Thumb Author Elena García

Elena García

Sociaal werk


MaatschappelijkwerkergespecialiseerdindeevaluatieeninterventievanmensenmetdeziektevanAlzheimer.Zeheeftgewerktinverpleeghuizen,inprogramma'svanliefdadigheidsorganisatiesenalscoördinatorvantelezorgdiensten.Zijverkentookeeninformatieffacetdoorhetschrijvenvanartikelendieverbandhoudenmethaaropleidingsgebied.

Over de auteur

Afgestudeerd in sociaal werk aan de Universiteit van Salamanca in 2016. Elena García voltooide de Master's Degree in Interventie voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie en specialiseerde zich in evaluatie en interventie voor mensen met de ziekte van Alzheimer (Universiteit van Salamanca). Ze heeft haar professionele opleiding gevolgd bij het Staatsreferentiecentrum voor de zorg voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie (CREA) en werkt momenteel als coördinator van de telezorgdienst van de Provinciale Raad van Salamanca. Daarnaast heeft zij deelgenomen aan verschillende vrijwilligersactiviteiten, zoals onderwijs- en vrijetijdsprogramma's, zowel met ouderen als minderjarigen die het risico lopen uitgesloten te worden.


Laatste artikelen