De twaalf archetypen van Jung

De twaalf archetypen van Jung vormen de basis van oude werken als De Odyssee en we kunnen ze ook zien in hedendaagse verhalen zoals The Matrix.
De twaalf archetypen van Jung

Laatste update: 22 oktober, 2019

Carl Gustav Jung is misschien wel de beroemdste andersdenkende binnen de klassieke psychoanalyse. Hij dwaalde af van Freudiaanse ideeën en verkende de voorouderlijke wortels en het collectieve onderbewustzijn en had vele revolutionaire ideeën. Een van deze ideeën waren zijn twaalf archetypen/persoonlijkheidstypen.

Om de twaalf archetypen van persoonlijkheid te definiëren, bestudeerde Jung de symbolen en mythen van veel verschillende culturen. Deze archetypen vertegenwoordigen gedragspatronen die verschillende manieren van zijn vormen. Het zijn tevens culturele symbolen en beelden die bestaan ​​in het collectieve onbewuste.

Men wordt niet verlicht door figuren van licht voor te stellen, maar door de duisternis bewust te maken. De laatstgenoemde procedure is echter onaangenaam en daarom niet populair.

-Carl Jung-

Jung definieerde de twaalf archetypen of persoonlijkheidstypen als een aangeboren neiging om beelden te genereren met een intense emotionele betekenis die de relationele superioriteit van het menselijk leven tot uitdrukking brengen.

Het zijn afdrukken die begraven liggen in ons onderbewustzijn. Deze termen definiëren de specifieke eigenschappen die ieder van ons heeft.

De twaalf archetypen/persoonlijkheidstypen van Jung

1. De wijze

De wijze is een vrije denker. Zijn intellect en kennis is zijn reden om te leven, zijn essentie. Hij probeert de wereld en zijn wezen te begrijpen door zijn intelligentie en analytische vaardigheden te gebruiken. Hij heeft altijd wel een feit, citaat of logisch argument achter de hand.

Vrouw met bril

2. De onschuldige

De onschuldige lijkt elk zelfhulpboek in de wereld te hebben gelezen en geabsorbeerd. Hij is optimistisch en altijd op zoek naar geluk. De onschuldige ziet het goede in alles. Hij wil goed passen in de wereld om hem heen. De onschuldige wil ook anderen behagen en het gevoel geven alsof ze ergens thuishoren.

3. De ontdekkingsreiziger

De ontdekkingsreiziger is een dappere reiziger. Hij vertrekt zonder een duidelijke weg voor ogen en staat ​​altijd open voor nieuwe dingen en avontuur.

De ontdekkingsreiziger heeft een diepe liefde voor het ontdekken van nieuwe plaatsen en nieuwe dingen over zichzelf. Het nadeel van het archetype van de ontdekkingsreiziger is dat hij altijd op zoek is naar perfectie en nooit tevreden is.

4. De heerser

De heerser is een klassieke leider. Hij is ervan overtuigd dat hij de aangewezen persoon is om orde te scheppen in elke situatie De heerser is stabiel, streeft naar uitmuntendheid en wil dat iedereen zijn voorbeeld volgt.

Hij heeft meestal genoeg redenen waarom iedereen naar hem zou moeten luisteren. Dit is een van de twaalf archetypen van Jung die te maken hebben met macht. De heerser, in zijn verlangen om anderen zijn wil op te leggen, kan gemakkelijk veranderen in een tiran.

5. De Schepper

De schepper heeft een diep verlangen naar vrijheid omdat hij van nieuwe dingen houdt. Hij houdt ervan om dingen te transformeren om iets compleet nieuws te maken.

De schepper is slim, non-conformistisch en zelfvoorzienend. Hij is fantasierijk en goedgehumeurd. Hij kan echter ook inconsistent zijn en meer tijd besteden aan denken dan aan daadwerkelijk doen.

De twaalf archetypen van Jung

6. De verzorger

De verzorger voelt zich sterker dan andere mensen. Hij biedt daarom moederlijke bescherming aan de mensen om hem heen. Hij wil mensen beschermen tegen schade en voorkomen dat enig gevaar of risico het geluk van andere mensen bedreigt. In extreme gevallen verandert de verzorger in een martelaar die voortdurend iedereen herinnert aan zijn offers.

7. De magiër

De magiër is als een grote revolutionair. Hij regenereert en vernieuwt niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Hij groeit en transformeert voortdurend. De negatieve kant van dit archetype is dat zijn gemoedstoestand besmettelijk kan zijn. Soms verandert hij positieve gebeurtenissen in negatieve.

8. De held

Het zwaartepunt van het leven van een held is macht. De held heeft een ongewone vitaliteit en weerstand die hij gebruikt om te vechten voor macht of eer. Hij zal alles doen om te voorkomen dat hij verliest. Sterker nog, hij verliest nooit omdat hij nooit opgeeft. De held kan overdreven ambitieus en sturend zijn.

9. De rebel

De rebel is een overtreder. Hij provoceert mensen en geeft helemaal niets om de mening van anderen. Als gevolg daarvan houdt hij ervan om tegen de stroom in te gaan en voor zichzelf te denken. Hij wil niet onder druk worden gezet of worden beïnvloed. De negatieve kant van het rebelse archetype is dat hij zelfdestructief kan worden.

10. De minnaar

De minnaar is een en al hart en gevoeligheid. Hij houdt van de liefde en houdt ervan om andere mensen ermee te overladen. Zijn grootste geluk is zich geliefd voelen. Hij geniet van alles dat aangenaam is voor de zintuigen. Boven alles waardeert hij schoonheid (in elke betekenis van het woord).

Hartje in de handen van een vrouw

11. De nar

De nar houdt van lachen, zelfs om zichzelf. Hij draagt geen maskers en heeft de neiging om de muren die anderen optrekken af ​​te breken. Hij neemt zichzelf nooit serieus omdat zijn doel is om van het leven te genieten. De negatieve kant van de nar is dat hij onzedelijk, lui en hebzuchtig kan zijn.

12. De wees

Het archetype van de wees loopt rond met open wonden. Hij voelt zich verraden en teleurgesteld. Hij wil dat andere mensen de leiding nemen over zijn leven. En als niemand dat doet, voelt hij zich teleurgesteld.

Hij heeft ook de neiging om tijd door te brengen met mensen die zich net als hij voelen. De wees speelt vaak het slachtoffer. Hij doet alsof hij onschuldig is. De wees heeft een cynische kant en manipulatief talent.

De twaalf archetypen van Jung die we hier beschrijven zijn niet de enige versie van Jung’s ideeën. Andere versies bevatten weer andere archetypen. In wezen zijn ze echter hetzelfde, alleen hebben ze iets andere namen. Je kunt deze archetypen op veel gebieden gebruiken, waaronder psychotherapie, marketing en kunst.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.