Wat is multifocale intelligentie precies?

De theorie van multifocale intelligentie gaat na hoe gedachten worden geconstrueerd, waarbij wordt gekeken naar verschillende processen die zich in de geest afspelen. Het doel van deze theorie is om onze gedachten te leren beheersen en ze constructief te maken.
Wat is multifocale intelligentie precies?

Laatste update: 03 februari, 2021

Multifocale intelligentie is een theorie van psychiater en psychotherapeut Augusto Cury. Het analyseert hoe we gedachten opbouwen en welk effect dit heeft op ons emotionele welzijn. Het is een existentiële benadering, en het doel is vooral om te leren hoe je je geest constructief kunt beheren.

Je manier van denken, inclusief de manier waarop je de informatie verwerkt waartoe je toegang heeft, heeft een beslissende invloed op hoe je zich in de wereld positioneert. Dit is wat bepaalt hoe je houding en gedrag zich ontwikkelt.

Als je multifocale intelligentie dus goed gebruikt, zul je erin slagen om je gedachtes op de juiste manier te beheren. Als gevolg daarvan heb je meer constructieve houdingen en gedrag, gericht op de meest positieve doelen voor jezelf.

Een vrouw zit op de bank en denkt na

Multifocale intelligentie

Multifocale intelligentie wordt gedefinieerd als het resultaat van de interactie tussen de psychodynamische structuren die in je geest bestaan. In eenvoudiger termen, je hersenen voeren vele processen uit. De manier waarop ze zich tot elkaar verhouden geeft aanleiding tot wat we multifocale intelligentie noemen.

Vier processen vinden plaats in de multifocale intelligentie:

 • gedachtevorming
 • transformatie van psychische energie
 • zelftraining
 • organisatie van het geheugen, gebaseerd op bewuste en onbewuste geschiedenis

Ons eigenlijke wezen is de entiteit die al deze processen stuurt en beheert. Met andere woorden, ze kunnen allemaal bewust gestuurd worden. De theorie stelt dat we dit bereiken als we in staat zijn om een kritische analyse uit te voeren.

Zo kun je de feiten vanuit verschillende invalshoeken en gezichtspunten bekijken. Hierdoor ben je ook in staat om een betekenis toe te kennen aan alle negatieve gebeurtenissen in je leven.

De basis van de theorie

De theorie van de multifocale intelligentie is gebaseerd op de filosofie en de existentiële psychologie, evenals op de archetypische psychoanalyse. Het is een perspectief dat probeert je logisch te laten denken. Door dit te doen, kun je analyseren hoe sommige gedachten worden afgeleid van andere, als in een kettingreactie.

Het positieve aspect van dit proces is dat je een van de “schakels” van de keten kunt onderscheppen en in zijn spoor kunt stoppen, zodat de andere potentiële negatieve gedachten je niet kunnen beïnvloeden.

Wat deze theorie beoogt te doen is alle verontrustende gedachten die in ons hoofd opkomen in vraag te stellen, uit te dagen en te analyseren. Deze zouden het resultaat zijn van je emotionele geschiedenis, zowel aan de bewuste als aan de onbewuste kant.

Volgens deze theorie hebben verontrustende gedachten en anticiperend lijden slechts vijf seconden nodig om een soort van negatieve stempel op onze hersenen te drukken.

Een venster openen

We houden deze gegevens bij in de hersenschors en dit opent een soort “venster” met een destructief doel. Hier is een voorbeeld. Laten we ons voorstellen dat je een presentatie in het openbaar moet geven en dat je denkt dat het allemaal fout gaat.

Als gevolg daarvan zal dit “venster” binnen vijf seconden opengaan en zullen we beginnen te anticiperen op een hele reeks negatieve situaties, die op hun beurt allerlei destructieve emoties zullen veroorzaken.

Als je je tegen dit scenario verzet met rationeel denken, dan stelt deze theorie dat je kunt voorkomen dat het “venster” opengaat. Het stelt ook dat je met de tijd en de praktijk genoeg vaardigheden zult bereiken om te kunnen voorkomen dat er überhaupt een negatief denken ontstaat. Dat is precies het punt van multifocale intelligentie.

Een hoofd vol met tandwieltjes

De opleiding van multifocale intelligentie

Augusto Cury heeft verschillende activiteiten voorgesteld met als doel het trainen van multifocale intelligentie. Deze hebben allemaal te maken met het pauzeren en bewust worden van de gedachten die je acties motiveren. Dit is wat men noemt “thought management” (gedachtenbeheersing). De aanbevolen acties zijn:

 • Ontspanning voor korte periodes. Je moet een paar minuten de tijd nemen om je geest te ontspannen, meerdere keren per dag. Neem een paar minuten de tijd om diep adem te halen en na te denken over de betekenis en de logica van wat je doet of gaat doen.
 • Benadruk positieve prikkels. Dit betekent dat je je aandacht moet trainen, zodat je je vooral richt op de positieve dingen die je elke dag meemaakt.
 • Constructieve en creatieve activiteiten. Lezen, schrijven, kunst doen in welke vorm dan ook, of het uitvoeren van nobele activiteiten, zoals het kweken van een plant of de zorg voor het milieu. Dit alles helpt je geest flexibeler en constructiever te worden.
 • Rust goed uit. Je mag in geen geval je slaaptijd verkorten. Het is ook heel belangrijk om onderscheid te maken tussen werktijd en rusttijd. Die laatste is heilig.

Beheersing van je gedachten

 • Beheers je anticiperend denken. Wees op je hoede voor ideeën die anticiperen op denkbeeldige dingen waarvan je denkt dat ze in de toekomst kunnen gebeuren. Het enige waar je je zorgen over moet maken is het stellen van doelen of projecten voor jezelf en niet het bedenken van mogelijke toekomstscenario’s. Als je verbeelding op hol slaat, dan moet je de tijd nemen.
 • Wees je bewust van de kwaliteit van je gedachten. Wees alert op verontrustende gedachten die je geest proberen binnen te dringen en analyseer ze vervolgens kritisch.

Dit alles is een manier om onze gedachten te trainen en tegelijkertijd destructieve emoties te transformeren. Volgens deze theorie zou dit alles na verloop van tijd moeten leiden tot een intelligenter, kalmer, vrediger en constructiever leven. Wellicht ook interessant voor jou

Lezen en emotionele intelligentie
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Lezen en emotionele intelligentie

Lezen lijkt in het algemeen de emotionele intelligentie te stimuleren, wat op zijn beurt een goede voorspeller is van persoonlijk, sociaal en werks... • Suárez, C. S., & Barrios, L. (2012). El cerebro triuno y la inteligencia ética: matriz fundamental de la inteligencia multifocal. Praxis, 8(1), 147-165.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.