De voornaamste eigenschappen van een giftige baas

De voornaamste eigenschappen van een giftige baas

Laatste update: 09 april, 2019

Een giftige baas is iemand die zijn positie en de macht die deze positie hem verschaft, misbruikt. Psychologische onderzoeken gericht op werksituaties duiden erop dat goede relaties tussen collega’s leiden tot een betere productiviteit en meer vooruitgang. Ondanks deze studies zijn er echter nog genoeg bazen die methoden en gedrag gebruiken die schadelijk zijn voor hun werknemers.

Dit soort ‘leiders’ dragen een soort feodale erfenis met zich mee. Ze hebben een autocratisch idee van macht. Daarom maken ze zich niet druk over hun gedrag, hoe schadelijk het ook is. Ze zien het bedrijf of de organisatie als een machine die goed moet functioneren. Hun ondergeschikten zijn slechts tandwielen in die machine. Giftige bazen zijn meer gefocust op de resultaten dan het proces.

“… het proletariaat, dat zichzelf niet toestaat om als gepeupel behandeld te worden, heeft zijn moed, zijn zelfvertrouwen, zijn trots en zijn gevoel van onafhankelijkheid zelfs meer nodig dan zijn brood.”

Karl Marx

Onderzoekers ontdekken keer op keer dat positief leiderschap leidt tot meer efficiëntie. Op de lange termijn genereren democratische en horizontale modellen meer respect bij de werknemers.

Een authentieke leider oefent zijn morele autoriteit boven alles uit. Hij is niet afhankelijk van dwang of straf om ervoor te zorgen dat zijn werknemers zich inzetten voor de bedrijfsdoelstellingen. In plaats daarvan motiveert en beloont hij ze. Dit stimuleert een gevoel van verbondenheid en motiveert werknemers om meer betrokken te zijn bij hun werk.

Een giftige baas is afhankelijk van angst. Dit is het hulpmiddel dat een giftige baas gebruikt om ervoor te zorgen dat zijn werknemers zich houden aan bedrijfsdoelen. Hoewel dit model op korte termijn werkt, zal het op de lange termijn leiden tot een stagnerende organisatie. Bovendien zullen de werknemers zich gefrustreerd voelen en klaarstaan ​​om te vertrekken zodra de gelegenheid zich voordoet. Een giftige baas is schadelijk voor de organisatie als geheel. Hieronder bespreken we enkele van de voornaamste eigenschappen die dit soort bazen vertonen.

Een giftige baas is arrogant

Giftige bazen geloven dat hun macht hen beter maakt dan iedereen. Het maakt niet uit hoe ze in hun positie belandden, ze voelen zich altijd superieur. Bovendien geloven ze dat ze het recht hebben om anderen als minder belangrijk te behandelen, alleen omdat ze de baas zijn.

Giftige baas die vuur spuwt

Deze arrogantie manifesteert zich in lichaamstaal, hun manier van praten en hun stijl. Giftige bazen willen intimiderend zijn. Ze interpreteren de angst van hun werknemers als iets positiefs. Hun arrogantie houdt altijd meer verband met onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen dan echte superioriteit.

Hij weet niet hoe hij moet luisteren of communiceren

Een van de meest voor de hand liggende tekenen van een giftige baas is hoe moeilijk het voor hem is om naar anderen te luisteren. Dit soort bazen geloven dat luisteren naar hun werknemers hen onterecht belangrijk maakt. Ze gaan ervan uit dat als ze naar hun ondergeschikten luisteren, hun macht over hen zal afnemen.

Giftige bazen weten ook niet hoe ze moeten communiceren. In feite kunnen hun instructies onnodig gecompliceerd zijn. Ze doen dit expres om hun werknemers te intimideren. Een giftige baas spreekt in absolute termen in een poging te benadrukken dat hij het laatste woord heeft over alles. Het is gebruikelijk dat giftige bazen niet waarderen wat anderen zeggen. Ze kunnen dit doen met onverschilligheid of door op een respectloze manier aan hun werknemers te twijfelen.

Hij is controlerend en niet flexibel

Giftige bazen begrijpen het verschil tussen handhaven en controleren niet. Eevenmin zijn ze in staat het verschil tussen leiden en bevelen te zien. Ze vertrouwen de mensen met wie ze werken niet. Daarom denken ze dat micro-management de beste strategie is. Ze gaan ervan uit dat het hun taak is om te controleren en te straffen wat zij ongepast gedrag vinden.

Giftige baas die tegen zijn werknemer schreeuwt

Giftige bazen zijn ook helemaal niet flexibel. Ze zien situaties volledig in zwart-wit. Ze zijn van mening dat kracht hetzelfde is als onbuigzaamheid, en als ze niet extreem strikt zijn, zullen mensen ze als zwak zien. Daarom kun je hun bevelen niet in twijfel trekken en leggen ze hun ideeën op. Hun werknemers moeten alles precies doen zoals ze zeggen, anders worden ze gestraft.

Hij weet niet hoe hij moet omgaan met conflicten

Dit soort bazen zien woede als iets gunstigs. Ze geloven dat slechte stemmingen en prikkelbaarheid tekenen zijn van een serieuze en verantwoordelijke medewerker. Dus interpreteren ze deze eigenschappen als uitdrukkingen van toewijding en degelijkheid. Daarom klinken ze vaak geïrriteerd wanneer ze bevelen geven of problemen op het werk ‘oplossen’ door te schreeuwen. Ze denken dat ze het recht hebben om hun werknemers een uitbrander te geven.

Als ze een probleem hebben met een werknemer, is het hun oplossing om nieuwe bevelen op te leggen of een soort van straf te geven. Het maakt ze niet uit of de mensen met wie ze werken zich ongemakkelijk voelen. Als andere mensen zich niet aan de regels houden, worden ze boos en zien ze deze mensen als zwak. Een giftige baas creëert een gespannen en onderdrukte werkomgeving. Hij denkt dat dit zijn werknemers zal aanzetten om harder te werken.

Hij verwerpt het initiatief van anderen

Het initiatief nemen is een teken van autonomie, kracht en vaardigheid. Dat is de reden waarom een ​​giftige baas zich bedreigd voelt door een werknemer die het initiatief neemt. Ze denken misschien zelfs dat dit soort werknemers hun grenzen overschrijden en de autoriteit uitdagen. Giftige bazen verwerpen iedereen met ideeën voor innovatie of verbetering.

Giftige baas die tegen zijn werknemers schreeuwt

Voor dit soort bazen is er maar één manier om dingen te doen – op hun manier. Medewerkers leren snel dat denken voor zichzelf of een bijdrage proberen te leveren een manier is om hun giftige baas te provoceren. Uiteindelijk zal de organisatie hieronder lijden. Het gedrag van de baas of leidinggevende maakt het voor de werknemers onmogelijk om de organisatie of het bedrijf te verrijken met nieuwe ideeën.

Hij kan niet met tijd omgaan

Goede tijdmanagement is essentieel om personeel te leiden en begeleiden en problemen te voorkomen. Een van de dingen die iemand tot een slechte baas maken, is slecht tijdmanagement. Dit omvat slechte planning en prioritering van activiteiten.

Slechte tijdmanagement creëert een chaotische werkplek. Werknemers moeten hun werk vaak in recordtijd afmaken. Of er zullen momenten zijn waarop ze niets te doen hebben. In deze gevallen voelt de werkplek onstabiel en ongeorganiseerd aan. Als gevolg hiervan voelen werknemers zich gestrest en gespannen.

Hij weet niet wat zijn werknemers nodig hebben

Slechte bazen hebben geen idee wat hun werknemers nodig hebben. In feite hebben ze er geen belang bij om erachter te komen. Ze geloven dat persoonlijke dingen ongepast of zelfs irrelevant zijn op de werkplek. Ze zien het persoonlijke leven van mensen als een obstakel om werk gedaan te krijgen.

Giftige baas die zijn werknemers niet respecteert

Een giftige baas gelooft dat de persoonlijke behoeften van zijn werknemers niets te maken hebben met zijn verantwoordelijkheden. Omdat ze alles in zwart-wit zien, nemen ze aan dat persoonlijke problemen slechts een excuus zijn dat werknemers gebruiken om een ​​gemiste dag of onvolledig werk te rechtvaardigen. Giftige bazen vinden het heel moeilijk om hun werknemers als ‘volledige’ mensen te zien.

Arbeidsrecht over de hele wereld probeert arbeiders te beschermen, maar de realiteit is dat er tal van bazen zijn die de grenzen verleggen van wat legaal is. Ze negeren subtiel de rechten van hun werknemers en verbergen hun beledigende houding achter de onvoorspelbaarheid van menselijke relaties.

Giftige bazen zijn in overvloed aanwezig in tijden van crisis. Ze weten dat ze de grens kunnen overschrijden en dat de meeste van hun werknemers er niets over zullen zeggen omdat ze bang zijn om hun baan te verliezen. Niettemin moeten alle werknemers hun rechten kennen en zich ervan bewust zijn dat ze er op respectvolle manier wat van kunnen zeggen als ze het gevoel hebben oneerlijk te worden behandeld. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.