10 redenen om psychologie te studeren

10 redenen om psychologie te studeren
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 december, 2022

We kunnen jou duizenden redenen geven waarom we het waardevol vinden psychologie te studeren. Maar er is één reden die alle andere samenvat – het is opwindend! Weinig studierichtingen gaan verder dan een beroepsopleiding en verrijken ons als mensen, of laten ons toe om te groeien en bieden ons een ruimere kijk op onze werkelijkheid. Het is geen gemakkelijk studieonderwerp maar het is een avontuur dat absoluut de moeite waard is.

Wanneer je je eerste les aan de universiteit volgt en de uitgebreide reeks onderwerpen ontdekt waaruit een opleiding in de psychologie bestaat, dan vraag je je misschien af of je al dan niet de juiste keuze gemaakt hebt. Je ervaart wellicht nogal een schok wanneer je tientallen boeken moet lezen, vol verschillende theorieën en benaderingen die je moet begrijpen en kunnen onderscheiden.

“Je bent wat je doet, niet wat je zegt dat je zal doen.”

-C.G. Jung

Sommige mensen voelen spanning en zelfs wanhoop wanneer ze geconfronteerd worden met de altijd ingewikkelde maar interessante wereld van de statistieken of de experimentele ontwerpen. Het is een wereld waarin wiskunde nog steeds noodzakelijk is – slecht nieuws dus voor de mensen die slechte herinneringen aan dit specifieke onderwerp hebben. Maar het is het dagelijks werk en het contact met elk werkveld van deze wetenschap die ons uiteindelijk voor dit fascinerende universum doen ontwaken en ons op weg helpen.

Anderzijds gebiedt de eerlijkheid ons te vermelden dat de studie van de psychologie ons niet echt rijk zal maken of zelfs een garantie biedt dat we onmiddellijk na het afstuderen een baan zullen vinden. De huidige maatschappij en de situatie op de arbeidsmarkt zijn wat ze zijn. Soms moeten we talent met vindingrijkheid, motivatie met gelegenheid, en volharding met geduld combineren. Maar we moeten ook zeggen dat er vele facetten en vertakkingen zijn binnen deze discipline. Als we een goede specialisatie kiezen, dan kunnen we een rijke en uitzonderlijke beroepsmatige toekomst opbouwen.

Psychologie

10 redenen om psychologie te studeren

Misschien bevinden we ons op een beslissend moment in ons leven en moeten we kiezen welk werk we willen doen. Of we denken dat het tijd is voor verandering en om iets anders te leren. Dan is psychologie studeren altijd een goede keuze. Uiteraard moet iedereen over twee belangrijke dingen nadenken: wat zoeken we en wat willen we anderen graag bieden. Psychologie is een onderwerp waarin we kunnen groeien terwijl we in opleiding zijn. Want we willen het beste van onszelf geven ten voordele van anderen. Laten we nu eens kijken naar de voordelen van een diploma in de psychologie.

1. Psychologie helpt ons om onszelf beter te begrijpen

Terwijl we dieper ingaan op alle theorieën, op de verschillende benaderingen van de persoonlijkheid en van de menselijke ontwikkeling en ontdekken hoe cultuur ons gedrag beïnvloedt, worden we gedwongen naar ons eigen leven en ook naar het leven van andere mensen te kijken.

Als we psychologie studeren, dan zullen we onszelf vele vragen stellen. Die vragen zullen niet altijd een antwoord krijgen. Maar ze zullen ons wel helpen om te blijven onderzoeken en ontdekken. Het zal een avontuur zijn waarbij onszelf en andere mensen elke dag iets beter leren kennen. We zullen bepaalde houdingen en ideeën kunnen achterlaten die ooit zo belangrijk voor ons waren.

2. We leren wetenschappelijke methoden waarderen

Psychologie heeft niets magisch. We kunnen geen gedachten lezen. In onze geest bevindt zich ook geen radar die het ons mogelijk maakt om in vijf seconden te begrijpen welk trauma de oorzaak is van het lijden van iemand, of waarvoor ze bang zijn of wat hun sterkten zijn. Bovendien zullen vrienden, familieleden of kennissen ons bijna zeker beschuldigen dat we “hen analyseren.”

Met de psychologie zoals we die kennen, associëren we veel verkeerde mythen. Die zullen we in vele contexten het hoofd moeten bieden, of we dat nu leuk vinden of niet. Maar er is één aspect waarover we duidelijk moeten zijn – Psychologie is een sociale wetenschap die gebaseerd is op wetenschappelijke methoden.

Om tot bepaalde conclusies, gegevens en inzichten te komen is veel arbeidsintensief, objectief en geduldig werk nodig. Dit werk steunt altijd op een reeks onderzoeksmethoden. Want dit is de manier om succesvol te zijn als professioneel psycholoog. Aan de andere kant is er de “poppsychologie.” Het grote publiek is wild van deze vorm. We zien het dagelijks in tijdschriften of op sociale media. Maar dit heeft weinig of niets te maken met de realiteit.

Psychologie

3. Je ontwikkelt een kritische denkwijze

De studies in de psychologie bevatten veel materiaal, theorieën, benaderingen en gebieden, die ons helpen om kritisch denken te ontwikkelen. Want het is een noodzakelijke vereiste als we goede beroepskrachten willen zijn en als we echt nuttig willen zijn voor anderen zonder onze integriteit en eer te verliezen. Alleen op die manier zullen we het bos door de bomen kunnen zien. Want alleen dan zullen we de helderheid van bedrog, de werkelijkheid van manipulatie doorzien.

“Denk nooit dat je alles weet. Hoe hoog je jezelf ook inschat, heb altijd de moed om tegen jezelf te zeggen: ik ben onwetend.”

-Ivan Pavlov-

4. Een groter inzicht in menselijke relaties

Psychologie studeren maakt ons niet spontaan psychologisch gezondere, succesvollere of gelukkigere mensen (toch niet de meerderheid). Psychologen lijden ook aan depressie en angst. Ze zijn niet immuun voor mislukkingen in hun emotionele relaties en ze hebben zelfs hun eigen kleine fobieën en beperkingen.

Maar al deze kennis die ze bezitten, maakt hen veel bewuster voor wat er met hen en om hen heen gebeurt. Ze begrijpen de relationele dynamica veel beter. Het helpt hen ook te weten wanneer ze hulp moeten vragen om zichzelf of andere mensen zo goed mogelijk te helpen.

5. Je zal de verschillende ontwikkelingsfases van de mensen waarderen

Begrijpen hoe we ons ontwikkelen en hoe we als mens tijdens ons leven veranderen verschaft ons niet alleen waardevolle kennis. Meestal maakt het ons ook gevoeliger en opener voor de problemen van anderen en ook voor hun lijden of twijfels.

Daar komt nog bij dat psychologie de specifieke kenmerken onthult die verbonden zijn met bepaalde fases van onze ontwikkeling, zoals de kindertijd of het ouder worden. Het kan ook gebeuren dat we gepassioneerd raken door die levensfases en beslissen onze tijd te wijden aan een specifieke groep.

6. Je ontwikkelt een nieuwe kijk op geestesziekte

Dankzij de studie van de psychologie zal je in staat zijn de vele mythes te doorbreken die mensen geloven over geestesziekte. Je zal bijvoorbeeld het verschil begrijpen tussen een syndroom, een stoornis en een ziekte. Maar je zal ook beseffen dat medicatie bepaalde aandoeningen niet geneest. Het “behandelt” ze alleen maar. Je zal zelf ontdekken hoe ingewikkeld het is een diagnose te stellen. Bovendien leer je de veelvuldige vormen kennen die er bij depressie, angststoornis of schizofrenie bestaan.

Psychologie

7. Voor elke passie bestaat er een specialisatie

Niet alle psychologen zijn psychoanalisten of volgen de principes van Freud. Meer nog, er zijn er veel meer die ze niet volgen dan de mensen die dat wel doen. Niet elke psycholoog gebruikt hypnose of heeft een kliniek. Psychologie studeren biedt ons de mogelijkheid om later een opleiding te volgen in een ruim aanbod van specialisaties. We kunnen dus de specialisatie kiezen die ons het meest aanspreekt. Er zijn vele mogelijkheden:

  • Klinische psychologie
  • Onderwijspsychologie
  • Sportpsychologie
  • Forensische psychologie
  • Gezondheidspsychologie
  • Organisatiepsychologie
  • Kinderpsychologie en psychologie van de adolescentie
  • Sociale en gemeenschapspsychologie

8. Psychologie – een perfecte aanvulling van andere disciplines

Er zijn niet veel studiegebieden die andere disciplines zo goed aanvullen als psychologie. We kunnen bijvoorbeeld een diploma in journalistiek, geneeskunde, verpleegkunde, farmacie, filologie, antropologie, kunst of economie hebben. Toch kunnen we beslissen om tegelijkertijd een opleiding in de psychologie te starten zodat we een veel rijkere en meer volledige opleiding verwerven. Bovendien is het ook nog eens een fascinerende studie.

“Zelfs wanneer het niet volledig haalbaar is, worden we beter door te proberen een hoger doel na te streven.”

-Viktor Frankl-

Psychologie studeren is veel meer dan een goed curriculum. Want het verrijkt ons omdat we het menselijk gedrag met al zijn sociale interactie, taal, communicatie, motivatie, emoties en besluitvorming beter begrijpen. Deze processen zijn vaak essentieel om een meer volledige kijk te hebben op andere wetenschappen.

9. Je leert veel beter communiceren

Dit is een aspect waarover we niet altijd spreken. De student in de psychologie ontdekt dit in zijn dagelijkse studies. Het verwerven van vaardigheden in het beheersen van emoties of het veel beter begrijpen van lichaamstaal, samen met al zijn nuances, verschaft hem een grotere bekwaamheid in interpersoonlijke communicatie.

We hebben het hier niet alleen over de verbetering van je vermogen om voor een publiek te spreken. Maar het gaat ook over hoe we beter gaan communiceren met mensen. Want we zullen de persoon voor ons begrijpen door op zijn non-verbale communicatie, de toon van zijn stem en zijn gelaatsuitdrukkingen te letten. Bovendien zullen we in staat zijn om met meer empathie een echt gesprek te hebben.

Psychologie

10. Psychologie studeren kan de eerste stap zijn naar de beste periode van je leven

In het begin hebben we gezegd dat we je duizenden redenen konden geven om psychologie te studeren. Maar één reden overstijgt alle andere – het is een fascinerende wetenschap die een compleet nieuwe fase in ons leven kan openen. Altijd zullen we iets ontdekken dat ons op een gegeven moment zo raakt dat we tegen onszelf zeggen “dit ben ik.” Hier wil ik dieper op ingaan. Dit is een gebied waarin ik mensen wil helpen.

In sommige gevallen zullen het de neurowetenschappen zijn met hun zijn mysteries maar in andere gevallen een bepaald soort therapie. Soms is er het verlangen om kinderen te helpen of te focussen op een meer experimenteel onderzoeksgebied. De wereld van de psychologie is omvangrijk. Iedereen vindt uiteindelijk een specifiek aspect waarin hij wil werken. En het is op dat moment dat alles verandert en betekenis krijgt.

Als je dus de mogelijkheid overweegt psychologie te studeren, dan willen we je aanmoedigen om dit verbazingwekkend avontuur te ondernemen. Want het stelt bijna nooit teleur.

Bibliografische referenties

Triglia, A, Regader, Bertrand, and García-Allen Jonnatahn, (2016). Psychologically speaking.

Paidós.Sheena Iyengar, (2006). The Art of Choosing. Psychology Press.

Pink, Daniel (2010). The amazing truth about what motivates us. Management 2000.

Butler-Bowdon, Tom (2004). 50 Psychology Classics: Who We Are, How We Think, What We Do: Insight and Inspiration from 50 Key Books. New York: H. Books.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.