Grote uitdagingen overwin je door stoutmoedig strijd te leveren

Grote uitdagingen overwin je door stoutmoedig strijd te leveren

Laatste update: 29 juni, 2017

Is er een hindernis of handicap in je leven waar je je maar wat graag van wilt bevrijden? Vecht dan met al je kracht, en begin je te ontworstelen aan de houdgreep van je eigen, ogenschijnlijke beperkingen. Moeilijkheden laten zich louter beslechten met een combinatie van inspanning en genoegen scheppen in het groeiproces zelf. Atleten spreken van oudsher van twee soorten pijn: de stekende of zeurende sensaties die ze voelen bij een acute of chronische blessure, en het fysiologische lijden dat hoort bij en nodig is voor het bedrijven topsport, om grootse prestaties te kunnen leveren. Afzien is voor hen een integraal onderdeel van het genot dat daarop volgt, van het in de flow, en in de zone zijn.

We wensen met dit artikel echter niemand voor de gek te houden. Want het vervullen van onze diepste dromen is geenszins gemakkelijk – integendeel. Sterker nog, voor iedere persoon die zijn of haar ambitie weet te verwezenlijken, vallen er een stuk of tien anderen – met dezelfde aspiraties – vroegtijdig weg. Hoe hard ze ook proberen om zich los te schudden van hun inherente struikelblokken, ze blijven toch – steeds weer – een smak maken. De existentiële excursie naar onze hoogste piek kent vele valkuilen, en de meeste mensen worden daar, op den duur, behoorlijk moedeloos van, en glijden langzaam weg in apathie.

In de komende alinea’s ga ik een aantal ideeën introduceren die je helpen hér- en érkennen wat je belangrijkste doelen en bedoelingen zijn, in het leven; en hoe je – dag in, dag uit – kunt toewerken zowel naar het innerlijk durven uitspreken van je toekomstidealen, als naar het daadwerkelijk realiseren daarvan. Je hebt namelijk de kans, en ook het recht, om met ‘man en macht’ te mikken, tot de laatste gram doorzettingsvermogen die je ter beschikking staat, op het bereiken van je bestemming.

Stel jezelf heldere doelen

Hoewel ik je natuurlijk kan aanraden om je – zonder voorbehoud – volledig toe te wijden, mag je niet vergeten om eerst te vragen naar het onder- en achterliggende ‘waarom’. Ben je het daar met me over eens? Niemand wil blind, met oogkleppen op, of willekeurig in de rondte lopen. Zonder richting, en oriëntatiepunt, zijn we bij voorbaat verdwaald. Daarom moeten we, vòòr alles, inwendig ontdekken, beseffen, én pro-actief bepalen, wat eigenlijk precies ons primaire verlangen, en onze meest intieme, meest gekoesterde hoop is.

Strijd

De bewustwording – het zoeken naar jouw zingeving – is zeker niet de eenvoudigste taak, noch de fase die het snelst afgerond zal zijn. Onthoud hoeveel jaren er immers al verstreken zijn, waarbij je dromen enkel s’nachts soms ontwaakten, en zich overdag in sluimertoestand gedeisd hielden, op en naar de achtergrond gedrukt. Van uitstel komt afstel, is – helaas – gebleken. Excuses vormen hun eigen, eindeloze rechtvaardiging. Standaardzinnetjes sussen het geweten: ‘Dat is voor later…als…..of beter nog, wanneer…’ – ad nauseam.

Tijdens dit visie-uitkristalliserende proces, raken reeds een boel mensen overweldigd, en gooien de handdoek in de ring nog voordat de bel voor de eerste ronde heeft geklonken. Alsof ze een goed gevuld bord eten op schoot krijgen, en zich daar zo weinig raad mee weten dat ze het maar in één hap pogen door te slikken. Als je tijd, aandacht en energie hebt besteed aan het bereiden van je diner, dan is het doodzonde om het zo naar binnen te schrokken. Voor een buitenstaander, lijkt dat zelfs onbegrijpelijk. Ook op jouw pad, van de voet van de heuvel naar de top – nu nog onzichtbaar boven het wolkendek – geldt: neem het stap voor stap (houd het behapbaar), misschien af en toe een bokkensprong, maar geen sprint, geen gehaast.

Formuleer een actieplan

Nogmaals: er is niets mis met het advies om je met hart en ziel te engageren, maar waaraan, en welke kant op? Als je eenmaal hebt vastgesteld wat jouw intentie, wat jouw persoonlijke Noordster is, dan is het tijd voor het ontwikkelen van de optimale reisroute. Op deze land- of levenskaart van jouw geprojecteerde bestaan, markeer je alvast mijlpalen, en ontwerp je een evolutionaire legenda: waar, wanneer en wie zul je mogelijkerwijs om steun vragen, welke beloningen en motiverende prikkels geef je jezelf, onderweg – enzovoorts.

In dit anticiperende stadium is reflexieve eerlijkheid vereist. Stel jezelf realistische, haalbare doelen. Span de wagen niet voor het paard, maar wees tegelijk niet té bescheiden. Streef naar het perfecte evenwicht tussen beide polen, dat wil zeggen: vind het voor jouw ontplooiing perfecte punt (of beter nog: de komma, of ‘‘) waar je noch verlamd, noch verveeld raakt. Want zowel A als Z zijn frustrerend – ga voor het hele alfabet ertussenin.

Herinner jezelf eraan om vooral een verstandig en in de praktijk uitvoerbaar actieplan op te stellen. Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht, toch? Het is zeer verleidelijk om dit te vergeten, en jezelf te verliezen in honderd-en-één heerlijke, letterlijk fantastische voorstellingen. Blijf met beide voeten stevig op de grond, en schat nuchter in wat nu het meest pragmatisch is om te doen, welk initiatief je op dít moment kunt nemen.

“In mijn optiek is degene die zijn verlangens weet te veroveren dapperder dan degene die zijn vijanden weet te verslaan – want de grootste victorie is altijd op jezelf.”

-Aristoteles-

De executie – de daad bij het woord voegen

Met je psychologische navigatiesysteem in de hand, en je blik gericht op jouw persoonlijk-progressieve horizon, ga je op avontuur. Maak gebruik van je innerlijk kompas (je intuïtie), en van alle noodzakelijke mechanismen om de juiste koers te blijven volgen.

Verwelkom alle voortekenen, en hun spontaan symbolische betekenissen. Accepteer ook de tegenspraak en de weerstand waar je ongetwijfeld op zult stuiten, net als je teen die vermaledijde steen. Zelfs als je de weg even kwijt bent, je in de woeste wildernis waant, blijf dan geloven in jezelf, en bescherm dat basale vertrouwen. Vergeet nooit dat je een ingenieus individu bent, met talent, een deugdelijke instelling, en de wil om te slagen.

Strijd

Toch zullen ook in deze implementatiefase een grote groep mensen opgeven. Onze getransformeerde houding zal niet zonder uitzondering begrepen of gewaardeerd worden, en de stijgende sociale druk kan zelfs zeer capabele geesten afschrikken. Helaas leven we in een imperfecte en gelimiteerde wereld, waarin niet iedereen in gelijke mate opgewassen is tegen een stootje. Om je droom te verwezenlijken, moet je soms tegen de stroom in durven zwemmen, en je roerloos schrap zetten in het oog van de storm. Het onderwijs en de maatschappij bieden zelden uit zichzelf het gereedschap, en de structuren, om ons daarbij (effectief) van dienst te zijn; dat is een tragisch en terugkerend tekort.

Vecht tot je laatste snik

Dit devies is misschien wel de crux van dit hele verhaal. Zet je, met ziel en zaligheid, in om je dromen te verwezenlijken. Laat je door niets of niemand ontmoedigen. Investeer in hernieuwbare bronnen van energie: doorzettingsvermogen, enthousiasme, focus, en werklust.

Kijk met gepaste trots terug op de uitdagingen die je inmiddels hebt overwonnen. Zij zijn het bewijs van jouw lef en jouw elan, zij getuigen van het feit dat jij confronterende situaties met succes het hoofd hebt geboden, dat je je niet hebt laten stoppen door onverwacht opdoemende stroppen. Jij bent misschien gevallen, maar immer weer opgestaan, en doorgegaan.

Strijd

Beroemdheden die als leeuwen voor hun dromen gevochten hebben

Om ons heen – of anders wel in de media – treffen we talloze voorbeelden van mensen die op een dag echt, en consistent, in zichzelf zijn gaan geloven, en zo hun dromen wisten waar te maken. Zij waren schier onvermoeibaar, hielden vol – wat er verder ook gebeurde – en interpreteerden klaarblijkelijke tegenslagen vanuit positiviteit, en optimisme: een gelegenheid om te groeien, als mens, als professional, als bedrijfscultuur.

De namen die wereldwijd bekendheid hebben verworven, om deze reden, zijn, onder andere: Steve Jobs, de oprichter van Apple; Bill Gates, de grondlegger van Microsoft; Warren Buffet, hét schoolvoorbeeld voor iedere ambitieuze belegger; en Jeff Bezos, de man achter Amazon.

“De mogelijkheid om onze droom te verwezenlijken, is wat het leven interessant, en zelfs de moeite waard maakt.”

-Paulo Coelho-

De zojuist aangehaalde iconen – die zich vanaf vrij jonge leeftijd al voor de volle 100 procent in hebben gezet om hun doelen te bereiken – blijven uiteraard gezegend. In de zin van: er zijn geen garanties. Ieder uniek en uitzonderlijk succesverhaal verheft zich namelijk uit een zee van in duigen gevallen dromen. Dat klinkt wellicht wat hard, maar het is de realiteit. Het zit gelukkig in de menselijke natuur om heldhaftig te blijven proberen, ondanks de schaduw der potentiële mislukking die ons tot het laatst toe op de hielen zit. Dáárin ligt onze glans en grootsheid, dat we – net als Sisyphos, in de Griekse mythologie – nooit opgeven, en nobel volharden in onze queeste.

De legende van de Dromenvanger

Een dromenvanger is een instrument van macht, volgens de sjamanistische geneeskunde, waarvan de oorsprong teruggaat tot de inheemse Amerikaanse stammen. De cirkel staat voor de kringloop van het leven…   Lees meer.  


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.