Het WhatsApp koppel: texting in relaties

Het WhatsApp koppel: texting in relaties
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 december, 2022

Berichten die zeggen “Goedemorgen, ik mis je, of “Hoe verloopt je dag?” zijn simpele gebaren die onze romantische relaties verrijken. De sterke toename van texting in relaties en de afhankelijkheid van de dubbele blauwe vinkjes kan echter soms tot extreme situaties leiden. Het kan met name leiden tot misverstanden die tot conflicten kunnen leiden.

Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Computers in Human Behavior heeft aangetoond hoezeer onze relaties veranderd zijn. In deze studie vroegen ze Amerikanen tussen de leeftijd van achttien en vijfenveertig over het belang van tekstberichten in hun dagelijkse leven.

Concreet vroegen ze naar texting in relaties. De resultaten konden niet overtuigender zijn. Het gebruik van texting is de sleutel tot elke relatie en een meetinstrument voor hun kwaliteit.

Tekstberichten zijn voor de meesten van ons een onmisbare vorm van communicatie. We gebruiken dit medium in het bijzonder met onze familie, collega’s en vrienden.

We gebruiken het ook met onze romantische partners. De onmiddellijke reacties en de nabijheid die het creëert, versterkt relaties die zich in een vroeg stadium bevinden. Het wordt enkel gecompliceerder wanneer we onze relatiebinding versterken en in die fase komen waarin we meer tijd met elkaar doorbrengen.

Berichten-services kunnen relaties verrijken of volledig vernietigen. Volgens deskundigen weerspiegelt hoe we onze mobiele telefoons gebruiken en de manier waarop we via hen communiceren, bovendien ook hoe we in relaties zijn.

vrouw texting in relaties whatsapp

Texting in relaties: hoe beïnvloedt het ons?

Tekstberichten zijn subtiel intiem maar tegelijkertijd ook afstandelijk. Naast het versterken van relaties kunnen ze ons een liefhebbende impuls geven op die momenten in de dag waarop we ze het hardst nodig hebben. Ze kunnen de band met onze romantische partner bovendien ook versterken.

Er is jammer genoeg ook de keerzijde van de medaille. Relatietherapeuten zien een groeiend fenomeen. Ze realiseren zich namelijk dat texting in relaties vaak een tweesnijdend zwaard is.

Veel van onze meningsverschillen en problemen komen voort uit die hyper-connectiviteit die ons omringt. Digitale communicatie-instrumenten hebben een merkwaardige eigenschap. Ze zijn eigenlijk spiegels die onze authentieke persoonlijkheid weerspiegelen. Via hen kanaliseren we onze angsten en obsessies.

Om dit beter te begrijpen hoeven we alleen maar na te denken over alle manieren waarop texting-services onze relatie beïnvloeden.

Sociale netwerken, net zoals het gebruik van texting-services, zijn kanalen waar we onbewust onze onzekerheden weerspiegelen. Dit leidt vervolgens tot cognitieve reacties zoals jaloezie, achterdocht en obsessieve gedachten.

Manieren waarop berichten onze relaties verstoren

  • Constant contact. Aan het begin van een relatie sturen we onze partner waarschijnlijk elk half uur een bericht. Het is echter zeer waarschijnlijk dat het op een bepaald moment onmogelijk zal zijn om deze stroom van communicatie te behouden. Wanneer dit gebeurt kan één van de twee partners achterdochtig worden, in paniek raken en zich afvragen of er iets aan de hand is.
  • Ons geduld wordt getest. Met de opkomst van texting in relaties worden onze banden op de proef gesteld. Dit voornamelijk door de beroemde dubbele blauwe vinkjes die verschijnen nadat onze partner onze boodschap heeft gelezen. Een bericht niet beantwoorden nadat je het hebt gelezen kan verdenking en frustratie opwekken.
  • Met wie zijn ze online? Zien dat onze partner online is met iemand die wij niet zijn kan ongemakkelijke en tegenstrijdige situaties creëren. Sommige mensen stoppen zelfs met productief te zijn op hun werk omdat ze voortdurend controleren of hun partner online is.
  • Texting-services zijn geen goede, effectieve communicatiekanalen. Ondanks de populaire overtuiging kunnen deze apps voor constante miscommunicatie zorgen. Miscommunicatie hebben we niet zo vaak als we face-to-face met elkaar praten omdat we dan de basis non-verbale communicatie van onze partner face-to-face kunnen ontcijferen.
  • Passief-agressief gedrag. Texting-services zijn de perfecte plaatsen om passief-agressief gedrag te vertonen. Er bestaan veel onderzoeken die dit feit ondersteunen. Manipulatie bijvoorbeeld, hetzij door intimidatie of door niet te reageren, is een veelvoorkomend en onvolwassen gedrag dat tot pijnlijke situaties kan leiden.
texting in relaties whatsapp

Wanneer we onze liefde in onze zak dragen

Het feit dat we een mobiele telefoon of computer hebben betekent nog niet dat we er goed gebruik van maken, vooral als het gaat over het gebruik van texting-services zoals WhatsApp. We dragen onze partners in onze zak. Liefde is draagbaar geworden in de eenentwintigste eeuw, en we maken er niet altijd goed gebruik van.

De nieuwe technologieën of de constante vooruitgang treft geen schuld. Wij zijn diegene die schuldig zijn omdat we niet in harmonie vooruit gaan met deze fantastische middelen die er tenslotte zijn om ons leven gemakkelijker te maken.

Texting in relaties leggen tegenwoordig onze onzekerheden bloot. Jaloezie kan hierdoor bovendien een massavernietigingswapen worden door middel van berichten, gesproken berichten en emoji’s.

koppel knuffel met gesloten ogen

We moeten proberen deze situaties te vermijden door jongeren beter op te leiden, en bovenal proberen deze bron tot een verrijkend mechanisme voor onze relaties te maken door bij onszelf te beginnen.

We kunnen dit doen door onze emoties onder controle te houden en onze partner te vertrouwen. Authentieke communicatie, het meest bevredigende type, is namelijk diegene die we face-to-face doen en niet via een app.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.