Citaten van filosofen die nadachten over liefde, vriendschap en geluk

Er zijn diverse bekende filosofen geweest die nadachten over diverse onderwerpen. Van liefde, vriendschap en gelukt tot vrijheid. We zetten de beste citaten op een rij.
Citaten van filosofen die nadachten over liefde, vriendschap en geluk

Laatste update: 15 april, 2024

Door het leven te bekijken via de ogen van bekende filosofen die nadachten over liefde, vriendschap en geluk en alle facetten daarvan kan je een geheel nieuwe manier van denken geven. Lees daarom wat de diverse filosofen uit het verleden en verruim je blik.

Filosofen die nadachten over liefde, vriendschap en geluk

Liefde ontsnapt aan de grenzen van de taal, maar de filosofie probeert de betekenis ervan te vatten. Aan de andere kant geloofden filosofen ook in het belang van  vriendschap. En in hun ogen vormde dit alles een aanvulling op een vol en gelukkig leven. Socrates en Aristoteles waren de eersten die geluk als filosofisch probleem stelden.

Later droegen ook diverse andere filosofen die nadachten over liefde, vriendschap en geluk aanbieden bij aan de citaten die we hieronder hebben verzameld.

Simone de Beauvoir

 • “Liefhebben is jezelf herkennen in de ander”.
 • “Op de dag dat het voor een vrouw mogelijk wordt om lief te hebben, niet uit zwakheid maar uit kracht, niet om aan zichzelf te ontsnappen maar om zichzelf te vinden, niet om zichzelf te vernederen maar om zichzelf te bevestigen; op die dag zal liefde voor haar, net als voor de man, een bron van leven zijn”.
 • “Het geheim van geluk in de liefde bestaat minder uit blind zijn dan uit de ogen sluiten wanneer dat nodig is”.

Francis Bacon

 • “Zonder vriendschap is de wereld een woestijn”.
 • “Vriendschap verdubbelt de vreugden en halveert het verdriet”.

Plato

Plato
 • “Ieder mens is een dichter als hij verliefd is”.
 • “Liefde bestaat uit het gevoel dat het heilige wezen klopt in de geliefde”.
 • “De man die alles wat tot geluk leidt van zichzelf laat afhangen en niet langer van anderen, heeft het beste plan aangenomen om gelukkig te leven”.

Immanuel Kant

 • “Geluk is een ideaal van de verbeelding“.
 • “Drie dingen vertellen een man: zijn ogen, zijn vrienden en zijn favoriete citaten.

Aristoteles

 • “Het ware geluk bestaat uit goed doen”.
 • “Geluk is het ultieme doel van het menselijk leven”.
 • “Vriendschap is de meest noodzakelijke deugd en de moeilijkst te vinden”.
 • “Als burgers onderling vriendschap zouden sluiten, zouden ze geen behoefte hebben aan gerechtigheid”.
 • “Vriendschap is een ziel die in twee lichamen woont; een hart dat in twee zielen woont”.
 • “Het verlangen om vrienden te zijn is snel werk, maar vriendschap is een langzaam rijpende vrucht.
 • “Volmaakte vriendschap is die van de goeden en van hen die gelijk zijn door deugdzaamheid. Ze verlangen naar elkaars goed in dezelfde zin”.

Socrates

 • “Laat geen gras groeien op het pad van vriendschap”.
 • “Vriendschap moet zijn als geld, voordat je het nodig hebt, moet je weten wat het waard is”.

Erich Fromm

 • De paradox van de liefde is, zelf één te zijn, zonder op te houden twee te zijn”.
 • “Liefde is het enige zinnige en bevredigende antwoord op het probleem van het menselijk bestaan”.
 • “Onrijpe liefde zegt: ‘Ik hou van je omdat ik je nodig heb’. Volwassen liefde zegt: “Ik heb je nodig omdat ik van je hou”.

Cicero

 • “Vriendschap begint waar interesse eindigt, of waar het eindigt”.
 • “Wat is er groter dan iemand te hebben met wie je durft te spreken als met jezelf?

Albert Camus

Albert Camus
 • “Geluk is de harmonie tussen de mens en het leven dat hij leidt”.
 • “Niet bemind worden is louter ongeluk; het echte ongeluk is niet liefhebben”.
 • “Loop niet achter me aan; ik zal je niet leiden en loop niet voor me uit; ik zal je niet volgen. Loop gewoon naast me en wees mijn vriend”.
 • “Want vriendschap is de wetenschap van vrije mensen. En er is geen vrijheid zonder wederzijdse intelligentie en begrip”.
 • “Wat we doen brengt misschien niet altijd geluk, maar als we niets doen, zal er geen geluk zijn”.

Simone Weil

 • “Schoonheid verleidt het vlees om toestemming te krijgen de ziel binnen te gaan.
 • “Vriendschap is de enige menselijke relatie die niet verklaard kan worden door nut, noodzaak of schoonheid”.
 • “Verlangen naar vriendschap is een grote vergissing. Vriendschap zou een gratis genot moeten zijn, zoals die geboden worden door kunst of het leven”.

Voltaire

 • “Vriendschap is het huwelijk van de ziel, en dit huwelijk is onderhevig aan scheiding”.
 • “Liefde is de sterkste van de passies, omdat het tegelijkertijd het hoofd, het lichaam en het hart aanvalt”.
 • “We zoeken geluk maar zonder te weten waar, zoals dronkaards hun huis zoeken terwijl ze weten dat ze er een hebben.”

Seneca

 • “Het past een mens beter om om het leven te lachen dan om het te beklagen”.
 • “Het ware geluk is genieten van het heden zonder angstige afhankelijkheid van de toekomst.
 • “Een van de mooiste eigenschappen van ware vriendschap is begrijpen en begrepen worden”.

Viktor Frankl

 • “Geluk wordt bereikt wanneer men een leven leidt met een doel en betekenis”.
 • “Geluk is niet direct bereikbaar. Het is een neveneffect van het nastreven van een groter doel”.

Friedrich Nietzsche

 • “Alles wat uit liefde wordt gedaan, wordt gedaan voorbij goed en kwaad”.
 • “Er is altijd een beetje waanzin in de liefde, maar er is altijd een beetje rede in de waanzin”.

Blaise Pascal

 • “Liefde heeft geen leeftijd, ze wordt altijd geboren”.
 • “Geluk is een wonderbaarlijk artikel: hoe meer je geeft, hoe meer je hebt”.

Jean-Paul Sartre

 • “Geluk is niet doen wat men wil, maar willen wat men doet”.
 • “Liefde is een daad van oneindig geduld”.

Plutarchus

Plutarchus biograaf en auteur van het beroemde werk "Parallelle Levens"
 • “Vriendschap is een gezelschapsdier, geen kuddedier”.

Denis Diderot

 • “Er is maar één passie: de passie voor geluk”.

Gottfried Wilhelm Leibniz

 • “Liefhebben is in het geluk van een ander je eigen geluk vinden”.

Erasmus van Rotterdam

 • “Ware vriendschap ontstaat wanneer de stilte tussen twee aangenaam lijkt”.

Herodotus

 • “Van alle bezittingen is vriendschap het meest waardevol”.

Augustinus van Hippo

 • “Liefde is de emotie die ons naar geluk en vervulling leidt”.

Confucius

Confucius, biografie van een buitengewone filosoof
 • “Wie het welzijn van anderen wil verzekeren, heeft zijn eigen welzijn al verzekerd”.

Michel de Montaigne

 • “Elke deugd heeft maar één man nodig, maar vriendschap heeft er twee nodig.

Jean-Jacques Rousseau

 • “Geluk is niet te vinden in wat je hebt, maar in wat je bent.

Euripides

 • “Niemand is gelukkig gedurende zijn hele leven”.

Pythagoras

 • “Vriendschap is een harmonieuze gelijkheid”.

Denis Diderot

 • “De gelukkigste mens is degene die het grootste aantal van zijn medemensen geluk brengt.

Søren Kierkegaard

 • “Vergeet boven alles niet de plicht om van jezelf te houden”.

Bertrand Russell

 • “Het ontbreken van sommige dingen die men verlangt is een onmisbare voorwaarde voor geluk”.

Lao-Tse

 • “Diep bemind worden geeft je kracht, terwijl diep van iemand houden je moed geeft”.

Auguste Comte

Auguste Comte, een van de filosofen die nadachten over liefde, vriendschap en geluk
 • “Leven voor anderen is niet alleen een wet van plicht, maar ook een wet van geluk”.

St. Thomas van Aquino

 • “Er is niets op deze aarde waardevoller dan gezegend te zijn met ware vriendschap”.

Ralph Waldo Emerson

 • “Geluk is een parfum dat je niet op anderen kunt spuiten zonder dat er een paar druppels op jezelf vallen”.

John Locke

 • “Mensen vergeten altijd dat menselijk geluk een aanleg van de geest is en geen toestand van omstandigheden”.

Montesquieu

 • “We willen gelukkiger zijn dan anderen, en dat is heel moeilijk, omdat we ons altijd voorstellen dat ze veel gelukkiger zijn dan ze in werkelijkheid zijn”.

Sint Augustinus

 • “Heb lief en doe wat je wilt. Als je zwijgt, zwijg je met liefde; als je schreeuwt, schreeuw je met liefde; als je corrigeert, corrigeer je met liefde; als je vergeeft, vergeef je met liefde”.

David Hume

 • “De mens is een rationeel wezen en is voortdurend op zoek naar geluk, dat hij hoopt te bereiken door de bevrediging van een passie of gevoel”.

Fernando Savater

 • “Het geheim van geluk is het hebben van eenvoudige smaken en een complexe geest, het probleem is dat de geest vaak eenvoudig is en de smaken complex”.

Miguel de Unamuno

 • “Elke nieuwe vriend die we winnen in de race van het leven vervolmaakt en verrijkt ons nog meer door wat hij van onszelf ontdekt dan door wat hij ons van zichzelf geeft”.

Conclusie over filosofen die nadachten over liefde, vriendschap en geluk

Welke van deze citaten van filosofen die nadachten over liefde, vriendschap en geluk spreekt jou het meest aan? Is het een citaat dat jouw ideeën en gevoelens precies beschrijft? Of is jouw favoriete citaat een uitspraak die je verraste of een nieuwe kijk op een bepaalde zaak gaf?


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.