Het ABC-X model van familiecrisis en coping

Een slecht beheerde stressvolle gebeurtenis kan een gezin in een crisis brengen. Het ABC-X model legt uit waar dit van afhangt en hoe de gezinskern zich kan aanpassen.
Het ABC-X model van familiecrisis en coping
Elena Sanz

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz.

Laatste update: 26 januari, 2023

Net zoals mensen te maken krijgen met ongunstige situaties, hebben gezinnen (opgevat als een systeem of organisatie) dat ook. Bijvoorbeeld veranderingen in hun levenscyclus, ziekten, scheidingen, onverwachte gebeurtenissen, enz. Er zijn inderdaad verschillende omstandigheden die het evenwicht van het gezin kunnen verstoren. Daarom is het belangrijk te weten hoe je de familiekern kunt beschermen tegen de gevolgen van een crisis. In dit verband biedt het ABC-X model enkele interessante verklaringen en antwoorden.

Stress is onvermijdelijk en alle gezinnen krijgen er op bepaalde momenten mee te maken. Ze zijn echter niet allemaal even kwetsbaar of komen uiteindelijk in een crisistoestand terecht. In feite hangt de uitkomst af van de houding en de middelen waarover ze beschikken. Het zijn deze bemiddelende factoren waar we het hieronder over zullen hebben.

Ouders troosten hun zoon
Als een stressfactor een gezin uit balans brengt, ontstaat er een crisis.

Het ABC-X model van familiestress

Als we het hebben over hoe familiesystemen omgaan met crises, moeten we het ABC-X model van Reuben Hill noemen. De Amerikaanse socioloog is een pionier op dit studiegebied. Hij ontwikkelde een voorstel dat het mogelijk maakte de kwetsbaarheid voor stress in gezinnen vast te stellen en te begrijpen wat een crises uitlokt en hoe ze daarop reageren.

Niet elke stressor leidt tot een crisis. Het wordt pas uitgelokt als een gezinssysteem zijn evenwicht verliest. Als het zijn stabiliteit niet meer kan herstellen en gedwongen wordt belangrijke veranderingen en transformaties in zijn structuur en functioneren door te voeren. Welke factoren veroorzaken dit echter? Volgens het ABC model zijn er  (Spaanse link) bij betrokken:

A. Stressvolle gebeurtenis

Dit is het soort situatie waarop een gezin niet is voorbereid en die een beroep doet op het gezin en zijn leden. Deze stressfactoren kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn en zijn niet in alle gezinnen hetzelfde.

Ze kunnen variëren van onverwachte situaties, zoals het overlijden van een van de leden of het verlies van werk, tot gewilde beslissingen, zoals een echtscheiding, het weer aan het werk gaan van de moeder, of een overplaatsing naar een ander land. Het gaat dus niet altijd om tegenslag, maar eerder om een nieuwe gebeurtenis die een zekere onbalans veroorzaakt.

B. Hulpbronnen van het gezin

Dit tweede punt verwijst naar de hulpbronnen en capaciteiten waarover het gezin beschikt om op de stressor te reageren en ermee om te gaan. Deze omvatten onder andere:

  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen van het gezin.
  • De kwaliteit van de emotionele banden tussen de leden. Ook de gezondheid van het huwelijk en de relatie tussen ouders en kinderen.
  • Communicatieve en probleemoplossende vaardigheden.
  • Financiële middelen.
  • Eerdere ervaring met succes in andere crises.

C. Definitie van de gebeurtenis

De derde factor ten slotte is de definitie of interpretatie die het gezin aan de gebeurtenis geeft. Zien ze het als een ramp, een redelijke eis, of een kans om te leren en sterker te worden? Houden ze er een optimistische of pessimistische houding op na? Kortom, in welke mate zien ze de situatie als een bedreiging voor de status, doelen en doelstellingen van hun gezin?

De combinatie van deze drie elementen resulteert in de X-factor. Die geeft aan hoeveel stress het gezin voelt en bepaalt of er al dan niet een crisis ontstaat. Als de eisen van het moment de middelen overtreffen, is er grote spanning en een gevoel van blokkade dat het voor het gezin ondoenlijk maakt om te blijven functioneren zoals het tot nu toe deed.

Latere bijdragen aan het ABC-X model

Hill’s ABC-X model gaf aanleiding tot een flinke hoeveelheid onderzoek. Daardoor kon dit model worden verfijnd en verduidelijkt met bijdragen van andere auteurs. Zo zijn er nieuwe concepten en constructen in het model opgenomen. Deze zijn ook relevant voor het begrijpen van het proces van omgaan met een crisis.

Boundary ambiguity

Dit concept betreft de perceptie en duidelijkheid die de familie heeft over de constitutie van het systeem. Met andere woorden, wat zij verstaan als de betekenis van familie. Ook of er zekerheid bestaat over de rollen die bij elk gezinslid horen, en welke mate van openheid er bestaat voor het accepteren van nieuwe prikkels.

Opbouw van stress

Stress is cumulatief. Er kunnen verschillende veeleisende gebeurtenissen aan een systeem worden toegevoegd (hetzij door externe oorzaken, hetzij door spanningen binnen het gezin).

Wanneer verschillende gebeurtenissen gelijktijdig gevolgen hebben, raken de hulpbronnen uitgeput. De aanpassing aan stress is dan veel complexer. Inderdaad, als er een belangrijke gebeurtenis is die niet eerder is opgelost, zal er in het gezin geen ruimte zijn om zich aan te passen aan eventuele nieuwe problemen.

Met dit vollediger perspectief werd het dubbele ABCX-model van aanpassing en aanpassing van het gezin ontwikkeld, dat in de jaren tachtig werd geformuleerd door McCubbin en Patterson. Het stelde dat er twee fasen zijn die in gang worden gezet wanneer een gezin te maken krijgt met stress.

Aan de ene kant, wanneer slechts kleine en eenvoudige veranderingen in het gezinsfunctioneren nodig zijn, vindt een aanpassingsproces plaats. Anderzijds, wanneer diepgaande transformaties plaatsvinden en een belangrijke reorganisatie van het gezin nodig is, spreken we van aanpassing. Of het ene of het andere mechanisme nodig is om het evenwicht te herstellen, hangt af van de genoemde factoren.

Boze vader en zoon
Het dubbele ABC-X model van aanpassing en aanpassing van het gezin is bedacht door McCubbin en Patterson.

Het ABC-X model helpt gezinnen om te gaan met crises

Behalve dat het een theoretisch voorstel is, heeft het ABC-X model belangrijke en nuttige toepassingen. In feite stelt het ons in staat om het proces van aanpassing aan stress te ontleden en te zien op welke factoren en elementen gezinnen controle hebben of kunnen handelen.

Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor gezinnen die geconfronteerd worden met een migratieproces of voor gezinnen waarvan het kind de diagnose autisme krijgt (Spaanse link).

Dat komt omdat het laat zien hoe belangrijk het is om een juiste interpretatie van de gebeurtenis te maken en gezonde copingstrategieën te genereren.

Ten slotte zijn professionals uit verschillende vakgebieden dankzij dit model beter voorbereid om gezinnen in deze onzekere momenten bij te staan.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Gonzalez, G. C., & Lemos, M. (2017). Modelo doble ABCX: dos familias de hijos con trastorno del espectro autista. Katharsis, (25), 22-36.
  • McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (2014). The family stress process: The double ABCX model of adjustment and adaptation. In Social stress and the family (pp. 7-37). Routledge.
  • Musitu, G. Buelga, S., Lila, M.S., & Cava, M.J. (2004). Familia y adolescencia: un modelo de análisis e intervención psicosocial. Síntesis

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.