3 fouten die volgens het boeddhisme het bewustzijn afsluiten

3 fouten die volgens het boeddhisme het bewustzijn afsluiten

Laatste update: 05 maart, 2019

Welke fouten kunnen het bewustzijn afsluiten? Ze hebben te maken met die westerse neiging om processen te onderbreken. We hebben het idee dat we alles onder controle kunnen hebben terwijl we dat eigenlijk niet echt kunnen.

Alle processen bestaan namelijk omdat ze moeten. Ze nemen ook de tijd die ze nodig hebben. Dat betekent dat ze beginnen en eindigen wanneer ze moeten.

Voor boeddhisten veroorzaakt deze gretigheid om tussen te komen en de werkelijkheid te veranderen verschillende fouten die het bewustzijn afsluiten. Deze fouten kunnen optreden wanneer we ontkennen wat ons overkomt.

Het gebeurt ook wanneer we ons op een grillige manier inzetten om iets op te lossen dat ons stoort. In plaats van ons naar een uitweg te leiden wordt dit integendeel een hindernis.

Het bewustzijn is het vermogen om het huidige moment te zien, te voelen en te begrijpen. Het is een helderheid die alleen opduikt wanneer we onze emoties in evenwicht brengen en onze verlangens op een slimme manier beheersen.

Het leven is niet op maat gemaakt. We moeten dus leren om met het leven mee te stromen. Om hierin te slagen is het belangrijk dat we de drie fouten herkennen die het bewustzijn afsluiten.

“Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, concentreer de geest op het huidige ogenblik.”

-Boeddha-

Fouten die het bewustzijn afsluiten

Op een dwangmatige manier blijven zoeken

Het begrip zoeken op zich betekent dat we het idee opgeven dat iets compleet is. Zoeken leidt tot spanning. Dat komt omdat we verlangen om iets te vinden maar niet weten waar het is. In elke zoektocht is er sprake van sprake van onrust. Wanneer het zoeken dwangmatig wordt, dan groeit het uit tot één van de fouten die het bewustzijn afsluiten.

We hebben het hier over de zoektocht naar de waarheid, naar een antwoord of naar een ervaring. In vele gevallen doen we dit omdat we in onze geest het idee hebben dat iets drastisch zal veranderen als we vinden wat we zoeken. Dit is echter nooit het geval. Toch leggen sommige mensen al hun verwachtingen in het vinden van ‘het’.

Het enige wat we nodig hebben, is het huidige moment. Dit is wat het boeddhisme ons leert. In het huidige ogenblik kunnen we vinden wat we verdienen. we vinden er ook alles wat we kunnen begrijpen en verwerken.

Het is dus oké om in het heden niet te ervaren, niet iets te hebben of te weten. Dat is immers de manier waarop het verondersteld is te zijn. Op een dwangmatige manier blijven zoeken verwart ons alleen maar nog meer.

Op een dwangmatige manier blijven zoeken

Verandering afdwingen

Bepaalde veranderingen treden alleen op wanneer de omstandigheden juist zijn. Dit is iets dat zich op een natuurlijke manier voordoet. Het is ook iets dat stroomt en alleen maar zal gebeuren wanneer we er klaar voor zijn. Het heeft dus geen zin om verandering af te dwingen.

Boeddhisten willen dat we ons inspannen om ons bewuster te zijn van onze gedachten, gevoelens en gedragingen zonder kritiek te geven op onszelf. Een oorlog met jezelf beginnen is namelijk één van de fouten die het bewustzijn afsluiten. Wanneer we begrijpen wie we zijn, hoe we denken en voelen, dan beginnen alle negatieve aspecten hun kracht te verliezen.

Om te veranderen hoeven we onszelf niet te slaan. Misschien hebben we een persoonlijk kenmerk dat we ongepast vinden, niet veranderd. De reden is dat we het nog niet volledig begrepen hebben. Wanneer we het echter zullen begrijpen, dan begint het te vervagen.

“Niets is blijvend. Alles ondergaat verandering. Zijn is altijd worden.”

-Boeddha-

Plicht als een gevangenis

Plicht is niet iets dat we onszelf opleggen. Er bestaan veel uitwendige “plichten” die we vaker dan niet automatisch opnemen.

Dit maakt plaats voor kringbewegingen waarbij mensen er niet in slagen deze plichten op te nemen maar ook niet in staat zijn om ze op te geven. Het gevolg is dat dit tot een voortdurend schuldgevoel leidt. Het is net als een aanhoudende leegte die ze niet kunnen vullen.

Als we een plicht niet met enthousiasme en overtuiging op ons nemen, dan zullen we na verloop van tijd onszelf alleen maar kwetsen. Dit houdt ons weg van onze essentie.

Sommige plichten vervullen alleen maar de rol van anderen tevreden stellen. Ze houden ons tegen om de confrontatie aan te gaan met de angst die ongehoorzaamheid met zich meebrengt.

Dit is een moeilijk, vervreemdende situatie. Aan de ene kant verhindert het ons om te ontdekken wie we werkelijk zijn. Anderzijds leidt het ook tot een aanhoudend innerlijk conflict.

Plicht als een gevangenis

Plicht is ook iets dat op een natuurlijke manier stroomt. Wij stellen grenzen of beperkingen omdat we weten dat we in staat zijn om iets groter te verwerven als we alles wat gemakkelijk is, opgeven. Dat verklaart waarom we sommige plichten met overtuiging en plezier op ons nemen. We doen dit dan niet met een gevoel van onderdrukking of verdriet.

Besluit

Alle fouten die het bewustzijn afsluiten, hebben te maken met de neiging om ons te verzetten tegen de confrontatie met de werkelijkheid. We proberen dan om een proces af te dwingen. Dit is afkomstig van ons ego.

“Deze morgen word ik met een glimlach wakker. Vierentwintig gloednieuwe uren liggen voor mij. Ik beloof elk moment ten volle te beloven en alle wezens met ogen vol mededogen te bekijken.”

-Thich Nhat Hnah-

Het ego is de innerlijke drijfveer die ons ertoe aanzet om eerder over onszelf dan over onze werkelijkheid na te denken. Dit kan ons tegenhouden om de realiteit te zien en te begrijpen. Na verloop van tijd kan het lijden veroorzaken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.