De eigenschappen van een goede leraar

De eigenschappen van een goede leraar
Alejandro Sanfeliciano

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Alejandro Sanfeliciano.

Laatste update: 27 december, 2022

We zijn allemaal op een bepaald punt in ons leven leerlingen geweest en we hebben allemaal veel leraren gehad. Sommigen konden we niet uitstaan, anderen blonken echt uit. Maar wat zijn de eigenschappen die iemand een goede leraar maken? Deze vraag wordt al lange tijd onderzocht door onderwijspsychologen, en in dit artikel bespreken we tot welke conclusies ze zijn gekomen.

Voordat we dieper ingaan op de eigenschappen die nodig zijn om een ​​goede leraar te zijn, moeten we toegeven dat we het hier hebben over een van de moeilijkste beroepen die er maar zijn. Onderwijsmethoden vereisen intelligentie en precisie, en het is niet eenvoudig om ze te kennen en te weten hoe ze te gebruiken. En dat is niet het enige probleem dat een leraar heeft; hij moet ook nog eens weten om te gaan met zijn leerlingen en al hun eigenaardigheden!

De eigenschappen van een goede leraar

Studies hebben aangetoond dat de kwaliteit van het onderwijs toeneemt als de leraar aan de volgende criteria voldoet:

Competentie in het vakgebied: het is essentieel dat de leraar een goede beheersing heeft van het onderwerp dat hij gaat geven. Natuurlijk is deze kennis meer dan alleen de termen, feiten en concepten. Het is noodzakelijk dat de leraar deze ideeën georganiseerd in zijn hoofd heeft en begrijpt hoe ze met elkaar in verband staan. Het is tevens belangrijk dat de leraar in staat is om elk aspect van het onderwerp te bespreken en deze kennis ook op andere gebieden te gebruiken.

Onderwijsstrategieën: om goed te onderwijzen, moeten geschikte strategieën in praktijk worden gebracht. Tegenwoordig worden de constructivistische strategieën als de beste strategieën beschouwd. Hiermee wordt de leerling gezien als een kleine theoreticus die zijn eigen wereld bouwt. De toegepaste strategieën moeten de leerling dan ook stimuleren om kritisch te onderzoeken, ontdekken en denken.

Een goede leraar die kennis overbrent op zijn leerlingen

Doelstelling en onderwijsplanning: een goede leraar improviseert niet maar gewoon wat. Effectieve leraren stellen specifieke doelen voor hun onderwijs en creëren plannen om ze te bereiken. Een goede planning kost veel tijd, maar het maakt leren interessant en uitdagend.

Geschikte praktijken voor ontwikkeling: naarmate leerlingen groter worden, veranderen ze de manier waarop ze leren en de manier waarop ze omgaan met moeilijkheden. Daarom moeten leraren de verschillende stadia van de ontwikkeling van het kind kennen. Zo stellen ze zichzelf in staat om geschikte instructiematerialen te ontwikkelen voor elke ontwikkelingsfase.

In het klaslokaal

Beheersingsvaardigheden in de klas: een belangrijke kwaliteit van een goede leraar is dat hij de klas als geheel beschouwt. In teams werken en projecten gebruiken is een goede optie. Om dit te bereiken, moet de leraar een aantal vaardigheden hebben. Deze omvatten het instellen van regels, het organiseren van groepen, het toezicht houden op taken, het omgaan met slecht gedrag, enz.

Uitersten hebben zeer negatieve gevolgen op het lesgeven – of dit nu te strikt of te ontspannen gebeurt. Een leraar moet dan ook in staat zijn om zijn klas op een democratische manier bij elkaar te brengen.

Motivatievaardigheden: als leerlingen niet de benodigde motivatie hebben, zal de kwaliteit van het lesgeven lager zijn. Het is dus goed voor de leraar om strategieën te gebruiken om interesse in het onderwerp te stimuleren. Effectieve leraren veranderen educatieve taken in creatieve en stimulerende activiteiten. Dit verbetert weer de kwaliteit van het onderwijs.

Communicatievaardigheden: een leraar moet een goede spreker zijn en bekend zijn met debatten en presentaties. Een goede leraar heeft er geen problemen mee om de manier waarop hij zich uitdrukt aan te passen aan de behoeften van de leerling. We hebben het hier niet alleen over communicatie met de leerlingen, maar ook met de rest van de schoolgemeenschap.

Verschillen en diversiteit

Erkenning van individuele verschillen: geen mens is hetzelfde. Elke leerling heeft dan ook zijn eigen kwaliteiten en leerprofiel. Een goede leraar zijn, houdt het vermogen in om deze individuele verschillen te herkennen. En dat niet alleen, hij moet ook zijn manier van lesgeven weten aan te passen aan elke individuele leerling.

Effectief werken met diverse culturele contexten: tegenwoordig is het heel normaal dat er in klassen sprake is van culturele diversiteit. Daarom is het belangrijk dat de leraar iets weet over de culturen van zijn leerlingen, om de interactie in de klas te verbeteren. Zijn rol zal zijn om zijn leerlingen aan te moedigen zich positief te verhouden tot hun klasgenoten en culturele conflicten te voorkomen.

Een goede leraar die leest met zijn leerlingen

Beoordelingsvaardigheden: een effectieve leerkracht is op de hoogte van het leerniveau van elke leerling. Om dit te achterhalen, weet hij hoe hij de verschillende beoordelingsinstrumenten moet gebruiken die hij tot zijn beschikking heeft. Op deze manier leert hij de sterke en zwakke punten van zijn leerlingen kennen. Tegenwoordig gebruiken leraren beoordelingen vaak om te testen, maar zo zou het niet moeten zijn. De echte reden voor de beoordeling is om erachter te komen op welk niveau de leerling zich bevindt en vervolgens gepast onderwijs voor hem te ontwikkelen.

Technologische vaardigheden: technologie kan, indien correct gebruikt, een effectief hulpmiddel zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarom moeten goede leraren up-to-date kennis hebben van nieuwe technologieën. Ze moeten ook weten hoe ze deze het best in een educatieve omgeving kunnen gebruiken. Het is tevens belangrijk dat de leraar zijn leerlingen vertrouwd maakt met deze technologieën.

Conclusies

Nu we al deze eigenschappen hebben besproken, kunnen we goed zien hoeveel er tegenwoordig eigenlijk van leraren wordt geëist. Het lijkt bijna onmogelijk voor een persoon om aan al deze vereisten te kunnen voldoen. Leraren dragen echter een grote verantwoordelijkheid, en dus kunnen we het ons niet veroorloven om de eisen soepeler te maken.

De leraar staat centraal in de opleiding van een leerling. De gevolgen van het hebben van een slechte leraar, zelfs een die middelmatig is, is dat sommige leerlingen zich niet volledig zullen ontwikkelen. Aan de andere kant kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat we kwaliteitsvolle lerarenopleidingen nodig hebben als we kwaliteitsprofessionals willen.

Het is waar dat houding van groot belang is, net als kennis en vaardigheden. Investeren in het onderwijs is een van de beste investeringen die een samenleving kan doen voor de toekomst.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Carreño de Celis, R., Salgado González, L., & Alonso Pardo, M. E. (2008). Cualidades que deben reunir los profesores de la educación médica. Educación Médica Superior22(3), 0-0.
  • Gargallo López, B., Sánchez i Peris, F. J., Ros Ros, C., & Ferreras Remesal, A. (2010). Estilos docentes de los profesores universitarios. La percepción de los alumnos de los buenos profesores. Revista iberoamericana de educación51(Extra 4).

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.