De fabel van het zwarte schaap en de waarde van eerlijkheid

Fabels hebben de kracht om ons praktische situaties te laten oproepen waarin we er een heel belangrijke levensles uit kunnen halen. In dit geval brengen we je een fabel die je iets anders zal leren
De fabel van het zwarte schaap en de waarde van eerlijkheid

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 21 februari, 2024

De fabel van het zwarte schaap is een verhaal geschreven door Italo Calvino. Zoals veel van zijn prachtige verhalen is ook deze vol fantasie. Het is een verhaal met een diepgaande en verontrustende boodschap, die niemand onverschillig laat.

De fabel van het zwarte schaap vertelt ons dat er op een afgelegen plek op aarde een stad was waar iedereen, werkelijk iedereen, een dief was. Elk van de bewoners ging ‘s avonds laat uit. Hij had een zaklamp en een lockpick bij zich. Met deze spullen plunderde hij het huis van zijn buurman.

De volgende dag keerde iedereen terug naar huis. Hij vond het natuurlijk geplunderd. Het leek hem niets abnormaals. Iedereen wist immers dat ze zich onder de dieven bevonden en kon alleen maar verwachten dat anderen hen zouden beroven. Deze verre stad leefde echter in volledige vrede en harmonie. Het was een ketting. Iedereen beroofde iedereen en dus werd niemand onteigend.

Op dezelfde manier werd het in de handel gekocht en verkocht onder de vorm van oplichting. Zowel degenen die goederen verwierven als degenen die ze verstrekten, bedrogen elkaar. Tegelijkertijd wist de regering alleen maar hoe ze haar onderdanen moest misleiden. Deze bedrogen op hun beurt de staat voortdurend. De bewoners waren blij om op die plek te wonen.

Het geheim van het leven is eerlijkheid en eerlijke behandeling. Als je dat kunt faken, dan heb je het gehaald.”

Groucho Marx

De fabel van het zwarte schaap en de eerlijke man

In de fabel van het zwarte schaap is er een punt waarop er iets breekt met de normaliteit. In dit geval is degene die alles begint te veranderen een eerlijke man. Hij kwam plotseling in die stad aan en in plaats van ‘s nachts uit te gaan om te stelen, bleef hij thuis, las een boek en rookte een pijp.

De dieven kwamen naar dat huis, maar zagen het licht aan en besloten toen niet dichterbij te komen. Sommige inwoners begonnen te verhongeren. Als ze niet konden stelen, zou de ketting breken en zou iemand zonder eigendommen achterblijven.

Dus besloten ze met de eerlijke man te praten en hem te vragen zijn houding te heroverwegen. Het deed iedereen pijn. Als hij niet wilde stelen , prima. Maar hij moest het de anderen laten doen.

Schilderij van een man in het veld die de fabel van het zwarte schaap voorstelt

De eerlijke man begreep de situatie. Sindsdien verliet hij elke avond zijn huis en ging naar de rivier. Hij liet zijn huis open, zodat anderen zich vrij voelden om in te breken en te stelen. Hij wilde echter geen dief zijn. Daarom was in minder dan een week zijn huis al helemaal leeg.

Het uiteenvallen van het evenwicht

Volgens de fabel van het zwarte schaap begon de houding van de eerlijke man het hele evenwicht van die stad te doorbreken. Omdat hij weigerde te stelen, was er altijd wel een bewoner die zijn huis de volgende dag intact aantrof. Toen begonnen sommigen meer te verzamelen dan ze nodig hadden.

Tegelijkertijd vonden degenen die het huis van de eerlijke man gingen beroven, dat het leeg was. Ze konden dus pas de volgende nacht weer eten, waarna ze een andere woning konden beroven. Op deze manier begonnen rijk en arm te bestaan. Sommige stapelden zich op, andere hadden altijd een tekort.

Al snel besloten degenen die veel bezittingen hadden verzameld dat ze niet langer opnieuw beroofd wilden worden. Maar ze wilden ook niet stoppen met stelen, omdat ze daardoor armer konden worden. Dus besloten ze degenen die niets voor hen te stelen hadden, te betalen. Zo kwamen contracten tot stand, met salarissen en bonussen zodat alles heel duidelijk was.

Het einde van de fabel van het zwarte schaap

Door de veranderingen raakten velen in verwarring. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Om hen aan hun rol te herinneren, werden gevangenissen en het politieberoep gecreëerd. Op dezelfde manier zouden degenen die veel hadden opgebouwd, hun bezittingen niet in gevaar zien komen.

Ondanks alles verdween de diefstal niet. Iedereen ging door met stelen, maar nu waren de spelregels anders. Sommigen werkten niet en betaalden anderen om te stelen. Maar je kon niet stelen van de rijken, anders zou de dader naar de gevangenis worden gebracht.

Kaars die de fabel van het zwarte schaap voorstelt

Niemand begreep waarom de dingen zo veranderd waren. Maar ze moesten zich aanpassen, omdat ze ergens van moesten leven. Wat is er met de eerlijke man gebeurd? Simpel: hij stierf van de honger. Hij was de enige die weigerde te stelen en ook de enige die niemand ooit begreep.

Zo eindigt de fabel van het zwarte schaap. Elke gelijkenis met de werkelijkheid berust niet op toeval. Samenvattend zou J. Krishnamurti. (2006) zeggen: “Het is niet gezond om je aan te passen aan een diep zieke samenleving.”

Soms vergt het volgen van onze ideeën en waarden een groot offer van ons. Het kritiekloos volgen van de massa kan ons echter grote morele en intellectuele schade toebrengen. Vrij en volgens je eigen overtuigingen leven is een oefening voor echt moedige mensen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • de Ferreiro, A. I. C. (1983). Fabulas modernas (No. 25). Ediciones NAPA.
  • Krishnamurti, J. (2006). Comentarios sobre el vivir (Vol. 3). Editorial Kairós.
  • Polanco, R. (2008). El Objeto de (ha) ser Ciencia en Psicología (sic). Fábulas y desafíos frente a una responsabilidad más profunda que la sola búsqueda de validación. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology2(1), 5-10.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.