De kritieke padmethode: een hulpmiddel voor werkplanning

De kritieke-padenmethode is een managementinstrument dat gebruikt wordt om activiteiten en taken te plannen. Het helpt om duidelijk te visualiseren waar de kritieke punten liggen, met andere woorden, de punten die de meeste aandacht behoeven.
De kritieke padmethode: een hulpmiddel voor werkplanning
Sergio De Dios González

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Laatste update: 30 oktober, 2022

De kritieke padmethode is een planningsmiddel dat vooral geschikt is voor activiteiten die een zekere complexiteit hebben of waarbij meerdere mensen betrokken zijn. Iedereen kan dit hulpmiddel gebruiken. De belangrijkste verdienste ervan is dat het duidelijk maakt wat er moet gebeuren, zodat de verschillende fasen van het project onder controle blijven.

Het is een techniek die, nogal onterecht, in onbruik raakte. Pas veel later ontdekte men het opnieuw. In feite werd het voor het eerst voorgesteld in de jaren ’50 en werd het zelfs gebruikt voor het beruchte Manhattan Project (Spaanse link). Later verving men het door andere hulpmiddelen. Een paar decennia geleden begon men het weer te gebruiken.

Een van de doelstellingen van de kritieke padmethode is het vaststellen van de langste weg (Engelse link) naar de succesvolle voltooiing van een project. Daar komt de naam van de techniek vandaan. Als dit eenmaal duidelijk is, kan de aandacht worden gericht op de grondbeginselen. Laten we meer te weten komen.

“Plannen is de toekomst in het heden brengen, zodat je er nu iets aan kunt doen .”

-Alan Lakein-

Vrouw aan het werk
De kritieke padmethode is nuttig voor taken die complex zijn of waarbij meerdere mensen betrokken zijn.

 

De kritieke padmethode

Deze methode werd in 1950 ontwikkeld door James E. Kelley van Remington Rand en Morgan R. Walker van DuPont. Deze twee deskundigen merkten op dat grote projecten vaak verliezen of kostenoverschrijdingen opliepen omdat bepaalde essentiële activiteiten langer duurden dan verwacht.

Daardoor was het vaak nodig om extra hulp te vragen of de plannen uit te stellen, met alle gevolgen van dien.

De bedenkers van deze methode wezen erop dat ze ideaal was voor activiteiten of projecten die voldeden aan de volgende kenmerken:

  • De te ontwikkelen activiteiten waren goed omschreven.
  • De activiteiten volgden een volgorde.
  • Elke activiteit kon zelfstandig ontwikkeld worden.

Zoals te zien is, is de kritieke padmethode geschikt voor al die projecten of taken die de sequentiële ontwikkeling van een proces vereisen. Dus, hoe moet men ze toepassen?

De kritieke padmethode toepassen

Om de kritieke padmethode toe te passen moet men vier basisstappen doorlopen. Elk daarvan moet men in dezelfde volgorde als ze zijn opgesomd uitvoeren. Ze zijn als volgt.

1. Maak een lijst van alle activiteiten en taken

Het hele proces wordt opgedeeld in activiteiten. Het doel is om elke activiteit zo concreet mogelijk te beschrijven. Daarna worden de activiteiten opgesplitst in taken, die nauwkeurig moeten zijn. Dit is de lastigste stap, maar ook de fundamentele pijler van de hele techniek.

2. Schat de tijd in

Men moet de maximale tijd waarin elk men van de taken van het project zal ontwikkelen berekenen. Vervolgens moet men de geschatte tijd van elke activiteit uitwerken. Het is uiterst belangrijk om rekening te houden met eerdere ervaringen of de mening van anderen om een realistische schatting te maken.

3. Stel afhankelijkheden tussen activiteiten vast

Het verband dat bestaat tussen de activiteiten moet worden bepaald. Men moet aangeven welke ervan afgerond moeten zijn voordat de volgende kan beginnen. Ook moet worden aangegeven welke andere activiteiten of taken tegelijkertijd moeten worden afgerond.

4. Stel mijlpalen en resultaten vast

De mijlpalen van een proces of een project zijn die momenten waarop een belangrijke vooruitgang wordt voltooid of bereikt. Ze hebben een belangrijke invloed op de ontwikkeling van een project in het algemeen. Daarom is het belangrijk om vast te stellen wat deze mijlpalen zijn. Dat geldt ook met het verdienen van bepaalde rechten bij het bereiken ervan.

Blije man
De kritieke-padenmethode is geschikt voor projecten die een sequentiële ontwikkeling van het proces vereisen.

De kers op de taart: een grafiek

De kritieke-padenmethode is in principe een model of procedure waarmee je de activiteiten en taken die nodig zijn om een proces of project te voltooien kunt visualiseren. Dit is aanzienlijk te verbeteren wanneer men, na toepassing van de vier basisstappen, de resulterende gegevens in een grafiek zet.

Een ingewikkelde grafiek is echter niet nodig. Het is voldoende om een eenvoudig diagram te gebruiken en daarop elke activiteit of taak te plaatsen met zijn vervaldatum. Vervolgens moet de relatie die bestaat tussen elk van de elementen met de andere worden gemarkeerd door middel van verbindingslijnen. De diagrammen moet men achter elkaar plaatsen.

Aan het eind komt een grafiek die duidelijk het kritieke pad van het proces of project weergeeft. Dit is het pad dat de activiteiten samenbrengt die de meeste samenhang met andere hebben. Daarom kan men de aandacht op die gebieden richten.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Colcha-Sailema, A., Anastacio-Acosta, G. W., Moreira-Macias, N. D., & Torres-Palma, L. P. (2021). Diseño de Proyectos usando el método de la Ruta Crítica (Mrc) en las Empresas. Revista Científica FIPCAEC (Fomento de la investigación y publicación en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables). ISSN: 2588-090X. Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP), 6(5), 309-320.
  • Morata, P. C. (2002). En el 60º Aniversario del primer reactor nuclear (1942). El proyecto Manhattan. Antena de telecomunicación, (150), 72-73.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.