De 12 invloedrijkste vrouwelijke psychologen uit de geschiedenis

Heb je ooit gehoord van de systematische desensibilisatietechniek of hechtingstheorie? Dit zijn enkele bijdragen van vrouwen aan de psychologie. Doe mee met deze welverdiende erkenning.
De 12 invloedrijkste vrouwelijke psychologen uit de geschiedenis
Sara González Juárez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sara González Juárez.

Laatste update: 17 maart, 2024

Sigmund Freud, Burrhus Frederic Skinner, Albert Bandura, John B. Watson, deze namen en vele anderen zullen nooit ontbreken in de psychologieboeken. Maar, zoals vaak gebeurt in andere disciplines, blijven de meest invloedrijke vrouwelijke psychologen in de geschiedenis vaak buiten de publieke belangstelling.

Daarom brengen we je hier 12 van hen, pioniers en auteurs van theorieën die deze wetenschap gigantische stappen vooruit lieten zetten. Mis er geen een, want ze mogen niet ontbreken in je aantekeningen of je theoretische kennis.

1. Mary Cover Jones

Mary Cover Jones
De bijdragen van Mary Cover Jones (1897-1987) aan de kinderpsychologie zijn doorslaggevend geweest. Credits: G. Paul Bishop.

Beschouwd als de moeder van het behaviorisme, werkte Mary Cover Jones samen met de Amerikaanse psycholoog John B. Watson aan de studie van angstconditionering. Getroffen door de resultaten van het experiment op de kleine Albert (die geconditioneerd werd met een fobie voor harige dieren), besloot ze haar carrière te wijden aan de behandeling van fobieën bij kinderen.

Het resultaat, en het grootste van haar prestaties, was de ontwikkeling van de techniek van systematische desensibilisatie, die vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt om angststoornissen te overwinnen. In tegenstelling tot de casus van Albert, presenteerde ze de casus van Peter, een kind bij wie ze de fobie wist om te keren.

2. Mercedes Rodrigo

Mercedes Rodrigo
Mercedes Rodrigo (1891-1982) maakte de creatie van het diploma psychologie in Colombia mogelijk. Credits: Universiteitsarchief/Universiteit van Puerto Rico.

Deze in Spanje geboren psychologe leverde belangrijke bijdragen aan de onderwijspsychologie door haar specialiteit in psychometrie. Mercedes Rodrigo woonde in Colombia en Puerto Rico, waar ze psychometrie introduceerde op universiteiten en veel mensen hielp om zich in dit beroep te bekwamen.

3. Margaret Floy Washburn

Margaret Floy Washburn, een van de 12 invloedrijkste vrouwelijke psychologen uit de geschiedenis
Margaret Floy Washburn (1871-1939) staat bekend om haar studies in vergelijkende psychologie. Credits: Wikimedia Commons.

Aan het begin van de 20e eeuw was zij de eerste vrouw die promoveerde in de psychologie. Hoewel ze niet werd toegelaten tot de universiteit, ging Margaret Floy Washburn naar de universiteit als auditor en belandde onder de voogdij van de Britse psycholoog Edward B. Titchener aan de Cornell University.

Haar studies over zintuiglijke waarneming en vergelijkende psychologie werden erkend door haar collega’s, maar vergeten door de geschiedenis.

4. Edith Eger

Edith Eger een van de invloedrijke vrouwelijke psychologen
Geboren in Hongarije, werd Edith Eger (1927) als tiener met haar familie naar Auschwitz gestuurd. Deze psychologe is een voorbeeld van veerkracht. Credits: Brené Brown.

De naam van Viktor Frankl en zijn werk Man’s Search for Meaning (1946) wordt door iedereen herkend, dat geldt niet zozeer voor The Auschwitz Ballerina (2017), waarin Edith Eger vertelt over haar eigen ervaring als concentratiekampgevangene.

Haar ongelooflijke gevoeligheid en haar verhaal van veerkracht brachten haar ertoe psychologie te gaan studeren om andere mensen te helpen hun traumatische ervaringen te boven te komen.

5. Brenda Milner

Brenda Milner
De Britse psychologe Brenda Milner (1918) is een prominente figuur in de studie van neuropsychologie, met name het functioneren van het geheugen. Credits: The Neuro.

Door velen beschouwd als de moeder van de neuropsychologie. Tot op de dag van vandaag doet ze onderzoek naar de neurale correlaten van het geheugen aan de McGill University.

Brenda Milner valt op door haar betrokkenheid bij het geval van patiënt H.M., een persoon met anterograde amnesie, verworven na een operatie om zijn epilepsie te verhelpen. Dankzij haar weten we dat het geheugen niet door één systeem wordt beheerst.

6. Mary Ainsworth

Mary Ainsworth, een van de invloedrijke vrouwelijke psychologen
De ontwikkelingspsychologe Mary Ainsworth (1913-1999) staat bekend om haar gehechtheidstheorie. Credits: William C. Hamilton/ Johns Hopkins University Sheridan Libraries.

Mary Ainsworth ging de geschiedenis in als een van de meest invloedrijke psychologen vanwege de ontwikkeling van haar gehechtheidstheorie, waarin ze de typen definieerde die vandaag de dag nog steeds worden genoemd: veilig, vermijdend en ambivalent. Haar bijdragen aan de ontwikkelingspsychologie zijn essentieel voor iedereen die in dit vakgebied wil werken.

7. Laura Posner

Laura Posner
Het werk van de Duitse psychotherapeute Laura Posner (1905-1990) was essentieel voor de oprichting van de Gestalt-school voor therapie. Credits: Leslie Gold/City Archives.

De Gestalt-school voor therapie is ondenkbaar zonder Laura Posner. Deze humanistische en existentialistische stroming won aan kracht dankzij haar benadering en die van haar man, Fritz Perls, die de nadruk legde op het vermogen van de mens om zich te ontwikkelen en autonomie te verwerven.

Met haar onderscheidden ze zich van de psychoanalyse en openden ze een nieuwe manier om de geest te onderzoeken door middel van creativiteit en positivisme.

8. Anna Freud

Vrouwelijke psychologen zoals Anna Freud
Anna Freud (1895-1982) richtte zich op het therapeutische nut van psychoanalyse, vooral bij kinderen. Credits: Everett Collection.

Doorgaand op de niet-gedragsmatige stromingen, kunnen we niet nalaten Anna Freud te noemen, die vaker wordt aangeduid als de dochter van haar vader (Sigmund Freud) dan als psycholoog. Ze was een pionier in het uitbreiden van de psychoanalytische therapie naar kindertherapie, waarbij ze zich vooral richtte op afweermechanismen.

Haar figuur verdient het om herinnerd te worden voorbij de schaduw van haar vader.

9. Mary Whiton Calkins

Mary Whiton Calkins
Mary Whiton Calkins (1863-1930) was in 1903 de 12e meest prominente psycholoog in de Verenigde Staten. Credits: American Psychological Foundation.

Deze gevierde Amerikaanse filosofe en psychologe was de eerste vrouwelijke voorzitter van de American Psychology Association (APA), hoewel ze stierf zonder doctoraat in de psychologie omdat ze een vrouw was. We hebben haar jarenlange universitaire opleiding en de theorie van geassocieerde paren in het functioneren van het geheugen aan haar te danken.

10. Mamie Phipps Clark

Vrouwelijke psychologen zoals Mammie Clark
De studies van Mamie Phipps Clark (1917-1983) droegen bij aan de desegregatie van scholen in de Verenigde Staten. Credits: She Made History.

Ze was de eerste zwarte vrouw die afstudeerde aan Columbia University. Haar studies over rasidentiteit en eigenwaarde zijn van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de minderhedenpsychologie. Ze ontwierp de Clark Doll test en nam daarnaast deel aan de beroemde Brown v. Board of Education zaak in 1954.

11. Eleanor Maccoby

Eleanor Maccoby
Eleanor Maccoby (1917-2018) zette zich in voor de studie van de ontwikkeling van kinderen en genderverschillen. Credits: Verywell Mind.

Ook in het heden vinden we vrouwen die de psychologie hebben doen groeien. Een van hen is Eleanor Maccoby, een revolutionair op het gebied van de studie van sekserollen en de zorg en impact van echtscheiding op kinderen. Haar genderperspectief op de overdracht van sekserollen kunnen we niet over het hoofd zien als het gaat om moderne psychologie.

12. Marsha Linehan

Vrouwelijke psychologen zoals Marsha Linehan
Marsha Linehan (1943) heeft onderzoek gedaan naar de toepassing van gedragsmodellering op suïcidaal gedrag en borderline persoonlijkheidsstoornis. Credits: BorderlinerNotes.

Deze lijst van invloedrijkste vrouwelijke psychologen eindigt met de bedenker van de dialectische gedragstherapie, Marsha Linehan is universitair hoofddocent psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Universiteit van Washington.

Haar belangrijkste onderzoeksgebied is borderline persoonlijkheidsstoornis en suïcide, een gebied waarop ze tientallen wetenschappelijke artikelen heeft gepubliceerd en prijzen en onderscheidingen heeft gewonnen.

Er ontbreken altijd vrouwelijke psychologen in de lijst

Hier heb je kennisgemaakt – of opnieuw kennisgemaakt – met enkele van de meest invloedrijke vrouwelijke psychologen in de geschiedenis. We kunnen echter nog veel meer namen aan deze lijst toevoegen, zoals Evelyn Hooker, Eve Kosofsky Sedgwick of Suzanne A. Imes.

Als je nieuwsgierig bent, moedigen we je aan om door te gaan met het ontdekken van deze vrouwelijke psychologen en hun waardevolle bijdragen aan het vakgebied.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.