Wat is de digitale kloof eigenlijk precies?

De digitale kloof heeft, net als andere vormen van ongelijkheid, grote gevolgen voor andere gebieden, zoals werk. Wat zijn de gevolgen van deze kloof? En wat zijn de meest directe en concrete gevolgen?
Wat is de digitale kloof eigenlijk precies?
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Patricia Grande Yeves

Laatste update: 27 december, 2022

Dit artikel gaat over “de digitale kloof.” Vrijwel vanaf het einde van de 20e eeuw tot het begin van de 21e eeuw is er opmerkelijke technologische vooruitgang geboekt. Doet iedereen hier echter wel aan mee?

Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN heeft gezegd: “Informatie- en communicatietechnologieën zijn geen wondermiddel of toverformule, maar zij kunnen het leven van iedereen op deze planeet verbeteren.”

De digitale kloof verwijst naar de kloof die bestaat tussen mensen die gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en mensen die dat niet doen.

Het is goed omdat ze het niet kunnen en goed omdat ze het niet weten. In het artikel van vandaag kom je meer te weten over dit concept, de problemen die het met zich meebrengt en de mogelijke manieren om het op te lossen.

Wat is de digitale kloof?

Mensen kijken op het scherm van een tablet

Technologische innovaties worden gewoonlijk niet door het systeem verspreid. Dat wil zeggen dat niet alle bedrijven of individuen gebruikers worden en dat er nog minder geavanceerde gebruikers zijn.

Zo hebben culturele en economische verschillen in onderontwikkelde landen tot gevolg, dat slechts 10% van de bevolking toegang heeft tot het internet. In de geïndustrialiseerde landen ligt dit cijfer op 58%.

Zoals je ziet, heeft de meerderheid van de bevolking weinig kennis over dit proces. Een proces, dat deuren opent naar meer ontwikkeling en comfort in alle aspecten van je dagelijkse routine. Technologie is namelijk een essentieel instrument voor de ontwikkeling en de vooruitgang van het menselijk leven.

Ongelijkheden zijn vooral zichtbaar in:

  • Toegang tot apparatuur. Dit is wat sommigen de eerste digitale kloof noemen.
  • Onwetendheid over de technologie binnen je bereik. Dit is de tweede digitale kloof.

De eerste en de tweede digitale kloof

De sleutel is het inzicht dat de moeilijkste barrière niet de toegang is, maar het gebruik. Dit komt omdat technologische innovaties afhankelijk zijn van hun impact op het leven van mensen en de manier waarop zij deze gebruiken. Het is dus van cruciaal belang dat elk individu technologie gebruikt naar gelang zijn behoeften en interesses.

Toegang tot internet is niet genoeg, mensen moeten ook digitale vaardigheden hebben omdat die nodig zijn voor hun persoonlijke en beroepsleven. Vooral in samenlevingen die waarde hechten aan de groei van informatie en kennis.

Een punt dat de aandacht verdient, is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van digitale vaardigheden. Terwijl de eerste digitale kloof een duidelijke generatie- en onderwijscomponent heeft, treft de tweede digitale kloof vooral vrouwen.

De bezorgdheid over genderverschillen bij het gebruik van computers en internet neemt dus toe. Helaas is het een moeilijk op te lossen probleem.

Problemen in verband met de digitale kloof

Wanneer een belangrijk deel van de bevolking geen toegang heeft tot alle cruciale technologie, ontstaan er vanuit sociaal oogpunt nieuwe economische en sociale ongelijkheden. Bovendien versterkt dit al bestaande ongelijkheden.

Zo zijn er ook twee tegengestelde polen in nieuwe technologieën en zij hebben een duidelijke invloed op de arbeidsmarkt:

  • de mensen met volledige toegang tot technologie
  • mensen die er geen toegang toe hebben omdat het moeilijk, duur of onmogelijk is

Deze kloof is zichtbaar in ongelijke landen, maar ook binnen hetzelfde land en zelfs binnen dezelfde stad. Zo verliezen de landen die niet kunnen profiteren van informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan concurrentiekracht.

Bovendien creëren de verschillen tussen degenen die wel toegang hebben en degenen die dat niet hebben binnen hetzelfde land een nieuwe kloof op de arbeidsmarkt. Daarin krijgen de geprivilegieerde mensen toegang tot de arbeidsmarkt en kunnen zij hun baan grotendeels zelf kiezen.

Is er een oplossing?

Een man kijkt op zijn telefoon terwijl hij op zijn laptop bezig is

Het goede nieuws is dat er vele voordelen zijn aan de technologische vooruitgang. Bijvoorbeeld:

  • Men kan snel en gemakkelijk communiceren met bijna iedereen in de wereld.
  • Het is een uitstekend leermiddel.
  • Technologie biedt een onuitputtelijke bron van vermaak.

Om deze en vele andere redenen moeten landen de digitale kloof dichten door middel van overheidsbeleid en de toegang tot ICT democratiseren.

Een verkleining van de digitale kloof vermindert de ongelijkheid en geeft meer mensen de kans om te leren en een betere baan te vinden. Wellicht ook interessant voor jou

Digitale detox: in verbinding komen met de echte wereld
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Digitale detox: in verbinding komen met de echte wereld

Een digitale detox helpt om in verbinding te komen met de echte wereld. Soms beseffen we niet hoeveel tijd we doorbrengen in de digitale wereld.De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.