De 8 basisemoties volgens het wiel van Plutchik

Het wiel van Plutchik is een grafisch instrument dat is ontworpen om op didactische wijze de oorsprong van menselijke emoties uit te leggen. Blijf lezen voor meer informatie.
De 8 basisemoties volgens het wiel van Plutchik
Sara González Juárez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sara González Juárez.

Laatste update: 06 december, 2023

Het wiel van Plutchik is een hulpmiddel dat is bedacht door Robert Plutchik, een Amerikaanse psycholoog, om verschillende emoties en hun mogelijke combinaties op een didactische manier in kaart te brengen. Deze onderzoeker geloofde dat er een aantal basisemoties waren en dat deze in de loop van het leven evolueerden en in de loop van de tijd veranderden.

Emoties evolueren en veranderen dankzij aanpassing. Met andere woorden, mensen moeten hun subjectieve wereld aanpassen aan de externe werkelijkheid en deze interactie leidt tot transformaties in de manier waarop ze zich voelen. Het wiel van Plutchik laat in zekere zin het pad zien dat door emoties wordt gevolgd.

We hebben het over een grafiek in de vorm van een bloem met acht bloemblaadjes in verschillende kleuren. Elk van deze bloemblaadjes laat het evolutionaire pad zien dat wordt gevolgd door elk van de basisemoties die in die acht bloemblaadjes worden vertegenwoordigd. Laten we eens kijken waar dit over gaat.

“Hoe opener we zijn voor onze eigen gevoelens, hoe beter we die van anderen kunnen lezen.”

Daniel Goleman

Het wiel van Plutchik geeft het evolutionaire verloop van basisemoties weer.

De naven van het wiel van Plutchik

De bron van onze emoties

Het wiel van Plutchik is gebaseerd op drie assen of basiscriteria. Dit zijn typologie, antagonisme en intensiteit. Wat de typologie betreft, wijst Plutchik erop dat er twee soorten emoties zijn: Basisemoties en samengestelde emoties. De eerste zijn die in een natuurlijke staat, en de tweede zouden het resultaat zijn van de combinatie ervan.

Wat betreft antagonisme, dit verwijst naar de tegenstelling die bestaat tussen sommige emoties en andere. Op het wiel van Plutchik verschijnen zulke emoties aan tegenovergestelde uiteinden, zodat zo’n oppositie duidelijk wordt. Er zijn vier assen van oppositie: Vreugde/verdriet; verwachting/verrassing; walging/vertrouwen; en angst/boosheid.

Tot slot verwijst intensiteit naar de kracht van emoties. Dit wordt uitgezet op het Plutchik wiel als kleurintensiteit. Hoe intenser een emotie is, hoe meer deze op de basisemotie zal lijken en hoe dichter deze bij het midden van de grafiek zal liggen.

Plutchik’s wiel postulaten

De basis van zijn theorie van emoties is afgeleid van de postulaten die in dit onderzoek (Engelse link) zijn waargenomen, waaronder de volgende:

 • Het limbisch systeem van een mens is vergelijkbaar met dat van andere zoogdieren. Dieren en mensen ervaren dezelfde basisemoties.
 • Emoties ontstonden als onderdeel van het evolutionaire proces lang voordat apen of mensen bestonden.
 • De meest invloedrijke rol van emoties is om ons te helpen overleven.
 • Dit zijn de herkenbare gemeenschappelijke patronen en elementen waaruit elke emotie bestaat.
 • De meest basale emoties zijn de primaire emoties: Vertrouwen, angst, verrassing, verdriet, walging, woede, anticipatie en vreugde.
 • De som van deze verschillende primaire emoties levert nieuwe emoties op, zoals liefde = (vreugde + vertrouwen), schuld = (vreugde + angst) en verrukking = (vreugde + verrassing).
 • Emoties zijn constructies of ideeën die helpen om een bepaalde ervaring te beschrijven.
 • Zoals bij veel dingen in de natuur is er bij emoties sprake van dualiteit, dus elk heeft zijn tegenpool.
 • De mate van overeenkomst bepaalt welke emoties meer verwant zijn en welke tegengesteld.
 • Veranderingen in intensiteit produceren de diverse hoeveelheid emoties die we kunnen voelen, zoals de volgende:
  – Vertrouwen varieert van acceptatie tot bewondering.
  – Angst varieert van verlegenheid tot schrik.
  – Verrassing varieert van onzekerheid tot verbazing.
  – Verdriet varieert van pessimisme tot pijn.
  – Walging varieert van afkeer tot afschuw.
  – Woede varieert van ergernis tot woede.
  – Anticipatie varieert van interesse tot waakzaamheid.
  – Vreugde varieert van sereniteit tot extase.

Basisemoties

Volgens de stelling van Plutchik, die in verschillende artikelen en onderzoeken (Spaanse link) is terug te vinden, zijn basisemoties de volgende: Vreugde, vertrouwen, angst, verrassing, verdriet, afkeer, woede en anticipatie. Elk van hen zit in de essentie van de mens en komt overeen met emotie in zijn pure staat. Laten we eens kijken wat Plutchik zegt over elk van deze emoties:

1. Vreugde

Vreugde wordt gedefinieerd als een staat van tevredenheid en welzijn, zowel met jezelf als met de omstandigheden waarin je leeft. Het kan subtiel zijn, zoals sereniteit, of intens, zoals extase. Verdriet is het tegenovergestelde. Vreugde wordt gevoeld wanneer een doel is bereikt of wanneer men geniet van een goed moment.

Vreugde kan een wisselwerking aangaan met andere emoties, waardoor nieuwe sensaties ontstaan. Het kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met vertrouwen en anticipatie, waardoor respectievelijk liefde en optimisme ontstaan. Het kan ook samengaan met angst en woede, waardoor schuldgevoelens en trots ontstaan.

2. Vertrouwen

Vertrouwen is een subjectieve positie waarin iemand de overtuiging heeft dat er geen schade zal zijn in een bepaalde situatie of ten aanzien van zijn eigen handelen. Het is verbonden met veiligheid, rust en hoop.

Voor Plutchik kan deze emotie afnemen en overgaan in acceptatie of toenemen en veranderen in bewondering. Meestal heeft vertrouwen de neiging om samen te smelten met angst en plaats te maken voor onderwerping. Wanneer dit gebeurt, verliest de persoon zijn vrijheid ten gunste van de wensen en wil van iemand anders.

3. Angst

Plutchik definieert angst als een onaangename onzekerheid, die voortkomt uit verwachtingen over schade of kwaad dat komen gaat. Het is gerelateerd aan gevaar en bedreiging. De belangrijkste functie ervan is, zoals in dit artikel (Engelse link) wordt gesteld, het uitlokken van adaptieve reacties.

Deze emotie wordt geassocieerd met andere om complexere emoties te creëren. De integratie van angst en verdriet produceert bijvoorbeeld wanhoop. Volgens het wiel van Plutchik is woede het tegenovergestelde van angst.

4. Verrassing

Verrassing is de reactie op wat onvoorspelbaar is in de omgeving. Het wordt geclassificeerd als een neutrale emotie en kan afwisselen tussen afleiding en verwondering. De tegenovergestelde emotie is anticipatie.

Als het verbonden is met verdriet, leidt het tot teleurstelling; als het verbonden is met vreugde, veroorzaakt het verrukking. Tegelijkertijd, als het verbonden is met emoties zoals woede, wekt het verontwaardiging op.

5. Verdriet

Verdriet is een angsttoestand waarin een neerslachtige stemming heerst en die meestal leidt tot de behoefte aan sociale steun. Het is gerelateerd aan het verlies, de scheiding of het gemis van iets. Hoewel het negatief is, wordt gesteld dat (Engelse link) het meestal empathie opwekt en groepsbanden bevordert.

Verdriet leidt vaak tot reflectie en introspectie, waardoor mensen hun waarden, gevoelens en behoeften kunnen begrijpen. Wanneer woede wordt toegevoegd, veroorzaakt het afgunst. Aan de andere kant lokt de associatie met verbazing afkeuring uit.

6. Walging

Walging is een emotie waarin de wil tot uiting komt om iets of iemand af te wijzen of te vermijden. Het kan zich uiten als verveling of afkeer, en zijn tegenpool is vertrouwen.

De meest voorkomende combinatie van afkeer is met woede, wat leidt tot minachting. Er zijn minder frequente mengvormen, zoals afkeer met verbazing en anticipatie, die respectievelijk resulteren in ervaringen van walging en cynisme.

7. Woede

Volgens Plutchik is woede de reactie op een belediging, vooral als het wordt ervaren als opzettelijk gedaan. Zoals wordt aangegeven in een artikel in Frontiers in Psychology (Engelse link): “Woede brengt een negatieve activering met zich mee die het individu ertoe brengt om de spanning op te lossen door actief gedrag.”

Woede wordt op verschillende manieren geuit, zoals milde irritatie of intense woede. Het is een emotie die nodig is om je aan te passen en te overleven. Hierdoor kunnen mensen handelen in gevaarlijke situaties.

8. Anticipatie

Anticipatie is de objectieve verwachting, gebaseerd op ervaring en eerdere informatie, die iemand heeft over gebeurtenissen of situaties. Het is essentieel om te overleven, omdat het mensen in staat stelt zich voor te bereiden op toekomstige gebeurtenissen en bedreigingen te vermijden.

De relatie tussen anticipatie en droefheid is de meest voorkomende. Deze combinatie leidt tot pessimisme, wat geen goede bondgenoot is voor de gezondheid. Dit blijkt uit een onderzoek (Engelse link) dat het in verband brengt met een grotere cardiovasculaire mortaliteit.

Tieners houden emoticons voor hun gezichten
Volgens de theorie van Plutchik zijn er acht basisemoties die ons in staat stellen om te overleven en ons aan te passen aan de omgeving.

De combinatie van basisemoties

Het wiel van Plutchik laat zien dat de basisemoties met elkaar combineren en aanleiding geven tot drie dyades of groepen van gecombineerde emoties. Deze combinaties genereren op hun beurt weer nieuwe emoties. Laten we eens kijken:

Primaire dyade combinaties

 • Vreugde + Vertrouwen = Liefde
 • Vreugde + Verwachting = Optimisme
 • Vertrouwen + Angst = Overgave
 • Angst + Verrassing = Alarm
 • Verrassing + Verdriet = Teleurstelling
 • Verdriet + Afkeer = Wroeging
 • Afkeer + Woede = Minachting
 • Boosheid + Anticipatie = Agressie

Secundaire dyade combinaties

 • Vreugde + Angst = Schuldgevoel
 • Vreugde + Woede = Trots
 • Vertrouwen + Verrassing = Nieuwsgierigheid
 • Vertrouwen + Anticipatie = Fatalisme
 • Angst + Verdriet = Wanhoop
 • Verrassing + Walging = Ongeloof
 • Verdriet + Woede = Afgunst
 • Afkeer + Anticipatie = Cynisme
 • Woede + Verdriet = Afgunst

Tertiaire dyade combinaties

 • Vreugde + Verrassing = Blijdschap
 • Vreugde + Walging = Morbiditeit
 • Vertrouwen + Verdriet = Sentimentaliteit
 • Vertrouwen + Woede = Dominantie
 • Angst + Walging = Schaamte
 • Angst + Anticipatie = Angst
 • Verrassing + Woede = Verontwaardiging
 • Verdriet + Anticipatie = Pessimisme

Waar dient het wiel van emoties voor?

Dit wiel wordt gebruikt om jezelf te leren kennen. Het stelt ons in staat te begrijpen wat er in ons gebeurt en te vereenvoudigen wat er met ons gebeurt, waardoor zelfexpressie en zelfmedelijden toenemen. Daarom helpt het gebruik van deze classificatie van emoties ons om het volgende te doen:

 • Negatieve gedachten vermijden. We kunnen negatieve gedachten vermijden door te weten hoe we reageren op verschillende acties en wat de emoties zijn die daarmee samenhangen.
 • Verbinding maken met anderen. Het wiel van emoties maakt het gemakkelijk om met anderen te communiceren. Dit is zo omdat we in staat zijn om een emotie te identificeren door middel van woorden, en we kunnen op deze manier uitdrukken wat we voelen.
 • Emotioneel volwassen worden. Het stelt ons in staat om emoties beter te beheersen en daardoor meer emotionele intelligentie te hebben. Door het wiel van emoties kunnen we leren emoties te benoemen, te beheersen en uit te drukken.
 • Emoties vanuit een ander perspectief zien. We kunnen afstand nemen van onze emoties en het globale panorama zien waarin ze worden geactiveerd.

Tot slot ligt de waarde van Plutchiks wiel in de zeer precieze en didactische organisatie die het voorstelt als een gemeenschappelijk emotioneel woordenboek. We hebben het over een hulpmiddel dat ons kan helpen om onze emoties en die van anderen beter te begrijpen.

Daarom nodigen we je uit om deze theorie verder te verkennen en de verschillende combinaties die we je hebben voorgelegd te analyseren. Komen emotionele combinaties je bekend voor? Is het je ooit opgevallen dat de integratie van twee emoties een complexere emotie oplevert? Denk eens na over je eigen leven en de emoties die in je dagelijks leven naar boven komen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.