Ik kan het niet! De angst om te falen

Ik kan het niet! De angst om te falen

Laatste update: 18 oktober, 2016

Steeds meer mensen zijn bang dat ze geen succes zullen behalen en dat ze niet aan de top van hun professionele leven of hun privéleven zullen komen te staan. Deze manier van denken zorgt ervoor dat deze mensen beroofd worden van het plezier en de dagelijkse uitdagingen die het leven biedt.

De manier waarop we uitdagingen en lastige situaties in het leven aangaan, vormt ons karakter en daarom ook ons uiteindelijke lot.

“De mens weet nooit waar hij toe in staat is tot hij het probeert.”

-Charles Dickens-

Als we bijvoorbeeld in een voor ons nieuwe situatie, die vrij riskant kan zijn, onze aandacht richten op onze angst om te falen, dan zal dit er zeker voor zorgen dat we onzeker worden en een gebrek aan voorzieningen zullen hebben. Daarnaast kan ook onze manier van handelen hieronder leiden. Verscheidene studies tonen echter aan dat een positieve mentale houding het belangrijkste element is om persoonlijk succes te behalen. Laten we eens kijken hoe we gebruik kunnen maken van deze kennis.

Rust

Mentaal goed in vorm zijn

Emotioneel goed in vorm zijn betekent dat je jezelf zelfs in de meest lastige situaties nog veilig voelt. Wat houdt dit in? Het wijst op de manier waarop we bepaalde situaties interpreteren en de waarde die we hechten aan hetgeen er om ons heen gebeurt, de manier waarop we onze emoties uitdrukken en hoe we in actie komen.

Een winnende gedachtegang is voornamelijk gebaseerd op vermogen: het vermogen om altijd in staat te zijn om de betekenis achter elke situatie te versterken. De vraag die we onszelf moeten stellen om elke gebeurtenis in ons leven aan te kunnen is: hoe kan ik mijn doel bereiken?

Het verschil tussen succes en mislukking

Het verschil tussen succes en mislukking is het vermogen om een moeilijke situatie om te zetten in versterkende voorzieningen.

“Succes houdt in dat je leert om van mislukking naar mislukking zonder wanhoop te gaan.”

-Winston Churchill-

Angst is een van de basisgevoelens van mensen, maar we zouden niet toe moeten staan dat de angst om te falen en de onzekerheid die dit opwekt ons vermogen om problemen op te lossen blokkeert.

Het pad naar zelfverwerkelijking zit namelijk vol mislukkingen. Het zijn echter juist de moeilijke ervaringen die ons in staat stellen om de belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen te ervaren.

De winnaars in het leven hebben allemaal één ding met elkaar gemeen en dit is niet een gebrek aan obstakels en moeilijkheden op hun pad. Het is dat deze mensen weten hoe ze van elke situatie gebruik kunnen maken om te groeien, verbeteren en naar een nieuw niveau te komen.

Groeien

De angst om te falen en de angst om risico’s te nemen

De angst om te falen zorgt er meestal voor dat mensen het nemen van risico’s vermijden en maar al te vaak zijn deze mensen niet eens bereid om erachter te komen waar de grenzen van hun eigen mogelijkheden liggen. Ze willen slechts het minimale doen wat nodig is om een goed genoeg niveau van welzijn en bescherming te bereiken.

De psycholoog Abraham Maslow omschreef ‘veiligheid’ als een van de primaire behoeftes van de mens en stelde dat het bij ons natuurlijke instinct hoort om hetgeen we hebben te willen beschermen en behouden. Wees echter voorzichtig, veiligheid kan ons soms bedriegen: het kan onze keuzes beperken en als gevolg daarvan ook onze handelingen.

“Vaak is het verschil tussen een succesvolle man en een mislukking niet zijn vermogen of zijn ideeën, maar de moed om op een idee in te zetten, om een risico te nemen en te handelen.”

-Maxwell Maltz-

Om welk doel dan ook te bereiken, moet er altijd een bepaald risico worden genomen. Slechts door te leren om de angst om te falen onder controle te houden, zal de kans om te krijgen wat we willen groter worden. Elke angst is een kans om te groeien.

Angst ontstaat in onze gedachten

Gezegd wordt dat tijdens een potje schaken de angst om aan te vallen altijd sterker is dan de aanval zelf. Onze verbeeldingskracht heeft een sterk vermogen om onze angst om te falen te vergroten.

Angst is echter ook nuttig: het waarschuwt ons voor gevaar. Maar het is niet functioneel als het ons blokkeert om vooruit te streven naar een bepaald doel. Als we beheerst worden door de angst om te falen, dan is het niet erg waarschijnlijk dat we in staat zullen zijn om vrij en effectief te handelen

Het leven wacht op ons en niemand kan ons leven voor ons leiden. Als we echt graag willen veranderen, als we bereid zijn om mislukking en risico niet langer uit de weg te gaan, dan kunnen we gelukkig zijn.

We kunnen onze manieren van denken en het disfunctionele gedrag dat ons belemmert om onze doelen te bereiken veranderen. Het enige dat we hiervoor hoeven te doen is stoppen met rennen, niet meer uitstellen en geen excuusjes meer verzinnen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.