Google's campagne om meer mensen met autisme aan te nemen

Google wil werknemers met autisme integreren in zijn personeelsbestand. Om dit te kunnen doen, hebben ze de selectiemechanismen en sollicitatiegesprekken opnieuw geformuleerd.
Google's campagne om meer mensen met autisme aan te nemen
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 02 november, 2023

Een van de doelen van Google is om meer neurodiverse medewerkers in dienst te hebben. Aandoeningen als dyslexie, dyspraxie en aandachtshyperactiviteitstoornis (ADHD) worden nu zelfs met bijzondere belangstelling bekeken. Hetzelfde geldt voor mensen met autisme. Kantoordirecteuren in Silicon Valley kennen het potentieel van deze jonge mensen.

Ze hebben echter hun aanpak moeten herformuleren om meer mensen met autisme aan te nemen. Dat komt omdat de selectiemechanismen voor deze bevolkingsgroep niet dezelfde kunnen zijn als voor de “neurotypische” (neologisme gebruikt voor niet-autistische mensen) groep.

In feite moeten ze gebruik maken van andere benaderingen die zich aanpassen aan de kenmerken van mensen binnen het autismespectrum.

Er zijn hoge werkloosheidscijfers binnen deze groepen. Mensen met autisme zijn echter valide, competent en vaak begiftigd met bijzondere vaardigheden. Daarom zouden werkgevers gebruik moeten maken van hun potentieel en hun werkgelegenheid moeten bevorderen.

Het is belangrijk om te onthouden dat veel mensen met autisme oogcontact zullen vermijden tijdens een sollicitatiegesprek.

Teamoverleg

Meer mensen met autisme aannemen

Autisme spectrum stoornis manifesteert zich bij elke persoon op een andere manier. Er zijn bijvoorbeeld zeer functionele mensen die niet eens weten dat ze aan de aandoening lijden. Aan de andere kant zijn er kinderen, jongeren en afhankelijke volwassenen die geen communicatieve vaardigheden  hebben ontwikkeld. De autistische gemeenschap vormt dus een zeer diverse bevolkingsgroep.

De gegevens over de studieresultaten en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van mensen met autisme zijn interessant. De Universiteit van Washington (VS) heeft onderzoek (Engelse link) gedaan waaruit blijkt dat 34,7 procent van de jongeren met ASS (autismespectrumstoornis) naar de universiteit is gegaan. De cijfers over hun inzetbaarheid na hun opleiding zijn echter extreem laag.

Ook kan het voor degenen die geen hoger onderwijs volgen jaren duren voordat ze een baan vinden. De cijfers in andere landen zijn vergelijkbaar. Het is voor mensen met neurologische ontwikkelingsproblemen gewoon niet gemakkelijk om te integreren in onze maatschappij.

Bovendien, als deze mensen het moeilijk vinden om een baan te vinden, zijn er andere onzichtbare achtergestelde groepen die nog meer moeilijkheden ondervinden.

De empowerment van neurodivergenente mensen

Google is een campagne gestart die al viral is gegaan. Het doel is om meer mensen met autisme aan te nemen. Ze willen samenwerken met het Stanford Neurodiversity Project (Engelse link) om neurodivergenente mensen mondiger te maken.

Met andere woorden, al die jonge mensen die binnen het autismespectrum vallen en die door verschillende vooroordelen en barrières geen toegang hebben tot banen. Dit project stelt hen in staat om hun potentieel te laten zien.

Zoals de leidinggevenden van de grote Amerikaanse multinational uitleggen, is het tijd om menselijkere en meer diverse werkomgevingen te creëren. Wat betekent dit? Het betekent dat we lang bedrijven hebben gepromoot die gedomineerd werden door mensen met dezelfde manier van werken.

In feite is er een focus geweest op het in stand houden van een cultuur waarin kwetsbaarheden en eigenaardigheden verborgen blijven.

Daarom waren handicaps, zoals neurodiversiteit in al haar vormen, taboe. We weten nu echter dat hoe meer manieren van werken, bedenken en denken er zijn, hoe rijker een omgeving is. Google wil hiervan profiteren en probeert daarom meer mensen met autisme in dienst te nemen.

Nieuwe manieren van werven

Iemand met klassiek autisme zal geen oogcontact zoeken (Engelse link)  met de interviewer. Ook zullen ze niet weten hoe ze vragen moeten beantwoorden die bol staan van ironie en tegenstrijdigheden.

Bovendien zijn de gebruikelijke selectieprocessen van Google altijd uitdagend geweest. Daarom vragen hun interviews traditioneel van kandidaten vastberadenheid, innovatie en een goed reactievermogen.

Tot niet zo lang geleden richtte Google zich op het werven van neurotypische mensen. Maar nu, met hun nieuwe doel om meer mensen met autisme aan te nemen, is het landschap veranderd.

  • Interviewers zijn getraind om te begrijpen hoe iemand met ASS omgaat met zijn omgeving en zich gedraagt. Het is belangrijk dat interviewers dingen als ongewone bewegingen, gebrek aan oogcontact of toon van de stem niet verkeerd interpreteren. In feite is er veel variabiliteit in het autistisch spectrum.
  • De toegestane tijd voor de interviews is verlengd. Dit geeft de kandidaten meer tijd.
  • De kandidaten worden geïnformeerd over alle stappen die ze moeten volgen in de selectieprocedures. Op deze manier is alles zeer gestructureerd voor hen.
  • Ze kunnen zich schriftelijk uiten als dat nodig is.

Er is nog een doel. Dit is het doel dat deze werknemers, eenmaal aangenomen, een gastvrije werkomgeving vinden. Je geaccepteerd en geïntegreerd voelen is inderdaad essentieel. Op deze manier kunnen ze laten zien wat ze in huis hebben. Dit betekent ook dat neurotypische werknemers moeten worden opgeleid om autisme te begrijpen.

Google's campagne om meer mensen met autisme aan te nemen

Meer mensen met autisme aannemen bevordert inclusie

Authentieke inclusie normaliseert en maakt geen onderscheid. Er moeten echter wel mechanismen worden ingesteld om dit mogelijk te maken. Want hoewel het waar is dat Google nu meer gespreksstrategieën heeft voor mensen met autisme, zullen ze uiteindelijk nog steeds voor dezelfde uitdagingen komen te staan als iedereen die een baan wil bij deze techgigant.

Het idee is om een cultuur te creëren met optimale settings voor mensen met autisme om hun capaciteiten te onthullen. Dit komt omdat neurodiversiteit een stoornis is die zich op meerdere manieren manifesteert. Iedereen heeft echter een kans nodig en verdient die ook.

Mechanismen creëren voor hun toegang tot de arbeidsmarkt betekent het creëren van een meer inclusieve wereld. Een wereld waarin we begrijpen dat we allemaal even belangrijk zijn.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Frank F, Jablotschkin M, Arthen T, Riedel A, Fangmeier T, Hölzel LP, Tebartz van Elst L. Education and employment status of adults with autism spectrum disorders in Germany – a cross-sectional-survey. BMC Psychiatry. 2018 Mar 27;18(1):75. doi: 10.1186/s12888-018-1645-7. PMID: 29580218; PMCID: PMC5870494.
  • Shattuck, P. T., Narendorf, S. C., Cooper, B., Sterzing, P. R., Wagner, M., & Taylor, J. L. (2012). Postsecondary education and employment among youth with an autism spectrum disorder. Pediatrics129(6), 1042–1049. https://doi.org/10.1542/peds.2011-2864

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.