Welke factoren beïnvloeden ons welzijn?

Welke factoren beïnvloeden ons welzijn?

Laatste update: 02 juni, 2018

Welzijn is een complex ecosysteem. Met ‘ecosysteem’ bedoelen we dat er verschillende factoren zijn die tegelijkertijd samenwerken om invloed uit te oefenen op hoe we ons voelen. En elk heeft een ander effect en een andere intensiteit. Welzijn is een term die je veel hoort, maar we weten niet altijd precies wat ‘wel zijn’ eigenlijk betekent. Het komt er dan ook op neer dat we niet weten hoe we het moeten bereiken!

Het bestaat normaal gesproken uit zes verschillende factoren. Dit zijn: de emotionele, intellectuele, werkgerelateerde, fysieke, sociale en geestelijke aspecten. Elk van deze factoren kan ons leven verbeteren of verslechteren, afhankelijk van hoe het er met elk van hen voorstaat, en dat is waarom ze zo belangrijk zijn voor ons welzijn.

Zelfs als we het ons niet realiseren, spelen al deze factoren of variabelen een rol in ons leven. We moeten voorzichtig zijn, omdat we misschien denken dat ons welzijn afhankelijk is van slechts enkele ervan. Deze één of twee aspecten kunnen de aspecten zijn waarover we ons het meest zorgen maken of die ons juist het meest behagen. We moeten echter beseffen dat ze allemaal samenwerken. Samen helpen ze ons leven te verrijken of te verarmen. Laten we ze stuk voor stuk eens nader analyseren.

“Gelukkig zijn betekent dat je je realiseert dat je hebt wat je zoekt.”
Alan Cohen

Welzijn en het emotionele aspect

Deze factor heeft te maken met het herkennen en accepteren van je emoties en gevoelens. Het omvat het vermogen om op samenhangende wijze over jezelf te redeneren en je bewust te zijn van je eigen sterke punten en beperkingen.

Emotioneel welzijn is het vermogen om je gevoelens te uiten en die van anderen te begrijpen. Het is ook het vermogen om jezelf correct te evalueren. Daarnaast kan het worden uitgedrukt als assertiviteit en proactiviteit.

Emotionele steun en welzijn

Het intellectuele aspect

Intellectueel welzijn is gekoppeld aan het vermogen om creatieve mentale acties uit te voeren. Het is hoe we dat wat we hebben geleerd en ervaren, gebruiken om problemen op te lossen, zowel alledaagse problemen als complexere problemen. Het omvat ook de mogelijkheid om tegenstrijdigheden te detecteren en aan te pakken.

We ervaren het wanneer we nieuwsgierig zijn en willen leren. We proberen nieuwe manieren uit om problemen op te lossen. Dit aspect omvat ook het onderzoeken en beoordelen van verschillende intellectuele standpunten.

Welzijn op het werk

Welzijn op het werk is wanneer we voldoening krijgen door het werk dat we doen. Het is een goede houding ten opzichte van werk en het vermogen om een ​​baan te vinden die in overeenstemming is met onze interesses. Welzijn op het werk is er wanneer we nieuwe vaardigheden ontwikkelen in ons werk of wat we ook maar dagelijks doen. We associëren werk ook met persoonlijke waarden en de wens om te verbeteren.

Welzijn op het werk

Lichamelijk welzijn

Lichamelijk welzijn heeft te maken met het zorgen voor onze gezondheid en ons uiterlijk. Om het te bereiken, moeten we goed eten en voldoende bewegen, aan goede gewoonten werken en slechte gewoonten laten vallen. Het staat gelijk aan aandacht hebben en zorg dragen voor je lijf. Mensen die ervan genieten, geven om hun persoonlijke hygiëne en hoe ze eruitzien. Je voelt je lichamelijk goed als je dagelijkse handelingen allemaal gericht zijn op zelfbehoud.

De sociale factor

Sociaal welzijn houdt verband met het vermogen om een ​​evenwichtige sociale omgeving te creëren. Dit omvat het vermogen om constructief met mensen om te gaan. Het omvat ook het beëindigen van allerlei soorten relaties die slecht voor ons zijn.

We bereiken sociaal welzijn door middel van solide en stabiele ondersteuningsnetwerken op basis van wederzijdse hulp en begrip. Respect is er ook een goede uitdrukking van. Zo ook omvat het het vermogen om grenzen te stellen.

Geestelijk welzijn

Geestelijk welzijn heeft te maken met het belang en de aandacht die we geven aan het leven. Het hangt nauw samen met de betekenis die we geven aan ons eigen leven. Spiritualiteit bereik je wanneer je de feiten vanuit een langetermijnperspectief kunt zien. Het is wanneer je een reeks waarden overneemt en hier consistent mee bent.

Vrouw in de natuur zorgt voor haar welzijn

Het impliceert het vermogen zich te identificeren met universele waarden en daaraan vast te houden. Ook het verlangen om voor verschillende doelen te vechten en actief aan ze deel te nemen is een onderdeel van geestelijk welzijn. We zouden kunnen zeggen dat ons geestelijke welzijn de som is van de andere factoren.

Welzijn is veelzijdig

Zoals je kunt zien is welzijn een woord dat ontzettend veel verschillende aspecten omvat. En zoals we al zeiden, zijn alle factoren die erbij betrokken zijn permanent in het spel. Soms verliezen we één of meerdere van deze factoren uit het oog, omdat we bijzonder gevoelig zijn voor alleen die ene.

Het is altijd belangrijk om te onthouden dat mensen veelzijdig zijn. Dat is waarom welzijn ook zo complex is. Probeer alle facetten waaruit het bestaat niet uit het oog te verliezen. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Als je er dus eentje mist, dan kunnen andere aspecten waar het wel goed mee gaat de boel in balans brengen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.