de comfortzone. Elke andere methode betekent meer middelen, meer werk, meer tijd en, belangrijker nog, meer onzekerheid.

Studenten verkennen en leraren zijn vooral de gidsen. Het leren wordt beetje bij beetje opgebouwd, waarbij de student de inhoud maakt op basis van verschillende informatiebronnen.

Daarbij leren ze onderscheid te maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare informatie. Het doel van testen is ook om te leren, niet alleen om de student te laten slagen of zakken. Dit helpt naar verluidt bij de persoonlijke en academische ontwikkeling van de student.

Verschillende methodieken die verschillen van traditioneel leren

Omgedraaid klaslokaal

Dit is een methodiek die de klas ‘omdraait’. Meer specifiek, de leraren vragen de studenten om thuis te studeren en in de klas te werken aan groepsactiviteiten. Ze hebben toegang tot inhoud die de docent aanlevert en maakt. Enkele voorbeelden van dergelijke inhoud zijn blogs en video’s.

De student wordt echt het middelpunt van de leerervaring. Ze doen participatieve activiteiten in een dynamisch en interactief leerproces. De leraar daarentegen neemt de rol van slechts een begeleidende aanwezigheid op zich.

Projectmatig leren

Het belangrijkste doel van deze methodiek is dat de student leert door te doen. Het eindresultaat is een eindproject dat een probleem uit de echte wereld aanpakt. Toch is het echt belangrijke niet het einde, maar de weg er naar toe.

Door deze methode kunnen docenten de student ook de opgedane kennis laten toepassen in uiteenlopende en veranderende omstandigheden. Dit is bedoeld om hen te helpen begrijpen hoe ze vaardiger kunnen omgaan met situaties uit het echte leven.

Gamificatie om onderwijs te transformeren

Deze methodiek probeert elementen van gaming over te brengen naar het onderwijs. Het is een manier om leerlingen op een leuke manier te motiveren. Zoals bij alle games stelt de instructeur doelen en werkwijzen vast tijdens het spelen.

Ze kunnen niveaus, verschillende uitdagingen en prijzen definiëren. Op deze manier sturen ze het spel om de inhoud te dekken die ze van plan zijn te onderwijzen.

Denkend leren

Dit type is erop gericht studenten aan het denken te zetten met een reeks richtlijnen die de leraar stelt. Het belangrijkste doel is om de studenten reflexief en kritisch te laten nadenken over studieonderwerpen of inhoud. Het legt de nadruk op besluitvormingsvaardigheden van informatie om creatieve ideeën en dieper begrip te ontwikkelen.

Veel mogelijke manieren om het onderwijs te transformeren

Deze en vele andere alternatieve methoden zijn mogelijke opties voor onderwijzers om het onderwijs te transformeren. Ze kunnen helpen bij het ontwikkelen van een leer- en onderwijssysteem dat niet alleen gericht is op memoriseren om te slagen voor een examen.

In plaats daarvan proberen ze veel verder te gaan dan dat, door de student centraal te stellen in het proces. De student kan dus een veel belangrijkere leerervaring hebben.

De meeste van deze educatieve strategieën bestaan ook al vele decennia. Toch stelt nieuwe technologie deze strategieën nu in staat zich verder te ontwikkelen.

Actieve participatie in plaats van luisteren naar alleen de leraar

Het belang van technologie

Technologie is ook een onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Nieuwe technologieën bieden gunstige mogelijkheden voor het leer- en onderwijsproces. Ze kunnen het onderwijs helpen transformeren door kennis te koppelen aan toepassingen uit de echte wereld en aan de interesses en motivaties van de studenten.

School en onderwijs mogen geen statische instituties blijven. Ook mogen ze niet in de marge van maatschappelijke veranderingen blijven. Het integreren van technologie in klaslokalen is nodig om jongeren in staat te stellen zonder problemen vooruitgang te boeken in deze nieuwe samenleving.

Alternatieve methoden die het onderwijs transformeren

Experts hebben echter nog geen enkel perfect systeem voor leren geïdentificeerd. Als zodanig moeten nieuwe methodologische en sociale uitdagingen in het onderwijs zich richten op het onderwijzen van kinderen als burgers van de toekomst.

Deze methodieken vergen meer inspanning dan collegevormen waarbij de student een passieve en ontvankelijke houding aanneemt. Ze gebruiken examens niet als het enige evaluatiemiddel. In plaats daarvan moedigen ze studenten aan om op een meer actieve en motiverende manier deel te nemen. Ook interessant voor jou

De evaluatie van studenten: zijn examens de juiste manier?
Verken je geestRead it in Verken je geest
De evaluatie van studenten: zijn examens de juiste manier?

Zijn examens de beste manier om de kennis van een student te evalueren? Zijn er andere mogelijkheden die men kan gebruiken voor de evaluatie van studenten?