Tegenslagen: waarom we er niet van leren

Tegenslagen: waarom we er niet van leren
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 18 februari, 2019

Er zijn genoeg filosofieën die het idee promoten dat we tegenslagen koste wat kost moeten vermijden. Ook vertolken ze dat een gelukkig leven een leven is zonder moeilijkheden en obstakels. Bovendien claimen ze dat problemen ongemak veroorzaken.

Tegenslag is echter deel van het leven, of we dit nu leuk vinden of niet. Pijn en lijden bestaan, dit ontkennen zal hier geen verandering in brengen. Sterker nog, moeilijkheden geven betekenis aan ons bestaan.

Tegenspoed zorgt ervoor dat sommige mannen breken; en dat anderen records breken.”

-William Arthur Ward-

Stel je eens een persoon voor die nooit met tegenslag te maken heeft gehad. Deze persoon heeft alleen gelukkige momenten meegemaakt. Hij is nog nooit tegen obstakels aangelopen en heeft eigenlijk altijd gekregen wat hij wilde. Wat is het gevolg van zo’n leven?

Het resultaat zou waarschijnlijk een egoïstische persoon zijn die zich niet kan inleven in de pijn van anderen. Bovendien is het zeer onwaarschijnlijk dat die persoon waardeert wat hij heeft en langetermijndoelen stelt.

Tegenslagen brengen niet alleen moeilijke momenten met zich mee, maar ook geweldige lessen. De mensen die in staat zijn om te leren van hun tegenslagen, zullen over het algemeen uiteindelijk een bevredigender leven leiden.

Tegenslagen en positieve gedachten

Het was ongeveer dertig jaar geleden dat filosofieën over positiviteit zeer populair begonnen te worden. De meeste van deze filosofieën hadden hun oorsprong in de Verenigde Staten. Uiteindelijk brachten ze duizenden bestsellers, seminars, conferenties en evenementen voort.

Vrouw met kleurrijke paraplu

Deze filosofieën leggen geluk praktisch op als een manier van leven. Ze promoten het idee van een blinde soort optimisme die we ondanks al onze omstandigheden in stand moeten zien te houden. In feite nodigen ze ons daarom uit om alle negatieve aspecten van situaties, mensen of het leven zelf te vermijden.

Dit zou dus betekenen dat we in een eeuwige staat van vreugde en euforie zouden moeten leven. Dat we door het leven moeten gaan alsof er nooit een reden is om verdriet, irritatie of frustratie te voelen.

Dit soort houdingen, met name wanneer we ze tot het uiterste nemen, zijn echter zeer bedrieglijk. Ook kunnen ze veel schuldgevoel veroorzaken. Doordat dit soort nirvana zelden wordt bereikt, gaan we namelijk erg twijfelen aan ons eigen vermogen om dat geluk te bereiken waar die mensen het in hun boeken en tijdens conferenties over hebben.

Tegenspoed is een onontkoombaar feit

Vrijwel niemand houdt ervan om iets te verliezen. Het liefst gaan we door het leven zonder ooit de bittere smaak van verraad, liefdesverdriet, of het onvermogen om belangrijke doelen te bereiken, te hoeven proeven.

Als de dood geen spoor van pijn zou achterlaten, of als we absoluut alles konden doen wat we wilden, zou alles waarschijnlijk een stuk makkelijker zijn. Waarom denken we echter dat een makkelijker leven ook een beter leven is?

Moeilijkheden bereiden gewone mensen vaak voor op een buitengewone bestemming.

C. S. Lewis

Het is belangrijk om op te merken dat het vrijwel onmogelijk is om tegenslagen volledig te vermijden. Het gegeven dat we op een dag allemaal doodgaan, beperkt ons hele bestaan al.

Bloemen die uit steen groeien

In staat zijn om het leven te leiden, heeft echter grotendeels te maken met ons vermogen om tegenslag te overwinnen. We moeten tegenslagen recht in de ogen kijken en ermee omgaan in plaats van ze te vermijden en te doen alsof ze niet bestaan. In actie komen wanneer we worden geconfronteerd met tegenslag wijst er ook op dat we verstand hebben van het leven.

De lessen die je kunt leren van tegenslag

Zowel oosterse als westerse filosofieën hebben het over falen, frustratie en tegenspoed. Ze zijn ervan overtuigd dat de sleutel tot alles niet ligt in het accepteren dat pijnlijke gebeurtenissen plaatsvinden, maar in hoe we ermee omgaan.

We lijden veel meer als we tegenslag niet accepteren dan wanneer we ermee geconfronteerd worden. Als we in staat zijn om toe te geven dat we onze grens bereikt hebben en dat iets dat we willen onmogelijk is, betekent dit niet dat we hiermee zeggen dat we ook geen toegang meer hebben tot al het andere dat goed is in het leven.

Man kijkt treurig uit raam

Tegenslagen helpen ons om onszelf beter te leren kennen. We zijn veel beter in staat om het leven en andere mensen te begrijpen als we hebben geleden. Slechte tijden kunnen ons alleen maar helpen om sterker te worden als we ervoor kiezen om nederig te zijn en ervan te leren.

Kracht komt niet van winnen. Je moeilijkheden ontwikkelen je sterke punten. Als je te maken hebt met ontberingen en besluit je niet over te geven, dat is kracht.

-Mahatma Ghandi-

Tegenspoed vernieuwt ons en nodigt ons uit om ten goede te veranderen. Tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat we meer waarde hechten aan de gelukkige momenten die we ervaren. Wellicht ook interessant voor jou

Wees als een lotusbloem, met de kracht om elke dag herboren te worden en tegenslag te overwinnen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Wees als een lotusbloem, met de kracht om elke dag herboren te worden en tegenslag te overwinnen

De lotusbloem is een prachtig symbool uit de natuur. Het is een geweldige metafoor voor het leven en hoe we dagelijks tegenslag overwinnen.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.