Zeven tips voor het beëindigen van een vriendschap

Zeven tips voor het beëindigen van een vriendschap

Laatste update: 23 oktober, 2019

Niet elke vriendschap is voor altijd en soms kan het einde van een vriendschap, net zoals het einde van een liefdesrelatie, een pijnlijke ervaring zijn. Vooral als het een nabije vriend betreft die we als onvervangbaar onderdeel van ons leven zien.

Als het onze kennissen betreft, dan is er vaak eerder sprake van een geleidelijke distantiēring dan van een pijnlijke scheiding. De schade die door een dergelijke afwezigheid veroorzaakt wordt, is veel minder erg en beide partijen houden vaak goede herinneringen aan de relatie over en staan hartelijk tegenover elkaar. Je kunt een vriendschap voeden, maar soms kun je, hoe hard je het ook probeert, het einde van een vriendschap niet vermijden.

Hier geven we je enkele tips om het einde van een vriendschap minder dramatisch te maken, zodat er zo min mogelijk schade wordt aangericht.

Geef je fouten toe

We maken allemaal fouten en jij bent geen uitzondering. Wat er echter toe doet, is dat je ze toegeeft.

Er is niets frustrerender dan ruziemaken met iemand die nooit voor zijn fouten uitkomt. Het is normaal bij vrienden om elkaar te vergeven voor bepaalde fouten die in werkelijkheid behoorlijk pijn doen en dit is het moment waarop je als schuldige de fouten niet zou moeten ontkennen of afdoen als onbelangrijk.

Is het het echt waard om iets kostbaars te verliezen omdat je te trots bent? Op dit punt gaat het niet om het redden van de vriendschap, maar eerder om het behouden van de goede herinneringen.

Gesprek

Verontschuldig je

Toegeven dat je fout zit is een grote stap, maar het verliest vaak zijn charme als het niet gevolgd wordt door een oprechte verontschuldiging. Het hoeft niet heel drastisch. Bied oprecht je verontschuldigingen aan en vermijd het maken van passief-agressieve of indirect vijandige opmerkingen. 

Maak geen veronderstellingen

Richt je op wat er werkelijk gebeurt. Geef niet toe aan de drang om dingen over de ander zijn beweegredenen te veronderstellen. Onze veronderstellingen zijn heel vaak onjuist.

Heb enig medeleven

Als de vriendschap eindigt omdat de andere persoon jou diep gekwetst heeft, dan lijkt deze tip bijna onmogelijk toe te passen. Maar houd in gedachten dat ook jij vast wel eens iemand gekwetst hebt en dit betekent niet dat je een slecht persoon bent.

Schelp

Projecteer je onzekerheden niet

Het is heel normaal voor ons om onze onzekerheden op anderen te projecteren zonder dit ook maar door te hebben. Dit is wanneer we denken dat onze vriend iets denkt dat hij eigenlijk helemaal niet denkt. In werkelijkheid zijn wij degenen die het denken.

Vermijd vragen als: ‘Is dat wat je van me denkt? Dat ik een mislukkeling ben?’ Ga voordat je het zegt na of je het eigenlijk niet zelf bent die zo over zichzelf denkt.

Haal geen oude koeien uit de sloot

Het is belangrijk om je op het heden te richten. Maak ruzie, praat, voel je rot of niet, maar alleen over de huidige gebeurtenissen. Haal er geen dingen bij die verleden tijd zijn. Het beste is om je goede en slechte momenten of herinneringen met rust te laten.

Betrek anderen er niet bij

Je voelt misschien de drang om met andere vrienden over de situatie te praten en te proberen om je gelijk bij ze te halen, wat jou de indruk geeft dat het oordeel dat je over de ander geveld hebt juist is. We kunnen zo echter veel meer schade aanrichten dan we ons kunnen voorstellen.

Dwing anderen niet om een kant te kiezen, want uiteindelijk zal je jezelf zo alleen maar in een slecht daglicht zetten. Vermijd ook het verspreiden van geruchten. Onthoud dat dingen niet altijd zijn wat ze lijken.