De theorie van Salovey en Mayer over emotionele intelligentie

oktober 23, 2019
Tegenwoordig praat iedereen over emotionele intelligentie. Dat is niet altijd het geval geweest. In dit artikel leer je meer over Salovey en Mayer. Zij waren de eersten die dit begrip met de wereld deelden.

Veelmensen tonen interesse in de studie naar emotionele intelligentie. Ze vragen zich nieuwsgierig af hoe het hen kan helpen om hun emoties beter te sturen. Ondanks zijn populariteit kennen weinig mensen de oorsprong van deze theorie. Salovey en Mayer hebben de theorie over emotionele intelligentie in 1990 voor het eerst in boekvorm uitgegeven.

In dit boek hadden ze het over de definitie van emotionele intelligentie en hoe het tot uiting komt in ons gedrag en geest. In die tijd was Salovey professor aan de universiteit van Yale. Mayer was een postdoctoraal onderzoeker. Ze hebben onderzoeken uitgevoerd en talrijke artikels over het onderwerp gepubliceerd.

Ondanks al hun werk schrijven vele mensen het begrip emotionele intelligentie nog steeds toe aan Daniel Goleman die de grootste voorvechter ervan is.

Hij maakte het begrip emotionele intelligentie van Salovey en Mayer bij het grote publiek bekend. Dat gebeurde in 1996 toen hij zijn boek uitgaf met de titel: Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ.

De definitie van emotionele intelligentie van Daniel Goleman is enigszins anders dan die van Salovey en Mayer. Het gevolg was dat er dus wat verwarring geweest is over de oorspronkelijke theorie.

De theorie van Salovey en Mayer

De theorie van Salovey en Mayer over emotionele intelligentie

Volgens de definitie van Salovey en Mayer is emotionele intelligentie het vermogen om informatie over onze emoties en die van andere mensen te verwerken. Het is ook de vaardigheid om deze informatie te gebruiken om jouw gedachten en gedrag te sturen.

Emotioneel intelligente mensen schenken dus aandacht aan hun emoties. Ze gebruiken ze, begrijpen ze en sturen ze. Volgens deze twee auteurs moet een persoon vier basisvaardigheden bezitten om omschreven te worden als emotioneel intelligent:

  • Het vermogen om de eigen emoties en die van andere mensen waar te nemen en op de juiste manier uit te drukken.
  • De vaardigheid om emoties op een manier te gebruiken waardoor het denken gemakkelijker wordt.
  • De bekwaamheid om emoties, emotioneel taalgebruik en emotionele signalen te begrijpen.
  • Het vermogen om hun emoties te sturen en op die manier hun doelstellingen te bereiken.

In deze specifieke theorie over emotionele intelligentie heeft elk vermogen vier verschillende stadia. Dit proces treedt echter niet noodzakelijk spontaan op. Meestal vraagt het integendeel een bewuste inspanning. Dit zijn de vier stadia:

1. De juiste emotionele waarneming en uitingswijze

De eerste vaardigheid in emotionele intelligentie is om je eigen emoties en die van andere mensen herkennen. Ten eerste moet je in staat zijn om te begrijpen wat je voelt. Dit gaat zowel over je gedachten als over je emoties.

In het tweede stadium verwerf je het vermogen om hetzelfde te doen met de manier waarop andere mensen denken en zich voelen. Je kan bijvoorbeeld de gevoelens van andere mensen begrijpen of de gevoelens die in een kunstwerk uitgedrukt worden.

In het derde stadium verwerf je de vaardigheid om je emoties op de juiste manier uit te drukken. En dat is niet het enige. Je leert namelijk ook om je behoeften aan anderen over te brengen.

In het vierde en laatste stadium krijg je de bekwaamheid om het onderscheid te maken tussen juiste en verkeerde emotionele uitdrukkingswijzen.

2. Het denken emotioneel gemakkelijker maken

Emoties helpen jou in het eerste stadium om je gedachten op de belangrijkste informatie te richten. In dit stadium ben je nog niet in staat om met je eigen emoties rekening te houden.

Tijdens het tweede stadium beginnen je emoties intenser te worden zodat je ze kan herkennen. Het resultaat is dat je ze dan kan gebruiken. Ze zullen je namelijk helpen om beslissingen te nemen.

Volgens Salovey en Mayer beïnvloeden je emoties in het derde stadium jouw gemoedstoestand. Als resultaat zal je in staat zijn om een specifiek onderwerp vanuit verschillende standpunten te bekijken.

In het vierde stadium helpen je emoties jou ten slotte om goede beslissingen te nemen en op een creatievere manier te denken.

3. Volgens Salovey en Mayer moeten we emoties leren begrijpen

Eerst verwerf je het vermogen om het onderscheid te maken tussen basisemoties. Je leert ook de juiste woorden te gebruiken om ze te beschrijven. Daarna neemt deze vaardigheid je een stap verder zodat je erin slaagt de emotie een plaats te geven in jouw emotionele toestand.

In het derde stadium slaag je erin om complexe emoties te interpreteren. Ten slotte verwerf je ook het vermogen om de overgangen tussen emoties te ontdekken. Dat kan bijvoorbeeld de overgang van woede naar schaamtezijn, of van verrassing naar vreugde.

Emoties begrijpen

4. Emotionele sturing in functie van intellectuele en emotionele groei

Om te beginnen vereist deze vaardigheid dat je bereid bent om de belangrijke rol die jouw emoties eigenlijk hebben, niet in te perken. Dit is veel gemakkelijker bij positieve emoties dan bij negatieve emoties. Bij deze stap zal je jezelf laten kiezen met welke emoties jij je wil identificeren. Dat zal afhangen van het feit of ze nuttig zijn of niet.

In de vorige stap verwerf je dus het vermogen om emoties te bestuderen. Dit zal gebeuren afhankelijk van hoeveel impact de emoties hebben en hoe redelijk of helder ze zijn. Ten slotte zal je ook in staat zijn om jouw emoties en die van andere mensen te sturen. Je zal de negatieve emoties matigen en de positieve vergroten.

Emotionele intelligentie is een praktische vaardigheid

Het model van Salovey en Mayer over emotionele intelligentie omvat geenszins alles wat we nu over emotionele intelligentie weten. Toch toont het ons iets dat in die tijd echt revolutionair was.

Deze theorie is eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Dat betekent dus dat het het volmaakte vertrekpunt is als je interesse hebt om dieper te graven in de prachtige wereld van de emoties.