Een evenwichtige motivatie: de beste manier om te leren

Een evenwichtige motivatie: de beste manier om te leren
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Pedro González Núñez

Laatste update: 27 december, 2022

Napoleon Hill heeft ooit gezegd: “Wat de geest van een mens ook maar kan bevatten en geloven, kan hij ook verwezenlijken.” Hoe kunnen we dit doen? Kunnen we een methode gebruiken om hierin inderdaad te slagen? Waarschijnlijk niet. Er bestaat echter één methode die toch enigszins handig kan zijn. We hebben het hier over een evenwichtige motivatie.

Een evenwichtige motivatie betekent precies wat de term doet vermoeden: een evenwicht vinden in de dingen waarvan we genieten.

Af en toe geloven we dat wat ons echt dichterbij onze doelstellingen brengt, ons ego of het resultaat is en niet het eigenlijke werk en het proces. Deze gedachte kan ervoor zorgen dat je evenwicht mist tussen wat je  momenteel doet en wat je wilt verwezenlijken.

“Het beginpunt van elke prestatie is verlangen.”

-Napoleon Hill-

Het belang van een evenwichtige motivatie

We richten ons op de theorieën van de UPAD Psychology and Coaching School om dit fenomeen te verklaren. Dit instituut heeft meerdere technieken ontwikkeld. Die zijn bedoeld om kinderen te helpen hun ware motivatie te vinden. Het helpt hen ook om niet afgeleid te worden van hun doelstellingen en van de juiste weg, namelijk leren.

Het belang van een evenwichtige motivatie

Willen we onze doelstellingen halen, dan moeten we uiteindelijk een reeks leerprocessen doormaken. Tijdens dit proces is het belangrijk dat we onze motivaties in het oog houden zodat we de ervaring altijd naar waarde schatten. Dit is waar we een onderscheid maken tussen twee verschillende wegen: één die op het ego gericht is en een ander gericht op hard werken.

  • Oriëntatie op het ego zet mensen aan om zelf beter te worden in functie van anderen. De waarde van de persoon is afhankelijk van zijn interpersoonlijke relaties. Ze proberen altijd indruk te maken op anderen door de beste in alles te zijn.
  • Oriëntatie op hard werken maakt dat mensen zichzelf verbeteren voor zichzelf. Ze ontwikkelen dan hun eigen vermogens vanaf een lichamelijk naar een psychologisch niveau.

Beide oriëntaties zijn met elkaar te verzoenen en kunnen samen bestaan. Meestal ontwikkelt zich deze vorm waarbij ze samen aanwezig zijn. De reis naar het doel en de tijd zijn hulpmiddelen die we uit noodzaak moeten investeren.  de twee gerichtheden altijd dominanter.

Het huidige beeld omtrent de sturing van motivatie

Volgens de ervaring van UPAD bekrachtigt men momenteel vooral de motivatie die op het resultaat gericht is in plaats van de andere twee. Wat betekent dit? Het betekent dat het doel halen het belangrijkste is. Alles wat niet met het doel te maken heeft, is dan niet relevant.

Dit zal een investering zijn die we later als een succes of als een mislukking zullen classificeren. Alles hangt af van het feit of we al dan niet ons doel gehaald hebben.

Deskundigen van de UPAD stellen echter dat zich concentreren op de motivatie die op hard werken gericht is, veel positiever zou zijn. Hoe komt dat? De reden is dat zelf-verbetering in dat geval het echte doel is.

Focussen op de motivatie die op inspanning gericht is, betekent dat het individu meer vertrouwen krijgt in zichzelf. Het is dan oké als de persoon zijn doel niet bereikt. Ze verwerven namelijk toch iets heel belangrijk en essentieel, namelijk eigenwaarde.

Dit leert ons iets over wat echt belangrijk is bij het nastreven van onze doelen. Het is inderdaad belangrijk dat we onze doelstellingen bereiken. Er zijn echter nog andere opmerkelijke lessen en ervaringen die we in overweging moeten nemen: volharding, teamwerk, zich voortdurend inspannen om beter te zijn en hard werken.

We kunnen dus kiezen om deze benadering te volgen en vanuit een evenwichtige motivatie te werk gaan. Zelfs al halen we uiteindelijk ons doel niet, dan zullen we niet denken dat de reis tijdverspilling was. Integendeel zelfs want we zullen denken dat het absoluut de moeite waard was.

“Plezier en actie laten de uren kortstondig lijken.”

William Shakespeare

Het sturen van de motivatie

De motivatie sturen

Tegenwoordig is observatie belangrijk om de motivationele oriëntatie van een persoon te ontdekken. Zodra we weten wat hun doelstellingen zijn, kunnen we die versterken of heroriënteren. We doen dit op voorwaarde dat iets dat met dezelfde inspanning verwezenlijkt is, meer waarde krijgt.

Deze situatie kunnen we vergelijken met een voetbalwedstrijd of een wedstrijd in een andere sport die jij leuk vindt. Wat is er beter: alleen focussen op het resultaat of focussen op de uitvoering om op die manier de doelstelling te bereiken?

Als iemand zich alleen op het resultaat richt, dan kan die persoon denken dat elke methode of proces steek houdt om het te bereiken. Ze kunnen de juiste methode kiezen. Wat gebeurt er echter als ze dat niet doen?

Als we ons anderzijds concentreren op hoe we ons doel kunnen halen, dan zullen we het waarschijnlijk halen. De reden is dat ervaring gepaard gaat met een leerproces. We maken dit proces door wanneer we onze doelstellingen willen bereiken. De ervaring zal ons lessen leren die we nooit zullen vergeten. We zullen ons ook zoveel vollediger en tevredener voelen.

Wat denk je van dit alles? Denk je dat het nuttig is om een evenwichtige motivatie te hebben? Het blijkt een fundamenteel aspect te zijn als het over leren gaat. Het is immers veel aantrekkelijker, vooral voor kinderen en tieners. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.