Verlegen zijn heeft twee kanten

Verlegen zijn heeft twee kanten

Laatste update: 01 oktober, 2017

Verlegen zijn houdt helemaal niet in dat er iets mis met je is en het houdt ook niet in dat je een extra deugd hebt. Het is simpelweg een karaktereigenschap die afhankelijk is van iemands temperament en de ervaringen die hij heeft meegemaakt. Desondanks, zien velen verlegenheid als een probleem dat we volledig moeten uitroeien, zonder alternatief. Maar verlegenheid heeft twee kanten, een positieve en een negatieve kant.

Het is inderdaad zo dat verlegen mensen te maken hebben met andere limieten in sociale situaties. Het is voor deze mensen niet makkelijk om het ijs te breken en een gesprek met iemand aan te gaan, en ze vinden het ook niet fijn om over zichzelf te praten, aangezien dit negatieve gevolgen kan hebben voor hun relatie met anderen.

Verlegenheid komt meestal voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen, uit het gevoel de aandacht of aanschouwing van anderen niet waard te zijn, of het gevoel dat je het niet waard bent om erkend te worden. Verlegen mensen schamen zich dus vaak voor zichzelf en hechten veel te veel waarde aan de meningen van anderen.

“Verlegenheid is een kink in de ziel, een speciale categorie, een dimensie die overgaat in eenzaamheid.”

-Pablo Neruda-

Toch hoeft dit helemaal niet te betekenen dat verlegen mensen gedoemd zijn om te falen. Het gegeven dat sociale situaties hen niet zo goed afgaan, heeft bijna niets te maken met wat ze kunnen bereiken op intellectueel, professioneel of emotioneel vlak. Op sommige momenten kan verlegen zijn zelfs voordelen bieden. Als je dit niet gelooft, laat je dan inspireren door verschillende mensen uit de geschiedenis die ondanks hun verlegenheid geweldige dingen hebben gepresteerd.

Verlegen zijn: een karaktertrek van geweldige persoonlijkheden

Gezegd wordt dat Agatha Christie, de welbekende schrijfster van verschillende mysterieromans, ooit in een zeer onaangename situatie is beland als gevolg van haar verlegenheid. In 1958 was Agatha zich aan het klaarmaken voor een feestje dat gehouden werd ter ere van haarzelf, in het beroemde Savoy Hotel in Londen. Toen ze bij het hotel aankwam, herkende de portier haar niet en wilde hij haar daarom niet binnenlaten.

Zwat-Wit Foto Van Een Man Met Een Laurierkrans Op

Ze voelde zich niet in staat om de gedesoriënteerde portier tegen te spreken en draaide zich daarom, zonder ook maar een woord uit te spreken, om en ging zitten in de lobby. Vanuit de lobby luisterde ze naar het feest dat ter ere van haar werd gehouden. Agatha was toen al 67 jaar oud en had al meer dan 60 romans geschreven die over de hele wereld gelezen werden.

Charles Darwin, stond op zijn benen te trillen als een blaadje aan een boom bij sterke wind op momenten dat hij in het openbaar moest spreken. Hij voelde zich helemaal niet bekwaam om voor een groot publiek te gaan staan. De Engelse acteur Dick Bogarde heeft zelfs een keertje overgegeven voordat hij het podium moest opgaan. Op het podium zelf schitterde hij, maar voordat hij het publiek onder ogen moest komen was hij erg verlegen.

Verlegenheid, introversie, en tragedies

Je hebt verlegen mensen en je hebt verlegen mensen. Sommige mensen nemen hun verlegenheid tot in extreme uitersten. Dokter Henry Heimlich, die een methode ontwikkelde om iemands leven te redden wanneer deze persoon ergens in stikt, zei bijvoorbeeld dat er zelfs mensen zijn die sterven als gevolg van hun verlegenheid. Wanneer ze voelen dat ze stikken, kiezen ze er liever voor om zich uit de menigte te verwijderen dan om zichzelf voor schut te zetten en te gaan hoesten en te veel aandacht te trekken.

Vrouw Die Op Water Drijft

Soms wordt gedacht dat verlegen zijn hetzelfde is als introversie, maar dit is niet altijd het geval. Een introvert persoon houdt simpelweg van eenzaamheid en voelt zich niet erg op zijn gemak in sociale situaties. Maar tegelijkertijd, hecht hij niet al te veel waarde aan de meningen van anderen en is hij ook niet bang om zijn eigen mening uit te drukken.

Een verlegen persoon, daarentegen, is uitermate nerveus en zou vaak graag iets uitbundiger willen zijn, maar kan dit gewoon niet opbrengen. Deze mensen schamen zich zo erg voor zichzelf dat ze ervan uitgaan dat alles wat ze doen of zeggen in het bijzijn van anderen gewoon vervelend en stom is.

De voordelen van verlegen zijn

Verlegenheid hoeft echter niet altijd tot een tragedie te leiden, het kan in veel gevallen ook dienen als verdedigingsmechanisme. In de natuur zijn het de meest gewaagde en brutale dieren die de beste prooien vangen en de beste partners krijgen, maar het zijn ook de dieren die het snelst doodgaan en gedurende hun leven de ergste wonden oplopen.

Een verlegen persoon voelt zich verplicht om talenten te ontwikkelen waarmee hij zijn gebrek aan sociale vaardigheden kan compenseren. Zo zijn dit bijvoorbeeld vaak mensen die de dingen die ze gezegd en gehoord hebben, in hun hoofd keer op keer blijven herhalen. Waardoor ze doorgaans een veel beter geheugen en groter linguïstisch vermogen hebben dan anderen, hoewel ze dit vermogen vaak beter uitdrukken in geschrift dan door te spreken.

Man En Vrouw Die Samen Aan Het Water Zitten En Verlegen Zijn

Een verlegen persoon is ook iemand die in staat is om alles wat hij doet heel georganiseerd en met veel meer concentratie te doen dan anderen. Deze mensen zijn zo onzeker over het resultaat van hun handelingen en hun ondernemingen dat ze alles altijd eerst met heel veel zorg volledig plannen. Daarom is het vaak zo dat deze mensen erg goed zijn in het uitvoeren van taken waar geen tijdsgrens of deadline aan verbonden zit.

Verbeter je geheugen en concentratie

Als iemands verlegenheid zeer beperkend voor hem is, dan kan dit natuurlijk niet worden gezien als een voordeel. In dit soort situaties is er enkel sprake van onnodig lijden dat veroorzaakt wordt door een sociale fobie. Er bestaan genoeg effectieve behandelingen om je verlegenheid te overwinnen die het waard zijn om te onderzoeken als jouw verlegenheid gelijkstaat aan ongelukkigheid.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.