Teamsporten en persoonlijke ontwikkeling

Lees meer over de relatie tussen teamsporten en persoonlijke ontwikkeling in dit artikel!
Teamsporten en persoonlijke ontwikkeling

Laatste update: 22 april, 2021

Teamsporten hebben een invloed op de persoonlijke ontwikkeling. Sport is een eindeloze bron van zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid. Ze helpen ons niet alleen op een gerichte en gecontroleerde manier energie vrij te maken, maar kunnen ook een stimulans zijn voor onze persoonlijke ontwikkeling.

Sport is een buitengewoon hulpmiddel in alle fasen van het leven. Dit geldt zeker nog wanneer we nog heel jong zijn en onze persoonlijkheid ontwikkelen.

De kindertijd en de adolescentie zijn cruciale fasen. Dit zijn de tijden waarin mensen het meest kwetsbaar zijn. Daarom zal wat tijdens die fasen gebeurt een positieve of negatieve stempel drukken op de ontwikkeling van het individu. Bovendien zal het hun persoonlijke groei beïnvloeden.

In veel gevallen is de sportlocatie de plaats waar een persoon voor het eerst begint te werken aan een gemeenschappelijk doel. Daardoor offert een individu zijn eigen persoonlijke belangen op voor een sport.

Misschien wil een kind bijvoorbeeld in de spitspositie spelen in een voetbalteam. Toch zou het voor het team beter zijn als hij of zij in de verdediging gaat spelen. Dit is het moment om te onderhandelen, achterover te leunen of de effecten van vrijgevigheid en opoffering te waarderen.

In dit artikel willen we het hebben over alle voordelen die teamsporten bieden. We beginnen met het bespreken van persoonlijke ontwikkeling.

Wat is persoonlijke ontwikkeling in teamsporten?

Persoonlijke ontwikkeling is een proces waarin mensen proberen al hun potentiële sterke punten te ontdekken of te perfectioneren. Het idee is om onze doelen, verlangens en ambities te bereiken, gemotiveerd door onze interesse in het bereiken van onze doelen en de behoefte om betekenis te geven aan ons leven (Dongil E. en Cano A., 2014).

Deze ontwikkeling is afhankelijk van vele factoren, van de omgeving waarin we opgroeien, tot onze individuele eigenschappen of de maatschappij waarin we ons bevinden. In feite zouden we kunnen zeggen dat biologische processen en individuele en sociale processen interfereren met de persoonlijke ontwikkeling.

Het epigenetisch principe van Erikson beweert dat alle menselijke wezens een basisplan van ontwikkeling hebben. Naast dit plan dat alle delen samenstelt, heeft elk van hen zijn gepaste tijd van rijping en activiteit, totdat ze allemaal functioneren (zoals geciteerd in Bordignon, 2005).

Verschillende handen op elkaar voor het begin van een wedstrijd

Teamsport

Rekening houdend met de definitie van persoonlijke ontwikkeling, en hoe die in de inleiding werd beschreven, kunnen we concluderen dat het verband houdt met het beoefenen van sport.

In teamsporten werken verschillende teamgenoten samen voor de doelstellingen van het spel. Dat gemeenschappelijke doel moet worden bereikt door middel van een consensuele strategie en goedgekeurd worden door de leden van het team.

Zo zou men ook kunnen afleiden dat wat de groep motiveert, het bereiken van de vooraf bepaalde doelstellingen is. Het is belangrijk te begrijpen dat, om aan een sport te kunnen deelnemen, er expliciete regels zijn waaraan de deelnemers zich moeten houden. Zoals verwacht hebben deze regels te maken met het respect voor het spel, het team en de deelnemende personen.

Daardoor zullen er, als de regels niet worden nageleefd, sancties volgen van de scheidsrechter of scheidsrechter, afhankelijk van de sport. Er zullen ook consequenties zijn van de kant van de tegenstander en van de kant van de speler zelf.

Dit idee van normen is wat het mogelijk maakt voor de atleten om in de lijn te blijven die de sport beschermt tegen individuen en tegen andere groepen.

Aangezien sport tot persoonlijke ontwikkeling kan leiden, heeft het beoefenen van een teamsport veel voordelen. Sport bevordert ook vaardigheden en waarden die door beoefening kunnen worden ontwikkeld:

 • het gevoel erbij te horen
 • werken in een team
 • respect
 • besluitvaardigheid
 • loyaliteit
 • obstakels overwinnen
 • discipline
 • verantwoordelijkheid
 • empathie
 • begrip voor gelijkheid en het vermijden van discriminatie
 • actief luisteren
 • leren omgaan met vrije tijd
Kinderen spelen voetbal met elkaar

Conclusie

Er zijn verschillende manieren om teamsporten te beoefenen. De populairste zijn voetbal en basketbal. Daarnaast zijn er nog andere, zoals:

 • rugby
 • handbal
 • waterpolo
 • synchroonzwemmen
 • volleybal
 • rafting

Deze kunnen allemaal dezelfde waarden ontwikkelen en dezelfde vaardigheden aanleren.

Samenvattend is het belangrijk deel te nemen aan activiteiten die ons in staat stellen te groeien en ons te ontwikkelen in alle aspecten van het leven. Als gevolg daarvan kunnen zij ons helpen onafhankelijke en mondige mensen te worden. Wellicht ook interessant voor jou

Waarom moeten kinderen aan sport doen?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Waarom moeten kinderen aan sport doen?

Wanneer kinderen aan sport doen, leren ze vele dingen. Ze engageren zich en leren omgaan met verwachtingen. Ze leren discipline, zelfcontrole en te... • Bordignon, N. A. (2005). El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético del adulto.
 • Buceta, J. M. (1995). Interveción psicológica en deportes de equipo. Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología48(1), 95-110.
 • Collado, E. D., & Vindel, A. (2014). Desarrollo personal y bienestar. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. España.
 • Garcia Mas, A., & Vicens Bauzá, P. (1994). La psicología del equipo deportivo: Cooperación y rendimiento. Revista de Psicología del Deporte3(2), 0079-89.
 • Salguero, A. R. C. (2010). El deporte como elemento educativo indispensable en el área de Educación Física. EmásF: revista digital de educación física, (4), 23-36.
 • Sanmartín, M. G. (2004). El valor del deporte en la educación integral del ser humano. Revista de educación335, 105-126.