Wat weet jij over het syndroom van Asperger?

Wat weet jij over het syndroom van Asperger?

Laatste update: 11 oktober, 2017

Je hebt wellicht wel eens gehoord van het Syndroom van Asperger. Misschien ken je iemand die het heeft of misschien heb je het zelf.

Het syndroom van Asperger is een stoornis die binnen het autismespectrum valt. Het kan echter duidelijk van autisme worden onderscheiden dankzij meerdere studies die zijn uitgevoerd over dit onderwerp. Het duidelijkste verschil is het vermogen om onafhankelijk te zijn wanneer de mensen die aan dit syndroom lijden volwassen zijn, in vergelijking met een gemiddeld persoon met autisme.

Het syndroom van Asperger is een neurologische aandoening

Het syndroom van Asperger is een neurologische stoornis met een belangrijke genetische basis waarin bepaalde hersenstructuren beschadigd zijn. Maar wat zijn neurologische stoornissen?

Het Mechanisme In De Hersenen Van Een Kind Dat Lijdt Aan Het Syndroom Van Asperger

Neurologische stoornissen zijn een groep neurologische problemen die alteraties veroorzaken in verschillende processen, zoals in de cognitie, communicatie, gedrag en motorische vaardigheden. Deze wijzigingen worden veroorzaakt door een a-typische hersenontwikkeling.

Met andere woorden: het brein van iemand met Asperger functioneert in vele aspecten anders dan het brein van iemand bij wie er geen sprake is van wijzigingen in zijn neurologische ontwikkeling. We zeggen niet dat het goed of slecht is, we hebben het alleen over de verschillen in functioneren wanneer het gaat over de verwerking en waarneming van informatie.

Mensen die lijden aan het syndroom van Asperger zien de wereld op een andere manier

Het is een beetje alsof ze verschillende codes hebben die ze gebruiken om de wereld en hun omgeving te interpreteren. Deze codes zorgen ervoor dat ze op een manier leven die vreemd is voor anderen. Maar heeft niet iedereen wel eens iemand ontmoet die zich anders gedroeg dan hij verwacht had? We nemen zelfs zelf de realiteit soms op een verstoorde manier waar, wat ervoor zorgt dat we ons op een bepaalde manier gedragen die voor andere mensen vreemd lijkt.

Laten we iets meer de diepte in gaan en het hebben over de meest typische karakteristieken van mensen met het aspergersyndroom. De Confederatie van Asperger in Spanje geeft het volgende aan:

Karakteristieken van het syndroom van Asperger

  • Sociale ongemakkelijkheid en moeite met interactie met andere kinderen en/of volwassenen. Mensen die aan dit syndroom lijden kunnen naïef en lichtgelovig zijn.
  • Deze mensen zijn zich vaak niet bewust van de gevoelens en intenties van andere mensen en zijn vaak niet in staat om de emotionele reacties van mensen te begrijpen.
  • Ze hebben grote moeite met het behalen en behouden van een normaal ritme in een gesprek. Ze raken gemakkelijk van slag door transities en veranderingen in routine.
  • Ze nemen taal letterlijk. Ze begrijpen sarcasme of metaforisch taalgebruik niet; alles voor hen is letterlijk. Ze zouden bijvoorbeeld de uitspraak ‘een hart zo groot als de wereld’ interpreteren alsof iemands hart letterlijk zo groot is.
Jongetje Dat Alleen Speelt Met Een Bootje Als Voorbeeld Van Hoe Kinderen Die Lijden Aan Het Syndroom Van Asperger Zijn
  • Ze zijn erg gevoelig voor sterke geluiden, kleuren, lichten, geuren en smaken.
  • Ze hebben de neiging om een sterke interesse of zelfs fixatie voor één onderwerp te ontwikkelen en er ware experts in te worden. Veel kinderen met Asperger kunnen slechts een paar minuten naar een landschap kijken en vervolgens elk detail volledig reproduceren met een ongelooflijke precisie.
  • Hun psychomotorische vaardigheden zijn niet erg goed, dus zijn ze doorgaans niet goed in sport.
  • Ze hebben vaak moeite met het maken en onderhouden van vriendschappen met mensen van hun eigen leeftijd. Dit komt vooral doordat ze de wereld niet op dezelfde manier waarnemen en dat frustreert hen. Hetzelfde gebeurt er bij elk van ons wanneer we niet goed met andere mensen overweg kunnen omdat de manier waarop we de wereld zien en ervaren botst met die van hen.

Verplaats jezelf in hen en probeer ze te begrijpen

We moeten in staat zijn verder te kijken dan de stoornis. Mensen met Asperger voelen zich vaak onbegrepen. Ze voelen zich vreemden in een wereld die volgens regels functioneert die soms botsen met die van hen. Ze begrijpen de betekenis niet van veel dingen die wij doen.

Jongetje Dat Alleen Staat Te Kijken Naar Een Groep Kinderen Verderop Als Voorbeeld Van Hoe Kinderen Die Lijden Aan Het Syndroom Van Asperger Zijn

Daarom moeten we moeite doen om hun gevoelens te begrijpen en te delen en in te zien dat de manier waarop ze de realiteit waarnemen anders is dan hoe wij deze waarnemen. En dit betekent niet dat die van ons goed is en die van hun slecht, het betekent gewoon dat ze van elkaar verschillen.

We leven in een prachtige wereld waarin we gelukkig allemaal anders zijn en juist kunnen leren van deze verschillenVerschillen die onze relaties verrijken en ons helpen om toleranter te zijn en de vooroordelen die we met ons meedragen van ons af te schudden.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.