De huidige invloed van het montessorionderwijs

De huidige invloed van het montessorionderwijs

Laatste update: 24 september, 2018

Maria Montessori is de grondlegger van de leermethode die het gebied van kinderonderwijs heeft gerevolutioneerd. De breedte van de suggesties was zo enorm dat de naam het vakgebied oversteeg. Het montessorionderwijs legt de nadruk op spelen, waardoor het perfect is om meerdere vaardigheden en bekwaamheden bij kinderen te ontwikkelen.

Veel kleuterscholen zijn een geweldig voorbeeld van deze methode. We hebben het hier over niet-verplichte educatie die gericht is op spelen, plezier en flexibiliteit. Het laat kinderen spontaan zijn en initiatief tonen.

Uiteindelijk stelt het montessorionderwijs onafhankelijkheid voorop bij jonge kinderen. Tegelijkertijd helpt het hem de basiswaarden van samenwerken, meewerken en respect te leren.

Het huidige montessorionderwijs moedigt de natuurlijke vaardigheden van de jongste kinderen aan, gebaseerd op verkenning, samenwerking met vriendjes, nieuwsgierigheid, spelen en communicatie.

De basisprincipes van het montessorionderwijs

Om te beginnen zullen we de basisprincipes van het huidige montessorionderwijs analyseren. Hoewel de toepassing kan leiden tot allerlei soorten adaptaties, afhankelijk van de onderwijzers, zullen we de essentie hieronder uitleggen.

Ten eerste moedigt het montessorionderwijs leren gebaseerd op ontdekken aan. We zijn allemaal van nature nieuwsgierig. Montessorileraren geloven dat kinderen beter leren als iets hun natuurlijke nieuwsgierigheid aanwakkert, zodat ze meer willen leren en hun eigen ontdekkingen willen doen.

Deze methode maakt gebruik van de natuurlijke aanleg die kinderen hebben tot het stellen van vragen en het vinden van antwoorden.

Spelen op een montessorischool

Volgers van deze methode geloven ook dat de omgeving aan de wensen van ieder kind moet voldoen, volgens de kenmerken van het kind (bijvoorbeeld leeftijd, cultuur, een diagnose zoals autisme). We moeten de methode ook aanpassen aan het natuurlijke materiaal waar kinderen mee kunnen spelen en op reageren. We bedoelen hiermee hout, modder, en andere natuurlijke materialen.

Alle spelletjes moeten over een samenwerkingscomponent beschikken. De leraar moet overzicht houden, aansturen en coördineren, maar hij moet zo min mogelijk ingrijpen als het gaat om het leerproces. Hij moet vooral proberen de kinderen in hun leerproces te begeleiden.

Het montessorionderwijs heeft als doel om het traditionele onderwijs te veranderen. Het doel is om de lessen te veranderen in dynamische en leuke ervaringen. Vanwege die reden duren lessen drie uur lang, zonder onderbreking.

Om het gedeelte over de principes van deze methode af te sluiten, moeten we duidelijk maken dat het montessorionderwijs klassen in leeftijdsgroepen wil verdelen, en niet in groepen gebaseerd op prestatieniveau (met een maximum leeftijdsverschil van drie jaar). 

Kinderen tussen de zes en negen zouden bijvoorbeeld samen in de klas zitten. Op die manier hebben kinderen de mogelijkheid om met verschillende leeftijdsgroepen om te gaan. Dit is een gezonde stimulus.

Het huidige montessorionderwijs

Gelukkig bestaat het montessorionderwijs nog steeds. Het wordt nog steeds gebruikt op veel scholen. Het bevoordeelt spelletjes en de onafhankelijkheid en autonomie van kinderen, evenals interactie met verschillende elementen die de nieuwsgierigheid opwekken.

Kort gezegd, het maakt gebruik van de natuurlijke voorkeur van kinderen voor spelletjes en plezier, wat de belangrijkste onderwijsmethode is.

Maar als we onszelf onderdompelen in het conventionele basisonderwijs, verandert het beeld. Kinderen moeten uren achter elkaar aandacht hebben voor hun leraar, worden beloond voor stil zijn (en gestraft als ze dat niet zijn), mogen niet praten, en moeten lange momenten achter elkaar opletten.

Een les komt voor de andere. Hierdoor verdwijnt de intrinsieke motivatie om te leren.

Leren

Er zijn verschillende scholen die voor het montessorionderwijs hebben gekozen. Desondanks is er nog steeds twijfel. Is het montessorionderwijs alleen geschikt voor kinderen van nul tot zes jaar? Hoewel de meeste scholen het alleen aanbieden voor die leeftijdsgroep, is de methode ontwikkeld voor kinderen tot de leeftijd van twaalf.

Het middelbaar onderwijs

De methode kan echter ook toegepast worden op het middelbaar onderwijs. Hoewel Maria Montessori geen tijd had om het zelf volledig te ontwikkelen voor die periode, heeft ze wel duidelijke richtlijnen gegeven om het te gebruiken bij oudere kinderen.

Het huidige onderwijssysteem legt erg de nadruk op cijfers. Daarom wordt er veel druk op de leerlingen gelegd om taken af te maken die leiden tot een goed cijfer. Het montessorionderwijs doet het tegenovergestelde. Er zijn geen examens en geen huiswerk want het doel is om te leren, niet om het beste cijfer te halen.

De gegevens zeggen ons dat het onderwijs na de basisschool saai is voor leerlingen. Het motiveert ze niet, ze vinden het zelfs zinloos om naar school te gaan. Deze situatie zou ertoe moeten leiden dat we beter nadenken over de manier waarop we onderwijzen.

Op dit moment voeden we prestatiedrang. Cijfers bestempelend leerlingen als onsuccesvol of intelligent. Het belangrijkste doel zou echter moeten zijn dat leerlingen zich gemotiveerd voelen om de wereld om hen heen te begrijpen. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.