Tips om een werkteam verenigd te houden

Tips om een werkteam verenigd te houden
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 31 december, 2018

Werkteams streven meestal naar duidelijke en gedefinieerde doelen om te bereiken wat ze willen bereiken. Normaal stelt de leider deze doelen en volgt het team een ​​structuur. Het bereiken van deze doelen zal afhangen van het bestaande niveau van samenwerking en de samenwerking binnen het team. Om deze reden is het essentieel om een werkteam verenigd te houden voor elk project.

Er zijn veel verschillende motivatiestrategieën die een leider kan gebruiken om een werkteam verenigd te houden. De leider moet eerst vertrouwen en samenwerking tussen de werknemers bevorderen.

Hierdoor kunnen de werknemers hun taken efficiënter uitvoeren. Ze zullen zich ook op hun gemak voelen en daarbij zelfverzekerder en gewaardeerd worden op het werk.

Hier zullen we een reeks fundamentele sleutels uitleggen voor leiders die de leden van hun team verenigd willen houden. Laten we ze eens bekijken!

1. Stel een goed voorbeeld

Dit aspect is essentieel. De leider moet het klimaat van het team voortdurend beïnvloeden en moet zich ervan bewust zijn dat een slecht humeur de teamleden niet zal motiveren.

Bovendien moet de leider een voorbeeld zijn van verantwoordelijkheid, inzet en assertiviteit. Alleen dan kan de leider eisen dat de werknemers zich op dezelfde manier gedragen.

Wees en goed voorbeeld

2. Luister naar je teamleden om je werkteam verenigd te houden

Het is onmogelijk om met succes een project te ontwikkelen of loyale klanten te behouden als werknemers niet tevreden zijn met hun werk. Om dit te bereiken, moet de leider zorgvuldig luisteren naar de teamleden. Ze moeten hun problemen en zorgen begrijpen terwijl ze empathisch zijn.

3. Investeer in jezelf

Kennis is altijd een nuttige investering. Daarom moet de leider trainingen blijven volgen en zich bekommeren over het perfectioneren van zijn of haar vaardigheden. Om dit te bereiken kan je lessen, workshops, seminars enzovoort volgen.

Leiders moeten interesse tonen en zich bekommeren over het vormen van relaties met anderen en het gebruiken van verschillende soorten motivatietechnieken.

4. Geef feedback

Herkenning en opbouwende kritiek zullen werknemers altijd in staat stellen ​​om hun taken in de toekomst beter te leren en uit te voeren. Dit zal een belangrijke factor zijn om een werk​​team verenigd te houden en elk lid in staat te stellen zich van zijn resultaten bewust te zijn.

5. Creëer een goede werkomgeving

Goede werkomstandigheden beïnvloeden de productiviteit en het welzijn van mensen direct. Daarom is het belangrijk om te investeren in een aangename omgeving en goede faciliteiten zoals goede airconditioning. Op deze manier zullen werknemers gelukkiger en gemotiveerder zijn .

6. Stel uitdagende maar haalbare doelen

Dit zal helpen om de werknemers gemotiveerd te houden en hen het gevoel van voldoening te geven wanneer ze een doel bereiken.

Om maximale prestaties te bereiken, is het essentieel om de doelen van het team te bepalen. Deze doelen moeten haalbaar zijn, maar ook inspanning vereisen. We moeten ons bewust zijn van de limieten van ons team en weten waar elk lid toe in staat is.

Stel haalbare doelen

7. Investeer in de ontwikkeling van het team

Zaken als salaris, flexibele planning of promotiepotentieel zullen ervoor zorgen dat werknemers zich gewaardeerd voelen. Als gevolg hiervan helpen ze een werkteam verenigd te houden.

8. Stel duidelijke doelen

Het vaststellen van doelen houdt verband met hoe taken worden uitgevoerd.  Het doel is de belangrijkste bron van motivatie. Het stellen van duidelijke en specifieke doelen leidt dus tot een grotere productie en dus tot betere teamprestaties.

9. Train mensen binnen het team

Het betrekken van de verschillende teamleden en het bevorderen van een juiste uitwisseling van kennis, ideeën en meningen zijn enkele van de belangrijkste aspecten als het erom gaat een werkteam verenigd te houden.

Dit zal ertoe bijdragen dat elk teamlid zich meer gewaardeerd voelt en zich bewust is van het belang van hem of haar binnen de groep. Bovendien zorgt het ervoor dat de relaties tussen teamleden solide worden.

10. Geef correcte ondersteuning

Wanneer de manier waarop we taken moeten uitvoeren, verandert, betekent dit over het algemeen dat het team nieuwe vaardigheden moet leren om te kunnen begrijpen en interpreteren hoe deze taak moet worden voltooid.

De teamleider moet werknemers de kans geven zich te ontwikkelen.  Zodoende zullen ze kunnen experimenteren met nieuwe benaderingen om de nieuwe doelen te bereiken die zijn gepresenteerd.

11. Maak de visie van het bedrijf duidelijk

Het ontwikkelen, definiëren, articuleren en communiceren van de bedrijfsvisie is relatief eenvoudig. De grote uitdaging is echter anderen te inspireren om hem te volgen. Om een team aan te moedigen, moet een teamleider een eenvoudige, duidelijke en relevante visie hebben.  Bovendien moet een teamleider ook betrouwbaar en geloofwaardig zijn.

Een duidelijke visie is belangrijk

12.Toon waardering aan alle teamleden

Iedereen moet worden gewaardeerd en teamleden zijn geen uitzondering.  Ze moeten weten dat de leider een persoonlijk belang heeft in elk van hen en dat ze de verantwoordelijkheid op zich nemen en zich eraan committeren. Het herkennen van de positieve eigenschappen van elk lid laat hen zien dat ze gewaardeerd worden en verhoogt ook de motivatie.

Kort samengevat, deze tips zullen je helpen je werkteam verenigd te houden. Probeer ze uit om te ontdekken hoeveel ze een positief effect op je team zullen hebben. Ben je er klaar voor? 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.