Het Alice in Wonderland-syndroom

Het Alice in Wonderland-syndroom

Laatste update: 26 februari, 2017

Het Alice in Wonderland-syndroom is een neurologische stoornis die zich doorgaans voordoet bij kinderen, over het algemeen ’s nachts. Het syndroom wordt omschreven als een reeks symptomen waarbij de visuele waarneming en het lichaamsbeeld dat iemand van zichzelf heeft veranderen. Zo kunnen bepaalde lichaamsdelen of externe objecten in zijn ogen een andere grootte krijgen, waardoor iemand gedesoriënteerd raakt en zijn zintuigen verstoord raken.

Dit syndroom wordt meestal vastgesteld tijdens de jeugd, wanneer een kind zich net een personage in het verhaal van Alice in Wonderland kan voelen. Kinderen kunnen zich enigszins verdwaald voelen in hun eigen dromen. Bij de meeste mensen verdwijnen deze symptomen wanneer ze de adolescentie bereiken, hoewel er ook mensen bestaan die deze symptomen hun hele leven blijven ervaren, vooral op momenten dat ze net in slaap beginnen te vallen.

Wat is de oorzaak van dit syndroom?

Het Alice in Wonderland-syndroom kan veroorzaakt worden doordat iemand abnormaal veel energie in zijn lijf heeft, waardoor de bloedsomloop in de hersenen verandert. Hierdoor veranderen ook de signalen die de hersenen uitsturen naar de ogen en ontstaat er de kans op hallucinaties, desoriëntatie en een aangepast zelfbeeld.

Dit syndroom kan echter ook worden veroorzaakt door epileptische aanvallen in de temporale kwab, waardoor iemand gevoelens kan ervaren als euforie, intense angst en paranoia.

Tot slot kan het Alice in Wonderland-syndroom opgewekt woorden door hoofdpijn, migraine, hersentumoren en het Epstein Barrvirus, waarbij de symptomen zelfs in zeer vroege stadia voor kunnen komen.

Tekenen en symptomen van het Alice in Wonderland-syndroom

  • Het voornaamste symptoom van het Alice in Wonderland-syndroom is een aangepast zelfbeeld dat ervoor zorgt dat de persoon die er last van heeft denkt dat bepaalde lichaamsdelen een andere of onjuiste grootte hebben. Voor iemand die last heeft van dit syndroom kan het bijvoorbeeld lijken alsof zijn hoofd en handen niet in verhouding zijn met de rest van zijn lichaam.
  • Nog een belangrijk symptoom is het symptoom waarbij het voor iemand die last heeft van het Alice in Wonderland-syndroom kan lijken alsof andere objecten in zijn omgeving een andere omvang hebben gekregen.
  • Ook kan dit syndroom ervoor zorgen dat iemand zijn tijdsbesef volledig verliest, waardoor het lijkt alsof de tijd heel langzaam of juist veel te snel voorbijgaat.
  • Sommige mensen kunnen zelfs last krijgen van intense hallucinaties. Ze kunnen zich dingen inbeelden die helemaal niet bestaan en een compleet verkeerde indruk krijgen van bepaalde situaties.
  • Bij mensen die last hebben van dit syndroom wordt niet alleen hun visuele waarneming, maar ook hun auditieve en tactiele waarneming verstoord.

Behandeling

Voor dit syndroom bestaat er alleen een effectieve behandeling in het geval het syndroom veroorzaakt wordt door migraine. Voor chronische gevallen van het Alice in Wonderland-syndroom bestaan echter vrijwel geen behandelingen. De symptomen zijn doorgaans niet schadelijk of gevaarlijk en zullen met verloop van tijd hoogstwaarschijnlijk steeds meer vervagen, waarbij rust de beste behandeling is.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.