Krishnamurti: zijn gedachten over zelfkennis, angst en dood

Heb je ooit nagedacht over de invloed van zelfkennis en angst op je dagelijkse prestaties? Ontdek wat de spirituele gids, Krishnamurti, over dit onderwerp dacht.
Krishnamurti: zijn gedachten over zelfkennis, angst en dood

Laatste update: 11 mei, 2022

Krishnamurti viel op door zijn grote wijsheid. Hij diende als een spirituele gids voor veel mensen over de hele wereld. Zijn belangrijkste ideeën nodigden ons uit om een psychologische revolutie te beginnen, te beginnen bij onszelf. In feite helpen Krishnamurti’s reflecties ons om onze kennis over wie we werkelijk zijn te verdiepen.

De onderwerpen die Krishnamurti behandelt, brengen ons dichter bij het ervaren van het proces van zelfkennis. Het komt van onze ervaring, van binnenuit, en niet van externe invloeden of theorieën die we absorberen. Het nodigt ons uit om te aarzelen, vragen te stellen en sceptisch te blijven over alles wat op ons pad komt, inclusief onze eigen ervaringen, gedachten, ideeën en conclusies.

Zelfontdekking is een proces dat duurt vanaf de geboorte tot we sterven. Binnen dit proces beschikken we over de middelen om dichter bij onze steeds veranderende natuur te komen.

Het is normaal dat we wennen aan het bedrog waarmee we leven. Eigenlijk willen we niet echt weten wie we zijn. We verlangen naar geluk, balans, veiligheid, harmonie.

Dit is echter allemaal zelfbedrog als we niet bereid zijn om alle verschillende omstandigheden waarin we ons bevinden te ervaren. Als we bijvoorbeeld pijn, woede, verdriet, nostalgie, huilen en angst proberen te vermijden, verliezen we wie we zijn. zijn.

We veroorzaken ons eigen lijden, leven door onze gehechtheden en de angst om niet gewaardeerd te worden door anderen. In feite zijn we niet bereid om onze menselijke natuur te ervaren.

“Persoonlijke groei komt niet alleen door lijden, maar door het perspectief te begrijpen dat het is wat je acties zijn als je in groot lijden bent.”

-Krishnamurti-

De aard van het denken

Profiel van twijfelende vrouw

Het denken dient als een geweldig hulpmiddel om energie op te wekken, om ons te mobiliseren om te doen wat we willen. De samenleving die we hebben gecreëerd om in te leven, begon vanuit het denken. Wat wordt echter gedacht? Krishnamurti informeerde naar dit onderwerp. Hij beweerde dat denken gebaseerd is op onze kennis. In feite is kennis opgebouwd uit geheugen en denken.

Kennis komt door wat we ervaren. Dit zou het begin van het denken zijn. Omdat ervaring beperkt is, is kennis beperkt, is het geheugen beperkt en zijn onze gedachten beperkt. Alles wat we creëren heeft dus een beperkt karakter. Onze goden, onze overtuigingen, onze vorderingen en ontdekkingen; alles heeft een beperkte structuur, die altijd kan worden uitgebreid of weerlegd.

Gedachten creëren ook angst

Angst om alleen gelaten te worden, angst om in de steek gelaten te worden, angst om niet bij andere mensen te passen, angst om niet te komen waar we willen, angst voor afwijzing, niet geaccepteerd te worden, om je baan te verliezen, angst voor wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren…

Al deze angsten zijn door ons gecreëerd. Ze belemmeren onze eigen ontwikkeling en beperken onze geest tot alleen denken aan waar we bang voor zijn. Daarom worden we bang voor het leven, voor het nadenken over de toekomst, het verleden en over hoe we ons snel aan de omgeving kunnen aanpassen. Angst ontstaat wanneer we zekerheid willen. Dit is wat Krishnamurti zegt:

“Maar als je zekerheid zoekt in een relatie, wordt het een investering in comfort, in illusie; en de grootsheid van een relatie is juist haar onzekerheid. Door veiligheid in een relatie te zoeken, belemmer je de functie ervan, wat zijn eigen bijzondere acties en tegenslagen met zich meebrengt. De functie van relaties is zeker om de staat van je hele wezen te onthullen.

Wanneer onzekerheid in afhankelijkheid sluipt, wat onvermijdelijk het geval is, dan wordt die bepaalde relatie opzij gezet en wordt een nieuwe aangegaan in de hoop blijvende zekerheid te vinden; maar er is geen zekerheid in relaties, en afhankelijkheid kweekt alleen maar angst. Zonder het proces van veiligheid en angst te begrijpen, wordt een relatie een bindende belemmering, een weg van onwetendheid. Dan is al het bestaan strijd en pijn, en er is geen uitweg behalve in juist denken, dat voortkomt uit zelfkennis.”

Krishnamurti zijn gedachten over zelfkennis, angst en dood

Angst vernietigt liefde

Krishnamurti brengt ons de boodschap over dat het niet mogelijk is lief te hebben als er angst is. Omdat liefde geen plaats heeft naast angst, net zoals angst geen plaats heeft naast ware liefde. Deze energieën zijn absolute tegenpolen.

Door de oorsprong van angst te begrijpen, kunnen we op onze beurt de aard van liefde begrijpen. Angst is iets dat door alle mensen wordt gedeeld. We zijn allemaal bang voor dood en verlies. Gehechtheid betekent echter dat liefde niet kan bestaan.

We hebben de angst voor de dood gecreëerd door onze overtuigingen over wat de dood is, we weten echter niet wat het is. We hebben niet ervaren wat het betekent om te sterven. Toch gaan we eigenlijk allemaal dood terwijl we leven. Krishnamurti benadrukt dit: leven is sterven.

Krishnamurti’s boodschap doet ons nadenken over de absurditeit van onze gedachten. Gedachten die angst in ons opwekken, waardoor we niet vrij kunnen leven.

“Je houdt van angst. Het beëindigen van angst is de dood en je wilt niet dat dat gebeurt. Ik heb het niet over het uitroeien van de fobieën van het lichaam. Ze zijn nodig om te overleven. De dood van angst is de enige dood.”

-Krishnamurti-

Kunnen we leven door afstand te doen van waar we ons elke dag aan hechten? Met deze vraag nodigt Krishnamurti ons uit om na te denken over wat het betekent om te leven. Verder nodigt hij ons uit om onszelf te bevrijden van onze angsten om liefde te ervaren.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.