Vijf ongelooflijke citaten van Emilio Lledó

Als je ooit inspiratie nodig hebt om verder dan de normale paden te denken, aarzel dan niet om wat van Emilio Lledó's werk te lezen. In dit artikel brengen we je enkele van zijn beste citaten.
Vijf ongelooflijke citaten van Emilio Lledó
Gema Sánchez Cuevas

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Geschreven door Pedro González Núñez

Laatste update: 27 december, 2022

Heb jij inspiratie nodig? Zo ja, waarom lees je dan niet enkele van de beste citaten van Emilio Lledó? Velen beschouwen deze filosoof, leraar en denker als de ‘wijze dienaar van Spanje’.

Het is vrij moeilijk om het leven van Emilio Lledó in één eenvoudig artikel samen te vatten, als we in overweging nemen dat hij al ouder dan 90 jaar is. Het hebben over zijn verschillende ervaringen en werkstukken is essentieel bij het samenvatten van zijn leven.

Hij werd geboren in Sevilla in 1927. Als we zijn professionele en intellectuele carrière moesten samenvatten, is het eerste dat we zouden zeggen dat hij een harde werker was die blijkbaar nooit moe werd.

Dat gezegd hebbende, als een strategie om zijn werk en gedachten samen te vatten, gaan we in dit artikel enkele van zijn belangrijkste citaten benadrukken. Bekijk ze eens!

Emilio Lledó, de wijze Spaanse dienaar

Emilio Lledó verhuisde op zesjarige leeftijd naar Vicalváro. Daar ontmoette hij zijn leraar Don Francisco. Lledó beschouwt hem als de architect die hem passie en nieuwsgierigheid naar kennis bijbracht.

Vanaf kinds af aan was hij al erg geïnteresseerd in leren. Hij besloot filosofie te studeren en ging zonder de taal te kennen naar Duitsland om als leraar te werken. In de jaren 60 keerde hij vervolgens terug naar Spanje en gaf les in Barcelona, Tenerife en Madrid. Als gevolg hiervan werd hij een grote inspiratiebron voor veel van zijn studenten.

Lledó is van mening dat onderwijs veel meer is dan onthouden, herhalen, schrijven voor een examen en overgaan naar de volgende klas. Voor hem is het enthousiasme voor kennis van levensbelang. Het is de beste manier om de passie voor studeren bij kinderen bij te brengen.

Emilio Lledó won onder meer de Princess of Asturias Award voor Communicatie en Humane wetenschappen. Hij is een officieel lid van de Koninklijke Spaanse Academie en men respecteert hem vanwege tal van werken en essays, zoals The Silence of Writing, Memory of Ethics of Praise of Unhappiness.

Boek met citaten van Emilio Lledó

Enkele citaten van Emilio Lledó

Laten we nu eens enkel citaten van Emilio Lledó, deze onvermoeibare verdediger van menselijke vrijheid, bekijken. In deze citaten kunnen we zien dat hij de confrontatie aanging om mensen de ongelooflijke kracht van onderwijs te laten inzien. Hij wilde dat de wereld gelukkiger en eerlijker zou zijn.

De toekomst

“Er is geen toekomst zonder herinnering”

Het eerste citaat van Emilio Lladó herinnert ons aan een ander zeer beroemd citaat dat als volgt luidt: “Degenen die het verleden niet kunnen herinneren, zijn gedoemd het te herhalen.” Zonder geheugen zijn mensen gedoemd voortdurend dezelfde fouten te herhalen die ze in het verleden hebben gemaakt en als gevolg daarvan hun toekomst in gevaar brengen.

Aan de andere kant gebruiken mensen hun herinneringen meestal om verwachtingen te vormen. Wat ze verwachten dat er gebeurt heeft daarom in veel gevallen te maken met de opeenvolging van gebeurtenissen die ze in het verleden hebben meegemaakt.

Waarden en symbolen

“Ik denk dat elke vlag een belemmering vormt. Wat we moeten hebben is een vlag voor rechtvaardigheid, vriendelijkheid, onderwijs, cultuur, gevoeligheid en filantropie, een ander prachtig zelfstandig naamwoord van de Grieken, de liefde voor anderen.”

Professor Lledó heeft altijd grote waarde gehecht aan menselijke waarden. Voor hem dienen bepaalde symbolen meer om conflicten te creëren of mensen van elkaar te scheiden, dan om elementen van samenwerking en begrip toe te voegen.

Hij is van mening dat mensen zich moeten verenigen rond menselijke waarden wanneer ze met een probleem geconfronteerd worden.

Herinnering

“Collectieve Alzheimer is veel erger dan individuele Alzheimer. Een land dat onderworpen is aan de vervalsing van het collectief is een gedoemd land.”

Met dit citaat verwijst Emilio Lledó naar de verantwoordelijkheid die we als samenleving hebben om het verleden te herinneren. Alleen zo herinneren toekomstige generaties zich ook het verleden. Individuen moeten hun fouten uit het verleden in gedachten houden om de gevolgen ervan te onthouden en ze zo niet te herhalen.

Helaas gebeurt dit in veel gevallen niet. Sommige oorlogen dienen slechts beperkte en particuliere belangen. Tot op de dag van vandaag blijven sommige mensen rijk worden door gebruik te maken van conflicten en vernietiging.

Herinneringen zijn belangrijk

Citaten van Emilio Lledó over geld

“In deze samenleving worden degenen die geen winst maken als dwazen beschouwd. Maar in werkelijkheid is het grote euvel de obsessie met geld.”

Emilio Lledó werkte heel hard om te begrijpen waarom sommige mensen geobseerd waren met rijk worden ten koste van anderen. Dat wordt uiteindelijk een probleem omdat we succes verwarren met rijkdom, met mensen met verschillende waarden in diskrediet brengen.

In Spanje was het een veel voorkomend fenomeen in de jaren vóór de crisis. In die kringen waar corruptie een groot onderdeel was, waren de verdachten degenen die niet stalen of hun invloeden niet in hun eigen voordeel gebruikten.

De vrijheid van meningsuiting

“Leren is niet belangrijk, vooral nu er zoveel kennis en informatie is; het belangrijkste is het creëren van intellectuele vrijheid en het vermogen om te denken.”

Hoewel vrijheid van meningsuiting belangrijk is voor Emilio Lledó, is hij van mening dat de vrijheid van denken nog belangrijker is. Nu kan men deze vrijheid alleen bereiken door middel van cultuur en intellectualiteit. Praten heeft geen zin als we niet geloven in wat we zeggen.

Deze citaten van Emilio Lledó zijn slechts een kleine weergave van zijn gedachtegang. Hij is gepassioneerd van het verdedigen van menselijke waarden boven elke vorm van confrontatie en conflict. In zijn werk erkent hij het geheugen als een belangrijke pijler voor het leven, omdat het herhalen van fouten uit het verleden elke mogelijkheid tot vrijheid veroordeelt.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.