Een goed zelfbeeld komt door hard te werken

september 8, 2019
Hoe kun je een goed zelfbeeld ontwikkelen? Ontdek dit in ons artikel van vandaag!

Een van de steunpilaren die een enorme invloed op ons gedrag heeft, is een goed zelfbeeld. Hoe we ons voelen, op basis van het beeld dat we van onszelf hebben, bepaalt de doelen die we kiezen, de relaties die we onderhouden en de intensiteit van onze emoties. Maar hoe kunnen we een goed zelfbeeld bereiken?

Een goed zelfbeeld komt voort uit hard aan jezelf werken. Het is geen loterij die we misschien ooit eens zullen winnen. Nee, het is de vrucht van onze eigen persoonlijke inspanningen. Als we definitieve resultaten willen zien, dan moeten we begrijpen dat dit een proces inhoudt en dat dat proces tijd kost.

Een goed zelfbeeld is ook een van de pijlers waaruit de menselijke persoonlijkheid bestaat. In 2009 zei Abraham Maslow dat we de achting en het respect nodig hebben die in onszelf tot stand komen in de vorm van eigenwaarde. Hij zei ook dat we het nodig hebben van anderen, in de vorm van status, erkenning of sociaal succes.

Wanneer we een laag zelfbeeld hebben, voelen we ons minderwaardig, hulpeloos en ontmoedigd en vertrouwen we niet op ons vermogen om dingen aan te pakken. We verspillen vaak onze inspanningen en kijken naar externe vergelijkingen. We concentreren onze gedachten en acties om onze persoonlijkheid in balans te brengen.

Een perceptie van onszelf creëren

Beschouwd als een gedraging (García,Cermeño en Fernández, 1991), is zelfbeeld de manier waarop we een perceptie over onszelf kunnen creëren. We gebruiken het om een oordeel te geven over hoe we over onszelf denken en voelen, en ook over hoe we onszelf kunnen behandelen. Het heeft veel te maken met hoe we met onze eigen identiteit omgaan.

Om te spreken over de cognitieve component van een goed zelfbeeld, moeten we allereerst onderscheid maken tussen wat wordt verstaan onder zelfbeeld en wat wordt verstaan onder zelfconcept.

Zelfconcept wordt namelijk gedefinieerd als het beeld dat we van onszelf hebben in de cognitieve, perceptuele en affectieve dimensies. Zelfconcept zou geassocieerd worden met de representatie die mensen van zichzelf hebben.

Zelfbeeld daarentegen wordt opgevat als de positieve of negatieve beoordeling die een persoon maakt ten aanzien van zijn eigen zelfconcept. Dit omvat de emoties die ermee samenhangen en de houding die mensen tegenover zichzelf hebben.

Hoe je jezelf ziet beïnvloedt je zelfbeeld

Een goed zelfbeeld komt met tijd

Het hebben van doelen om na te streven, doelen stellen en vechten voor deze doelen is zeer nauw verbonden met welzijn en geestelijke gezondheid. Het stellen van doelen heeft een positieve invloed op andere delen van ons leven. Het stelt ons in staat om belangrijke psychologische aspecten zoals aandacht, zelfvertrouwen of motivatie te beheersen.

Een van de belangrijkste redenen of symptomen van depressie is bijvoorbeeld het verlies van hoop en interesse in onze doelen. Dr. Ellis stelt dat problemen met ons zelfbeeld voortkomen uit bepaalde manieren van denken. Deze gedachten kunnen irrationeel, onlogisch of zelfvernietigend zijn.

Soms bevat onze manier van denken bijvoorbeeld onlogische gedachten die ons zelfbeeld ondermijnen. Sommige van deze kenmerkende en irrationele overtuigingen zijn:

  • Het geloof dat we in alles competent en effectief moeten zijn.
  • Denken dat mensen van ons moeten houden en dat we de goedkeuring moeten hebben van alle belangrijke mensen om ons heen.
  • De dingen die in het verleden gebeurd zijn, bepalen ons huidige en toekomstige gedrag omdat ze altijd een definitieve invloed zullen hebben en opnieuw zullen gebeuren.
  • Het is gemakkelijker om de verantwoordelijkheden en problemen van het leven te vermijden in plaats van ze onder ogen te zien.
  • Pech komt voort uit externe oorzaken en we kunnen niets of bijna niets doen om de pijn en het lijden dat deze pech ons veroorzaakt te voorkomen of te beheersen.

Het veranderen van ons zelfbeeld is niet eenvoudig. Van nature is het namelijk dynamisch en gevoelig. Het is dus helemaal geen gemakkelijke taak om het zodanig aan te passen dat het ons ten goede komt. Het is het resultaat van een reeks acties, gewoonten en aanleg en is iets dat verworven moet worden door hard te werken.

“Zelfbeeld is de reputatie die we bij onszelf ontwikkelen”.

-Nathaniel Branden-

Een vrouw die zich vrij voelt

Een laag zelfbeeld is als door het leven rijden met de handrem erop

Wat er voor en achter ons ligt is niet belangrijker dan wat we in onszelf meedragen. Ook is het niet belangrijker dan onze perceptie van wat we met ons meedragen en hoe we onszelf definiëren. Onze kwaliteit van leven wordt beïnvloedt door ons zelfbeeld.

Dit impliceert hoe elke persoon zichzelf waarneemt en waardeert. Als gevolg beheerst dit ook hun gedrag binnen hun familie en sociale kringen op individueel niveau.

Het hebben van een positief of negatief zelfbeeld beïnvloedt onze relaties met anderen. Het weerspiegelt in ons sociale leven en in de vaardigheden die we inzetten om de verschillende uitdagingen in ons leven aan te gaan.

We kunnen concluderen dat we ons door een laag zelfbeeld totaal onbekwaam voelen. We komen daardoor in een negatieve vicieuze cirkel van zelfvernietigende mechanismen.

Denk bijvoorbeeld aan negatieve gevoelens, obsessieve ideeën en misvattingen over hoe we de gedachten en gevoelens van anderen interpreteren. Kortom, het maakt ons minder functioneel en minder nauwkeurig.

  • García, N., Cermeño, F., & Fernández, M. T. (1991). La tutoría en las Enseñanzas Medias. Madrid: Publicaciones ICCE.
  • Gracia, J. C. L. (1995). Autoestima.
  • Maslow, A. H., & Răsuceanu, A. (2009). Motivaţie şi personalitate. Editura Trei.