Beter leren ruziemaken: zo doe je het

Beter leren ruziemaken: zo doe je het
Alicia Yagüe Fernández

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Alicia Yagüe Fernández.

Laatste update: 27 december, 2022

Ruziemaken is voor de meesten van ons best een normale zaak. We zijn vaak genoeg chagrijnig over van alles en nog wat en maken de hele dag door wel meningsverschillen mee. Eigenlijk maken we bijna elke dag wel ergens ruzie over, en vaak wel meer dan eens.

Is het niet met de bezorger die ‘s ochtends vroeg zijn bus voor onze garage heeft geparkeerd, dan is het wel met onze zoon omdat hij nooit eens die telefoon kan wegleggen. Vervolgens zijn we boos op die vriendin omdat ze ons zou bellen maar dit niet heeft gedaan. En als kers op de taart, krijgt onze partner die avond de volle laag voor het slapengaan.

Ruziemaken kan ontzettend veel van onze tijd opslokken, maar is het eigenlijk ook nuttig? Is het goed of slecht om zoveel onenigheid te hebben? Is het mogelijk om ruzie te maken zonder de boel volledig te laten escaleren?

Ruzie brengt ons dichter bij anderen

De meeste mensen zien ruziemaken als iets dat verdergaat dan het hebben van een klein onenigheidje. Zo zouden we het misschien omschrijven als het tegen die ander schreeuwen, hem vernederen, respectloos benaderen en buitensluiten. De Van Dale definieert het woord ruzie echter als een ‘verschil van mening’.

Twee personen in gesprek tijdens een kop koffie

Door ruzie op deze manier te bekijken, wordt het iets heel anders. De meesten van ons vinden meningsverschillen tenslotte helemaal geen slechte zaak. En waarom zouden we, iedereen heeft toch recht op zijn eigen mening?

Ruziemaken zou in deze zin ook kunnen worden gezien als twee of meer mensen die op gedetailleerde manier een probleem aankaarten, elkaars standpunten aanhoren en hun eigen standpunten innemen. In de kern van de betekenis heeft ruziemaken dan ook niets te maken met vijandige confrontaties.

Velen schreeuwen en debatteren tot de ander stil blijft. Ze denken dat ze de ander hebben overtuigd. En ze vergissen zich altijd.”

-Noel Clarasó-

Ruziemaken houdt in dat we met elkaars verschillen omgaan

Dus, is ruziemaken nuttig voor onze relaties? Over het algemeen vermijden we confrontaties met anderen. Niettemin vereisen menselijke relaties interactie, en dit betekent dat er begrip moet zijn voor het feit dat elk individu zijn eigen manier van denken en handelen heeft.

Dit kan vaak een probleem vormen, omdat we al gauw verwachten dat anderen op dezelfde manier zullen handelen of denken als wij.

Verwachtingen over het gedrag van andere mensen, evenals waardeoordelen over wat goed en fout is, zorgen vaak voor een niet-constructieve confrontatie.

Verwachten dat anderen zich zullen gedragen zoals wij dat willen of denken dat zij hun standpunt wel zullen veranderen, creëert een respectloze communicatieomgeving, die onze relaties alleen maar ingewikkelder maakt.

In plaats van te accepteren dat degene die tegenover ons staat zijn eigen persoon is, eisen we dat hij handelt in overeenstemming met onze overtuigingen. Het is belangrijk dat we begrijpen dat er niets mis is met het hebben van een meningsverschil.

De voordelen van op een goede manier ruziemaken

Het is belangrijk om de twee belangrijkste voordelen te benadrukken die voortkomen uit het ruziemaken volgens de gegeven definitie. Dit zijn de volgende:

  • Het vermijden van sociaal isolement: ruziemaken betekent het tot stand brengen van communicatie, en elke vorm van communicatie houdt op zijn beurt het tot stand brengen van een relatie in. Wij zijn sociale wezens en als zodanig hebben we relaties met anderen nodig om emotioneel gezond te zijn. Bovendien hebben we het recht om onze mening te uiten en hiervoor gerespecteerd te worden.
  • Het verrijken van ons perspectief: het op vloeiende wijze ruziemaken stelt ons in staat om onze denkwijze bij te stellen. Dat een ander er een andere mening op nahoudt dan wij hoeft namelijk helemaal niet te betekenen dat we van elkaar vervreemden. In de verste verte niet zelfs, het helpt ons juist om ons open te stellen voor andere perspectieven. Het geeft ons een kans om ons in de ander te verplaatsen. Hoewel dit niet betekent dat we onze eigen mening dan maar gelijk moeten veranderen, kan het ons wel dichter bij elkaar brengen en het makkelijker maken om tot een overeenkomst te komen. Simpelweg begrip op kunnen brengen voor de positie van de tegenpartij, samen met alle emoties en houdingen die deze positie met zich meebrengt, vereist een aanzienlijk niveau van persoonlijke groei.

“Laten we ons er altijd van bewust zijn om zonder hardnekkigheid tegen te spreken en zonder irritatie te worden tegengesproken.”

Marcus Tullius Cicero

Twee mensen maken ruzie

Zo ga je om met ruzies

De meeste problemen in onze relaties zijn te wijten aan een gebrek aan erkenning van elkaars manier van zijn. Ruziemaken stelt ons in staat om ruimte te maken voor verschillende meningen en perspectieven.

Het is niet altijd makkelijk om om te gaan met mensen die het niet eens zijn met onze manier van denken of doen. De sleutel ligt in het weten hoe we onze gedachten kunnen uiten en hoe we de gevoelens die voortvloeien uit een conflict kunnen beheren.

Bij ruzie is het essentieel dat we niet passief of agressief reageren, net zoals het belangrijk is dat we respect tonen en ontvangen. Dit houdt in dat we ons constant inspannen voor het vaststellen van gezonde grenzen tussen ons en de mensen tot wie we ons verhouden.

Maar hoe kunnen we nu ons eigen standpunt uiten en tegelijkertijd dat van de ander respecteren? Er zijn drie belangrijke aspecten die ervoor zorgen dat je beter met ruzies zult kunnen omgaan:

Actief en wederkerig luisteren

Om een ​​dialoog in stand te houden, is luisteren cruciaal. De ander onderbreken, veroordelen, buitensluiten en afwijzen om wat hij voelt, zorgt ervoor dat we diegene nooit zullen kunnen begrijpen.

Aandacht voor lichaamstaal is daarom belangrijk, de emotionele lading van boodschappen wordt namelijk vaak overgebracht via onze gebaren. Fricties tussen verbale en non-verbale taal kunnen ons veel informatie geven.

Het is ook belangrijk om onze geest de mond te snoeren wanneer iemand tegen ons praat. We moeten voorkomen dat we nadenken over wat we zullen antwoorden zodra die ander stopt met praten. Dit weerhoudt ons er namelijk van om volledig te kunnen luisteren naar de boodschap in kwestie.

Assertiviteit

Assertiviteit is het vermogen om onze overtuigingen uit te drukken zonder de ander te beledigen of voor de ander onder te doen. Het impliceert de directe en evenwichtige expressie van onze gedachten en emoties door middel van zelfvertrouwen, zonder onze emotionele toestand (angstig, woedend, verdrietig enzovoort) te beperken.

Assertief zijn vereist antwoorden op een manier die onze rechten verdedigt, zonder daarbij een passieve, agressieve en/of opdringende houding aan te nemen.

Het doel van ruzie, of van discussie, zou niet overwinning moeten zijn, maar vooruitgang.

-Joseph Antoine René Joubert-

Empathie

Het is het vermogen om waar te nemen, te delen en te begrijpen wat de ander kan denken of voelen. Empathie maakt diepgaande gesprekken mogelijk, evenals verbondenheid tussen de emotionele toestanden van degenen die deelnemen aan het gesprek.

Dit voorkomt dat we een egoïstische en uiteendrijvende positie aannemen, we kunnen namelijk waardering opbrengen voor wat er in de ander omgaat.

Twee mensen delen elkaars verdriet

De oplossing voor relatieconflicten is ongetwijfeld niet om ruzie te vermijden, maar om verschillen te kunnen beheersen door middel van volwassen confrontatie. De eerste stap is om aan te nemen dat we niet de absolute waarheid bezitten en nooit volledig gelijk kunnen hebben over een feit of situatie.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.