Wat is feedback? Hoe kan je de motivatie stimuleren?

Wat is feedback? Hoe kan je de motivatie stimuleren?

Laatste update: 27 november, 2018

Feedback is meer dan de informatie die we van anderen krijgen over hoe we ons werk doen. Het doel van feedback is (of zou moeten zijn) om positieve manieren te verschaffen zodat we beter kunnen worden. Het moet ons specifieke gegevens bieden die onze motivatie stimuleren. Deze kunst, deze vaardigheid is op alle gebieden onmisbaar: het onderwijs, het werk, relaties enzovoort.

“We hebben allemaal mensen nodig die ons feedback geven. Dat is de manier waarop we beter worden.”

-Bill Gates-

Feedback is informatie en motivatie. Het is energie en communicatie. Het is ook het verlangen om beter te worden en meer te leren. Feedback is de oprechte wens om een ander persoon strategieën te bieden zodat hij zijn vaardigheden kan verbeteren.

We kunnen dus niet ontkennen dat het in deze wereld echt iets fantastisch is. Dat prachtige element is immers het wezen van de menselijke ontwikkeling en de motivatie die we van de mensen krijgen met wie we samenwerken.

Feedback, de kunst van assertiviteit

Feedback: de kunst van assertiviteit

Deskundigen in de motivatiepsychologie weten dat er niets meer beangstigend is dan slechte feedback krijgen. De effecten van slechte opmerkingen of onvolledige commentaren die niet helpen, kunnen rampzalig zijn.

We weten hoe het er in de klas aan toegaat wanneer de leerkracht niet voorbereid is. Werknemers met een niet-efficiënte leider weten dit ook maar al te goed. Zelf kennen we het ook uit onze eigen relaties.

Wijs mensen aan die informatie verzamelen over een andere persoon. Deze personen moeten het op een manier aanpakken dat de ontvanger de feedback op een positieve manier en met inspiratie krijgt. Het doel is immers dat ze de motivatie stimuleren.

We bekijken verder in dit artikel een aantal details. Het zal ons helpen om dit begrip beter te begrijpen.

Wat is feedback?

 • Feedback is een fenomeen in de communicatie.
 • De persoon die de feedback geeft, verschaft de ontvanger een objectieve mening over hun prestatie en doet dit op basis van specifiek bewijs.
 • Feedback mag zich echter niet beperken tot verslaggeving. Het doel is om vooruitgang te bevorderen. Het moet dus positief zijn, inspiratie bieden en de motivatie stimuleren.
 • Het is beter om te wijzen op fouten, zwakheden en sterktes.
 • Focus op vooruitgang. Bied ook altijd instrumenten of advies aan dat hen kan helpen om beter te worden.
 • Dit is het kernidee. Wijs op wat de persoon goed doet. Laat hen dan ook zien hoe ze die vaardigheid zelfs nog meer kunnen verbeteren.
 • De communicatie moet ook altijd assertief, respectvol en empathisch zijn.
De motivatie stimuleren

Andere ideeën over feedback

 • Feedback mag de persoon niet alleen tonen wat hij verkeerd gedaan heeft.
 • Als we alleen de fouten corrigeren of omschrijven, dan laten we die persoon achter met een negatieve indruk. In dit geval kunnen alleen maar twee dingen gebeuren: de persoon die de feedback gekregen heeft, blokkeert of weigert te luisteren. In beide gevallen is het resultaat hetzelfde. Er is geen vooruitgang.
 • Anderzijds is positieve bekrachtiging geen synoniem voor feedback. Stel dat je aan een kind zegt dat het het goed doet maar je voegt geen nieuwe informatie toe. Dan laat dit het kind niet tot zijn de volgende stap in zijn ontwikkeling komen. Dit is precies waar Vygotski het over heeft.
 • We kunnen hen echter enkele manieren verschaffen waarop ze kunnen beter worden en tegelijkertijd ook hun zelfvertrouwen aanmoedigen. Op die manier laten we hun potentieel en hun vermogen stijgen.

Hoe kunnen we goede feedback geven en de motivatie stimuleren?

Goede feedback moet iets essentieels tot stand brengen: een voordeel, een vooruitgang en een verbetering. Om dit bij onze leerlingen, kinderen en in onze relaties te verwezenlijken hebben we de juiste strategieën nodig. Laten we die eens bekijken:

Concreet bewijs

Het is een goed idee om concrete bewijzen te verzamelen omtrent de informatie die je wil overbrengen. Blijven herhalen “je doet dit goed of je doet dit verkeerd” is niet waardevol. Wees correct en precies in de gegevens die je wil belichten.

Je eigen geestesgesteldheid

Wanneer je feedback geeft, moet je rekening houden met je eigen geestestoestand. De doelstelling van feedback is de motivatie stimuleren. Je wil mensen op een positieve manier corrigeren. Als we dus een slechte dag hebben, kunnen we beter een ander moment afwachten.

De “sandwich”-strategie

Bij het geven van feedback is de “sandwich”-strategie heel handig. Je beklemtoont dan eerst de goede aspecten van de persoon. Daarna wijs je op de dingen waaraan ze kunnen werken. Tenslotte bied je strategieën aan om beter te worden in wat ze doen.

Verboden woorden

Het is ook belangrijk dat je onthoudt dat er een aantal woorden zijn die bij het geven van feedback verboden zijn. Het zijn de woorden altijd, nooit en maar. Deze termen zijn niet nuttig en kunnen bovendien een ongemakkelijk gevoel of een tegenstrijdigheid scheppen.

Je houding

Wees heel specifiek, direct en assertief.

Wat is goede feedback

Een opmerking tot slot. We zijn er zeker van dat jij een situatie kan bedenken waarin iemand jou goede of slechte feedback gaf. Men gebruikt deze vaardigheid in de zakenwereld. Het kan echter oneindig veel scenario’s bevorderen.

We moeten de kracht voelen om anderen te laten leren of zich open te stellen voor nieuwe standpunten. We kunnen allemaal op een doeltreffende manier feedback geven. Daarvan moeten we overtuigd zijn. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.