Wie voelen er meer pijn, mannen of vrouwen?

Wie voelen er meer pijn, mannen of vrouwen?
Gema Sánchez Cuevas

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Geschreven door Pedro González Núñez

Laatste update: 27 december, 2022

“Achter elk moois heeft een beetje pijn gezeten.” Dat zegt Bob Dylan, de beroemde zanger, wiens liedjes allemaal lijken alsof ze een diep leed achter zich hebben. Maar nu is hier de vraag: wie voelt er meer pijn, of het nu vanwege iets moois is of niet, mannen of vrouwen?

Vrouwen worden van oudsher geassocieerd met een hogere tolerantie voor pijn. Daarom gaan bepaalde biologische toestanden zoals menstruatie, zwangerschap en bevalling meestal gepaard met een zekere mate van lijden. Vaak denken we: ‘Als mannen dit eens zouden moeten meemaken’.

“Gezien de keuze tussen het voelen van pijn of niets, zou ik voor pijn kiezen.”

-William Faulkner-

Wie voelt er meer pijn?

We weten allemaal dat elke cultuur veel gezegden en tradities kent. Maar vandaag de dag is de wetenschap zover gekomen dat het vrijwel alles kan bestuderen. Toch zijn we nog steeds niet in staat om vast te stellen wie er meer pijn voelt wanneer hij bijvoorbeeld geknepen wordt. Dit komt omdat er geen humane manier bestaat om dezelfde sensatie bij verschillende mensen te meten. Of althans niet zonder subjectief te zijn.

Maar hoewel pijn een persoonlijke perceptie is, zijn er toch bepaalde studies geweest die een poging hebben gewaagd. Een van de meest bekende werd uitgevoerd door de Stanford Universiteit. Volgens onderzoekers van deze studie geven vrouwen meestal vaker aan pijn te voelen in een breder scala aan stimuli, in vergelijking met hoe vaak mannen dit doen. Maar dit lijkt meer kwantitatief dan kwalitatief. Dat wil zeggen, het is geen op geslacht gebaseerde reactie op een specifieke stimulus.

Jongen die zijn vriendin omhelst, want zij voelt meer pijn

Er zijn ook enkele factoren die de conclusies die uit de resultaten kunnen worden getrokken kunnen aantasten. Zo moeten we bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat vrouwen meestal communicatiever zijn dan mannen. Daarom zullen mannen, die vaak niet zo van de woorden zijn, stimuli rapporteren die minder pijnlijk of minder compleet zijn. Nog een factor die de resultaten zou kunnen beïnvloeden, is de neiging van mannen om geen zwakte te tonen, omdat we ervan uitgaan dat dit een kenmerk is van hun geslacht.

De studie van pijn op basis van geslacht

De onderzoekers van de Stanford Universiteit vroegen zich af wie er meer pijn voelen, mannen of vrouwen? Om deze vraag te beantwoorden verzamelden zij informatie van meer dan 11.000 patiënten die problemen hadden met de bloedsomloop, spijsvertering, ademhaling en musculoskeletale aandoeningen.

Volgens de gegevens die ze verkregen, lijkt het erop dat vrouwen een iets hogere intensiteit rapporteren dan mannen. Ze maakten gebruik van een schaal van één tot elf, en vrouwen lagen een punt hoger. Toch is deze studie nog steeds niet geheel sluitend vanwege de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, en de verschillen in hoe ze pijn aangeven.

Dus wie voelt er meer pijn?

Zoals je ziet hebben we nog steeds geen antwoord op deze vraag. Wie voelt er meer pijn, hij of zij? Om te beginnen houden de studies ook rekening met variabelen zoals menstruatiecycli, die een oneindig aantal pijntjes en kwalen voor vrouwen veroorzaken. Dus elke studie moet worden uitgevoerd op basis van volledig gelijke voorwaarden tussen mannen en vrouwen in een vergelijkbare stituatie. Als dit niet wordt gedaan, dan zijn er te veel factoren, zoals menstruatiecycli, die een nauwkeurig resultaat in de weg zouden kunnen staan.

Maar er zijn ook rapporten die suggereren dat vrouwen vaker naar de dokter gaan, meestal met ernstigere, langdurige en chronische pijn, vergeleken met mannen. In die zin lijkt het er ook op dat vrouwen last hebben van hogere niveaus van stress, wat alle nauwkeurige resultaten in de weg staat, omdat het hun pijnervaring erger maakt.

Meer feitjes over pijn

Het lijkt erop dat mannen nauwkeuriger zijn met het aangeven van waar ze precies pijn hebben. Ondertussen wijzen vrouwen alleen gebieden en onduidelijke plekken aan. Er zijn ook enkele andere interessante feiten, zoals het gegeven dat chronische pijn iets vaker voorkomt bij vrouwen. In feite zijn er ook ziekten zoals fibromyalgie, die bijna exclusief voorkomen bij vrouwen en gepaard gaan met spiervermoeidheid en pijn. Dit maakt hun beleving van pijn nog intenser.

Meisje dat haar vriend troost, want hij voelt meer pijn

Bovendien is er in het mannelijk lichaam zelfs een eiwit genaamd GIRK2 aanwezig dat hen enorm helpt om pijn beter te verdragen. Maar het lijkt erop dat vrouwen hebben geleerd om beter met hun pijn te leven. Dit komt omdat ze al eeuwenlang hogere niveaus van stress, menstruatiepijn, bevalling, enz. hebben moeten doorstaan.

“Je hebt de piek van pijn nog niet bereikt als je nog steeds de kracht hebt om te klagen.”

-Caballero de Bruix-

Dus als we de gegevens van de studie bekijken, lijkt het logisch om te denken dat vrouwen meer pijn voelen dan mannen. Maar er bestaat nog steeds geen manier om te achterhalen welk geslacht pijn veroorzaakt door dezelfde stimulus beter kan verdragen. Toch lijkt het erop dat vrouwen beter hebben leren leven met hun lijden. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.