Auteurs

Een manier om meer te weten te komen over het vakgebied van de psychologie is door de theoretische en praktische bijdragen van relevante auteurs te lezen. Denkers, invloedrijke onderzoekers en referenties op het gebied van psychologie zullen je helpen om deze wetenschap veel beter te begrijpen.

Erik Erikson, een ander soort psychoanalyticus

Erik Erikson was een Duitse psychoanalyticus die belangrijke bijdrages heeft geleverd aan ons begrip van de menselijke geest. Hij is in 1902 in Frankfurt geboren en overleed bijna een eeuw later (in 1994) in Massachusetts, de Verenigde Staten. Erik Eriksons voornaamste…