Wie was John Locke en wat waren zijn belangrijkste bijdragen?

Deze filosoof en arts wordt beschouwd als de vader van het klassieke liberalisme en het Engelse empirisme. Wij vertellen je meer over zijn leven en werk.
Wie was John Locke en wat waren zijn belangrijkste bijdragen?

Laatste update: 09 maart, 2024

Het denken van John Locke (1632-1704) vertegenwoordigde een voor en na in de geschiedenis van de filosofie, omdat hij afstand nam van het rationalisme dat het landschap van zijn tijd domineerde. In plaats daarvan stelde deze Engelse filosoof voor dat onze bron van kennis onze ervaring van de wereld is.

Zijn ideeën waren even belangrijk op het gebied van de politiek, beïnvloed door de revolutionaire periode waarin hij leefde. Zo dacht Locke na over concepten met betrekking tot vrijheid, eigendom, overheid en de menselijke natuur. In dit artikel verkennen we de biografie en belangrijkste ideeën van deze intellectueel.

Wie was John Locke?

John Locke werd geboren in Wrington, Engeland, en was filosoof en arts. Hij staat bekend als de denker die de basis legde voor het moderne filosofische empirisme. Hij had ook een grote invloed op politiek gebied, omdat hij het klassieke liberalisme postuleerde.

De academische reis van de denker begon in 1646 op een school in Westminster. Zes jaar later kreeg hij een beurs om te studeren in Oxford, Christ Church. Hier behaalde hij zijn Master of Arts en vanaf 1660 begon hij er les te geven.

Tijdens zijn tijd in Oxford raakte hij geïnteresseerd in de natuurwetenschappen en geneeskunde. Hij maakte zelfs kennis met beroemde wetenschappers, zoals Robert Boyle, de beroemde scheikundige.

Dit leidde ertoe dat hij in 1668 werd gekozen tot lid van de Royal Society of London, een van de belangrijkste wetenschappelijke gemeenschappen in Europa.

Shaftesbury en de politiek

Het leven van deze filosoof speelde zich af in een van de meest turbulente tijden in de geschiedenis van Engeland. Het was Lord Anthony Ashley Cooper, Graaf van Shaftesbury, die de dokter introduceerde in de Engelse politieke strijd. Hij ontmoette hem in zijn tijd bij de Royal Society en werd er secretaris van.

Toen Shaftesbury in 1682 werd verbannen, was Locke echter genoodzaakt hem te volgen naar Nederland. Daar begon hij met het schrijven van A Letter Concerning Toleration (1689) en voltooide hij een van zijn belangrijkste werken: Essay Concerning Human Understanding (1690).

Werken

De geschriften van Locke bestreken het gebied van de epistemologie, politieke filosofie, onderwijs, ethiek en religie. Veel van zijn boeken werden na zijn dood gepubliceerd, hoewel andere tijdens zijn leven het licht zagen. Naast de boeken die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd, zijn enkele van zijn bekendste teksten de volgende:

  • A Second Letter Concerning Toleration (1690)
  • A Third Letter for Toleration (1692)
  • Two Treatises of Government (1689)
  • Some Thoughts Concerning Education (1693)
  • The Reasonableness of Christianity, as Delivered in the Scriptures (1695)
  • A Vindication of the Reasonableness of Christianity (1695)

Wat zegt de filosofie van John Locke?

In zijn boek Essay Concerning Human Understanding wilde hij onderzoeken hoe we kunnen weten. Zo ontwikkelde hij het Britse empirisme en zijn kennistheorie. Volgens de filosoof weten we door ervaring. Om zijn voorstel stevig te onderbouwen, nam hij zijn toevlucht tot een epistemologisch systeem dat wordt ondersteund door de volgende kernbegrippen.

Empirisme

De mens weet alleen door zintuiglijke ervaring. Op basis daarvan hebben we bepaalde ideeën waarmee we ons contact met de buitenwereld kunnen ordenen. Hij valt dus het innatisme aan en ontkent het, volgens welke de menselijke geest aangeboren principes en ideeën heeft.

Ideeën kunnen alleen voortkomen uit zintuiglijke ervaring. Volgens Locke zijn er twee bronnen waaruit we ze krijgen. Aan de ene kant is er de gewaarwording, die ons voorziet van basis- of primaire ideeën die via de zintuigen binnenkomen, terwijl we aan de andere kant door reflectie complexere ideeën krijgen die uitgaan van de eenvoudige ideeën die via de gewaarwording binnenkomen.

Het is dus een mentale operatie die wordt uitgevoerd op basis van eerdere gewaarwordingen.

Met deze kennistheorie beweert de Britse arts dat er vóór onze ervaring van de externe wereld niets is. Met andere woorden, de menselijke geest is als een tabula rasa. Daarom stelt het empirisme van Locke voor om uit te gaan van de ervaring om deze oorspronkelijke lege ruimte te kennen en te vullen.

Primaire en secundaire kwaliteiten

Kwaliteiten zijn belangrijk in het denken van Locke, omdat ze de eenvoudige ideeën leveren. In die zin zijn primaire kwaliteiten onafscheidelijk van het ervaringsobject, ongeacht welke transformaties ze ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn vorm, grootte en beweging.

Secundaire kwaliteiten daarentegen produceren sensaties in ons. Daarom zijn ze niet het eigendom van de objecten, maar van de mens. Ze omvatten kleur, smaak, geur en geluid.

Wat was het politieke denken van John Locke?

In Two Treatises on Civil Government richtte Locke zich op het uitleggen van zijn politieke theorie die bekend staat als het klassieke liberalisme. Hiermee stelde hij een schema op waarin individuele vrijheden voorrang kregen boven de organisatie van de staat. Op die manier reikt de auteur ons de sleutels aan waarmee een staat tot stand komt die de natuurlijke rechten van mensen beschermt.

Het is dankzij zijn voorstel op het gebied van politieke filosofie dat hij het vaakst herinnerd wordt. Vandaag de dag wordt hij besproken in de rechtswetenschap, politieke wetenschappen en bestuurskunde. Om zijn politieke systeem te begrijpen is het nodig om een aantal concepten te begrijpen, zoals de volgende.

State of nature

Als je in het politieke denken van Locke duikt, ga je uit van een hypothetische natuurtoestand waarin mensen vrij en gelijk zijn. In deze staat hebben individuen het vermogen om te oordelen en hun leven in stand te houden zonder de hulp van een superieure entiteit om hen te besturen.

Volgens deze filosoof komt de natuurlijke vrijheid van de mens voort uit natuurwetten. Deze voorzien het individu van gedragsregels om zichzelf te beschermen en voor anderen te zorgen.

Sociaal contract

Het probleem dat Locke ziet in deze natuurtoestand is dat er op een gegeven moment onzekerheid en onveiligheid ontstaat om voor zichzelf te zorgen. Met andere woorden, leven, vrijheid en eigendom kunnen bedreigd worden door anderen. Wat te doen in zo’n situatie?

Het voorstel van de denker is om uit deze staat te komen door middel van een sociaal contract. Hij stelt dat individuen er vrij voor kiezen om zich te onderwerpen aan de heerschappij van de politieke macht. Hij noemt dit instemming.

Met andere woorden, mensen geven toestemming om geregeerd te worden door een politieke organisatie. In ruil daarvoor garandeert en waarborgt de staat of politieke macht het recht op leven, vrijheid en eigendom.

Privébezit

In moderne politieke theorieën wordt veel gesproken over privébezit, dat wil zeggen het recht van individuen om materiële goederen te bezitten.

Locke gaat veel verder; hij is niet alleen geïnteresseerd in het beschermen van de goederen die nodig zijn voor het leven, maar ook in het leven zelf en de natuurlijke vrijheid van het individu. Dit is de enige manier om de integriteit van zijn bestaan te behouden in een georganiseerde burgerlijke samenleving.

John Locke’s liberalisme

We kunnen dus stellen dat Locke’s politieke voorstel de verdediging is van een model van een liberale staat. Daarom staat hij bekend als een van de grondleggers van het klassieke liberalisme. Hij was geïnteresseerd in het behoud van individuele rechten en de institutionalisering van egalitaire vrijheid.

Dat wil zeggen dat onder de onderwerping van een politieke staat individuele vrijheden niet ontnomen kunnen worden, omdat mensen daar van nature over beschikken.

Als de burgermaatschappij ontevreden is over de overheid, heeft ze het recht en de vrijheid om zich daartegen te verzetten. Dit betekent dat ze ertegen kan demonstreren, inclusief het zoeken naar een vervanger die voldoet aan haar eisen.

Bijdragen aan de moderne psychologie

Schilderij van john locke

De theorie van persoonlijke identiteit werd ontwikkeld in hoofdstuk XXVII van het boek Essay Concerning Human Understanding. In een hoofdstuk getiteld “Identiteit en diversiteit” stelt de auteur dat we kunnen verwijzen naar een zelf of zelfidentiteit op basis van psychologische continuïteit. Hiermee bedoelt hij dat het individu zich identificeert met zichzelf vanuit het bewustzijn of het geheugen.

Een dergelijke theorie is nauw verbonden met het empirisme van Locke, want we reconstrueren onze identiteit vanuit doorleefde ervaringen die zijn opgeslagen in het bewustzijn of het geheugen.

Maar wat gebeurt er als we ons een doorleefde gebeurtenis niet herinneren? Betekent dit dat wij het niet waren die het hebben meegemaakt? Deze vragen werden omgezet in kritiek door andere filosofen, zoals Joseph Butler en Thomas Reid. Beiden waren van mening dat de identificatie tussen herinnering en subject geen absolute garantie is dat deze ervaringen bij het subject horen.

De invloed van John Locke op de moderniteit

De invloed van deze in Wrington geboren arts en filosoof was groot, vooral op juridisch en politiek gebied. Zijn klassieke liberale theorie vormde het uitgangspunt voor de opbouw en implementatie van het liberalisme over de hele wereld.

Zozeer zelfs dat Locke’s politieke ideeën als bastions werden genomen voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsrevolutie en de Franse Revolutie. In beide gevallen werd de strijd voor gelijkheid, eigendom en individuele rechten geïnspireerd door de Engelse denker.

Hij beïnvloedde ook de constructie van de grondwetten van de Verenigde Staten, Mexico en Frankrijk, evenals de principes van de Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948:

  • Recht op leven
  • Recht op werk
  • Recht op een leefbaar loon
  • Recht op privébezit

Een nalatenschap waar de huidige staat van kan profiteren

John Locke’s intellectuele rijkdom was representatief voor zijn tijd en daarna. Hij liet ons een grote politieke theorie na, het liberalisme, die een bron van inspiratie is geweest voor grote naties zoals Amerika.

Wat betreft zijn kennistheorie resulteerde het empirisme van Locke in een nieuwe manier om de menselijke natuur te begrijpen. Zo weten we niet door aangeboren ideeën, maar door ervaring en contact met de wereld. Deze opvatting werd overgenomen door latere filosofen, zoals David Hume.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.