Wat zijn de basisconcepten van statistiek

Ontdekt de basisconcepten van statistiek in dit artikel!
Wat zijn de basisconcepten van statistiek
Paula Villasante

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Paula Villasante.

Laatste update: 27 december, 2022

Statistiek is een tak van de wiskunde die de variabiliteit bestudeert en tevens het proces dat de variabiliteit berekent door de wetten van waarschijnlijkheid te volgen en modellen te gebruiken. We weten dat statistieken nodig zijn om onderzoeken uit te voeren en te begrijpen. Wat zijn de basisconcepten van statistiek?

Om ons te richten op de basisconcepten van statistiek, moeten we ons wenden tot beschrijvende statistieken. Deze tak houdt zich bezig met de beschrijving van de experimentele gegevens.

Concreet gaat het om het verzamelen, organiseren en analyseren van gegevens. De gegevens beschrijven een reeks kenmerken van een reeks items die tot een populatie behoren.

Twee personen werken met tabellen

Basisconcepten van statistiek

Volgens professor Ignacio Cascos van de Charles III Universiteit in Madrid zijn dit enkele van de basisconcepten die iedereen moet kennen:

1. Populatie

Een populatie is een goed gedefinieerd geheel van gelijksoortige onderwerpen met bepaalde kenmerken die van belang zijn voor de waarnemers. Dit aspect kan eindig of oneindig zijn. Daarom is de omvang van de populatie het aantal items dat het bevat. Het wordt meestal aangeduid met N.

Als de populatie zeer groot is, kan het erg duur zijn om het onderzoek uit te voeren. In sommige gevallen is het dus onmogelijk om elk element in overweging te nemen. Daarom selecteren onderzoekers meestal een paar elementen uit de populatie of een steekproef.

2. Items of objecten

Een item of object is een individueel element van de populatie. Nu hoeven deze elementen niet noodzakelijkerwijs mensen te zijn. In de psychologie is dat echter meestal wel het geval.

3. Steekproef

Een steekproef is een verzameling items van de populatie die de kenmerken ervan zo goed mogelijk weergeeft. Als de steekproefomvang de kenmerken van de populatie weerspiegelt, is de steekproef representatief.

Bovendien is de steekproefomvang het aantal items dat het omvat. We geven steekproefgrootte aan met n. Als de steekproef en de populatiegrootte samenvallen, spreekt men van een volledige telling (census).

4. Variabelen

Een variabele (X) is een symbool dat een karakteristiek, getal of hoeveelheid van de populatie vertegenwoordigt die onderzoekers kunnen meten of tellen. Data (r) is de waarde die binnen een variabele kan veranderen (vandaar de naam). De waarde is afhankelijk van het item dat het meet.

Een mobiele telefoon en laptop met statistieken

Soorten variabelen

Kwalitatieve variabele

Dit soort variabele krijgt de waarden die overeenkomen met niet-kwantificeerbare kwaliteiten van de items. Je kunt dus niet zeggen dat de ene variabele meer waard is dan de andere.

Een voorbeeld van dit type variabele is bijvoorbeeld geslacht. Deze variabelen worden kwalitatief genoemd omdat de verschillen tussen deze variabelen de kwaliteiten of kenmerken zijn.

Ordinale variabele

Een ordinale variabele kan worden onderverdeeld in categorieën. Daarnaast kunnen de onderzoekers ze rangschikken of ordenen op basis van hun waarde. Als je kwalitatieve variabelen zou hebben, zou je ze kunnen rangschikken. Denk bijvoorbeeld aan schoolcijfers. Een 10 is beter dan een 9. Een 9 is ook beter dan een 4.

Kwantitatieve variabele

Kwantitatieve variabelen krijgen numerieke waarden. Dit betekent dus dat je ze in getallen kunt meten. Er zijn twee soorten:

  • Discrete variabele. De set is eindig of telbaar. Bijvoorbeeld, het aantal kinderen in een gezin.
  • Continue variabele. De set is oneindig of ontelbaar. Bijvoorbeeld tijd.

Positiemetingen

In beschrijvende statistieken kun je de positie van je gegevens bepalen door gebruik te maken van positiemetingen.

Centrummaten

Centrummaten of centrale tendensen zijn typische of representatieve waarden van een gegevensverzameling. Daarom is het de bedoeling om alle gegevens samen te vatten met één enkele waarde.

De meest voorkomende maatstaven voor centrale tendensen zijn modus (kwalitatieve variabelen), mediaan (categorische variabelen) en gemiddelde (kwantitatieve variabelen).

Basisconcepten van statistiek
  • Modus. De modus is het item dat het meest wordt weergegeven. Als er meer dan één van deze waarden is, is de variabele multimodaal. Bovendien kun je de modus voor elk type variabele berekenen.
  • Mediaan. Dit berekent je voor categorische variabelen. In het bijzonder is minstens de helft van de gegevens kleiner of gelijk aan de mediaan. Op dezelfde manier is minstens de helft van de gegevens ook groter dan of gelijk aan de mediaan. Daarom moet je, als er meer dan één mediaan is, het middelpunt tussen de grootste en kleinste mediaan nemen. Dit zal de waarde zijn die in de steekproef verschijnt en dient als de mediaan.
  • Gemiddelde. Dit is de meestvoorkomende en meest bekende waarde. Je heb kwantitatieve variabelen nodig om het te kunnen berekenen. Het gemiddelde is het meetkundig centrum of de plaats waar de gegevens elkaar ontmoeten. Er gebeurt iets vreemds met het gemiddelde, omdat het misschien niet representatief is voor de steekproef, maar het kan ook niet echt een werkelijke waarde van de steekproef weergeven. Met andere woorden, het is mogelijk dat deze waarde niet bestaat in de steekproef.

Slotgedachten

Hoewel er in de statistiek nog veel meer concepten worden gebruikt, zijn dit misschien wel de meest elementaire. Met hun hulp kun je statistieken en gegevens organiseren en berekenen.

Basisconcepten van statistiek zijn dus geweldige hulpmiddelen voor onderzoekers en de wetenschappelijke gemeenschap. Statistieken geven je een volledig overzicht van de resultaten van een onderzoek.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • de Datos, A. E. (1983). Estadística Descriptiva.
  • Fernández, S. F., Sánchez, J. M. C., Córdoba, A., Cordero, J. M., & Largo, A. C. (2002). Estadística descriptiva. Esic Editorial.
  • García Pérez, A. (2008). Estadística aplicada: Conceptos básicos.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.